JFA Home arrow Eski Sayılar

MFD Ana Sayfa
Tarandığı
Veritabanları
Son Sayı
Gelecek Sayı
Eski Sayılar
Sayılara Göre
Yazarlar
Yazı Kurulu
Bize Ulaşın
- - - - - - -
ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU
- - - - - - -
MFD Yazı Kılavuzu
MFD Görsel Belge Hazırlama Kılavuzu
- - - - - - -
MFD 11.-20. Ciltler Konu Dizini
MFD 1. - 10. Ciltler Konu Dizini
MFD 11.-20. Ciltler Yazar Dizini
MFD 1.-10. Ciltler Yazar Dizini
MFD 30 Yaşında
Bağlantılar
Arama
- - - - - - -
English
Eski Sayılar
Cilt 39 - No 2 Print

Cilt 39 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bu sayının tam metni kapak resmi veya buraya tıklanarak indirilebilir.

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Erkin Aytaç
Murat Balamir
Cevat Erder

Articles / Makaleler
The Role Of Semi-Public Spaces Of Eating-Drinking Establishments
In The Community Life Of Cypriot Maronites Facing Extinction
Eliz ERDENİZCİ, Uğur Ulaş DAĞLI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.2.1

1-18

Romanization Of Lycia From An Architectural And Urban Perspective
Aygün KALINBAYRAK ERCAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.2.219-46

Spatial Aspects Affecting The Vitality Of An Iranian Traditional Bazaar:
The Case Of Qazvin Bazaar
Maryam KHASTOU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.2.8
47-74

Atik Sinan: Mitler Ve Gerçekler Arasında Bir Osmanlı Mimarı
Mustafa Çağhan KESKİN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.2.9

75-104

Arkeolojik Sit Alanlarının Değerlendirilmesi Ve Koruma Sorunları:
Manisa – Sardis Örneği
Evren TANDOĞAN, Elmas ERDOĞAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.2.6
105-136

Cengiz BEKTAŞ’ın Ozan-Mimar Olarak Persona İnşası
Işıl UÇMAN ALTINIŞIK
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.2.7137-158

Sanat Ve Mimarlıkta Maskeleme Stratejileri İle Ötesinin Varlığı
Tuğba CESTEL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.2.3159-180

The Role Of Open-Built Space Morphology
In Residential Environment Quality Assessment Of Cluster Housing
Sameer GUJAR, Amit DESHMUKH, Aditi CHIVATE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.2.5
181-200

Using Quick Response (QR) Codes As An Indoor Wayfinding Tool:
Benefits And Limitations
Çetin TÜNGER, Çağrı İMAMOĞLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.2.4
201-220

Exhibition / Sergi
Duvarlardaki İzler: Mübin Orhon’un Renkleri, Phoebe Cummings’in Bitkileri
Sevil ENGİNSOY EKİNCİ, Sibel ACAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.2.10
221-228

 
Cilt 39 - No 1 Print

Cilt 39 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bu sayının tam metni kapak resmi veya buraya tıklanarak indirilebilir.

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Enis KORTAN

Articles / Makaleler
Heritage Building Information Modelling for the Conservation of
20th Century Modernist Architecture
Şahin AKIN, İpek GÜRSEL DİNO, Ayşen SAVAŞ SARGIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.1.1

1-22

Ankara “Yeni Şehir”in Kuruluşu:
“Erken Cumhuriyet Konutu”nu Anlamak
Ali CENGİZKAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.1.2
23-56

Human-Thing Relations in Design:
A Framework Based on Postphenomenology and Material Engagement Theory
Bilge Merve AKTAŞ, Tuğba TOK, Betül GÜRTEKİN, Harun KAYGAN,
Özgün DİLEK, Ayşegül ÖZÇELİK, Fazıl AKIN, Elif BÜYÜKKEÇECİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.1.3

57-76

Optical Tactics for Spatial Justice in the Works of
Forensic Architecture and Hito Steyerl
H. Esra OSKAY
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.1.4

77-92

Adaptation of Residential Interiors for Low and Middle-Income Syrians
Living in Sultanbeyli, Turkey
Özge CORDAN, Talia ÖZCAN AKTAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.1.5
93-114

Mahalle Ölçeğinde Mekân Üzerinden İktidar Üretimi:
Çukur Dizisindeki İktidar Temsillerinin Çözümlemeleri
Evren ÜLKERYILDIZ, Gaye TOPA ÇİFTÇİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.1.6
115-136

Urbanization Processes of Northern Istanbul in the 2000’s:
Yavuz Sultan Selim Bridge and the Northern Marmara Highway
Evren AYSEV
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.1.7
137-164

Urbanity in the Open Spaces in Developing Nodes along Main Arteries:
Söğütözü Node on Dumlupınar Road in Ankara
Ela ALANYALI ARAL, Fulay UYSAL BİLGE, Güler Ufuk DOĞU DEMİRBAŞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.1.8
165-192

Evaluation of the Integration of Bike Routes
to the Rail Transport System in Zeytinburnu District
Derya GÜLEÇ ÖZER, Özge Ceylin YILDIRIM, Hızır Gökhan UYDURAN,
Doğan TÜRKKAN, Nihat EYCE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.1.9

193-214

Revitalization of Cultural Values in Urban Landscape
through Street Trees Design
Rahman TAFAHOMI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2022.1.10
215-236

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı
III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kent Morfolojileri: Kentsel Form Araştırmalarında Çok Boyutlu Yaklaşımlar

 
 
Cilt 38 - No 2 Print

Cilt 38 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bu sayının tam metni kapak resmi veya buraya tıklanarak indirilebilir.

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Önder ŞENYAPILI
Arda DÜZGÜNEŞ

Articles / Makaleler
Kapalı Yapıları İmdat Çıkışlarıyla Buluşturmak:
Daedalos’un Labirentinden Vitruvius’un Yapıtına Uzanan Ontolojik İlişkiler
Barışcan DEMİR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.9

1-20

Kıbrıs’ta Bir Modern: Abdullah Onar, Konut Ve Modern Bir Yaşamın Tasarımı
Ezgi YAVUZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.821-46

Tarsus Şer’iyye Sicillerinde Yer Alan Konut Tanımları Üzerinden
Değerlendirmeler
Meltem UÇAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.6
47-66

New Or Transformed:
Design Approaches Of Antakya Houses In The French Mandate Period
Mert Nezih RİFAİOĞLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.5

67-90

Financialization Of Housing And Mortgage Debt Repayment Strategies Of
Households In Turkey
Ahmet Suvar ASLAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.1
91-114

Zorunlu Göç Ve Dayanıklılık Planlaması:
Türkiye’nin Suriye Zorunlu Göçü Deneyimi
Deniz ALTAY KAYA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.2
115-144

Afet Riski Yönetimi Kapsamında Kent Planlama;
İstanbul Planları Ve Uygulamalar
Ayşe ÖZYETGİN ALTUN, Hürriyet Gülsün ÖĞDÜL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.7
145-172

Tarihi Dokuda Yarışma Yoluyla Üretilmiş Modern Mimarlık Ürünleri:
Hükümet Konakları Örneği (1965-1985)
Tuba BÜLBÜL BAHTİYAR, Esra YALDIZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.3
173-206

Trabzon Bölgesi Kırsal Camileri:
Yer-Yapı İlişkisi Üzerine Morfolojik Bir Değerlendirme
Emriye KAZAZ, Ömer İskender TULUK
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.4
207-240

Design Management Capability Assessment From the Perspective of
Companies Pursuing Different Business Strategies in Global Value Chains
Bilgen TUNCER MANZAKOĞLU, Özlem ER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.10
241-262

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları

Mekânlar/Zamanlar/İnsanlar: Cinsiyet, Cinsellik Ve Mimarlık Tarihi
Spaces/Times/Peoples: Gender, Sexuality And Architectural History

UTAK 2020 Dördüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı:
Tasarım Ve Öngörü Bildiri Kitabı 8-10 Eylül 2020, Ankara

Şehircilik Yazıları: Raci Bademli

Topluma Adanmış Bir Yaşam: Prof. Dr. Ömür Bakırer Armağanı

 
 
Cilt 38 - No 1 Print

Cilt 38 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bu sayının tam metni kapak resmi veya buraya tıklanarak indirilebilir.

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Ahmet ACAR

Articles / Makaleler
Rebii Gorbon: Mimarlık Ve Seramik Arasında Bir Kariyer
Canse YÜZER, Gül CEPHANECİGİL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.6

1-22

The Performance-Based Interlinked Model (PBIM) In Architectural Design:
Exchanging Environmental, Structural And Spatial Parameters
In The Early Design Stage
Sevil YAZICI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.7

23-52

Fostering Creative Cognition In Design Education:
A Comparative Analysis Of Algorithmic And Heuristic Educational Methods
In Basic Design Education
Zeynep Çiğdem UYSAL ÜREY
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.9

53-80

Grasping The Discursivity In Istanbul, Yeldeğirmeni
Avşar KARABABA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.4

81-100

Sinemasal Anlatıda Mekân: Kubrick Filmlerinde Tuvalet Ve Banyolar
Büşra ÜNVER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.8101-124

Architecture Of Creative Becomings: Sou Fujimoto
Željka PJEŠIVAC
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.10125-138

Mimari Habitusun Eşiği Olarak İlk Yıl Mimari Tasarım Stüdyoları
Ela ÇİL, Sinem DEMİREL-ÖZER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.3139-160

Urban Politics And The Work And Labour Processes Of Architecture:
Survey Research With Young Architect-Workers In Turkey
Esra SERT, Gülşah AYKAÇ and Besim Can ZIRH
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.2
161-180

Residential Architecture As A Means Of Showcasing Western Modernization:
The Case Of Tehran (1963-1979)
Paria VALIZADEH
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.1
181-196

Unhiding The Hidden Portrait Of Pahlavi Women Builders In Sketching
The Iranian Modernity:
A Reassessment Of The Congress Of Women Architects
Baharak TABIBI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.5

197-212

Book Review / Kitap Eleştirisi
Truth, Change, Knowledge And Understanding
Jorge MEJÍA HERNÁNDEZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.11
213-218

 
Cilt 37 - No 2 Print

Cilt 37 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Articles / Makaleler
Atatürk Orman Çiftliği’nin Yönetim Ve Üretim Yapısındaki Değişimin
Mekansal Dönüşümüne Etkisi
Hilal AYCI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.1

1-33

A New Methodology For Analysis Of Spatial Interventions Towards
Sustainability In Social Housing Regeneration – The Case Of
Gyldenrisparken In Copenhagen
Nezih Burak BİCAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.2

35-58

Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Antalya Kaleiçi Ve Çevresi
Evren DAYAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.359-84

A Computable Vitality: Tange’s Architectural System For Skopje
Cansu TOLUNAY BERBER, Mine ÖZKAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.4

85-102

İyileştiren Dokunuş:
Kos [Adası], Roma Asklepion Tapınağı’na Kutsal Şifa Yolculuğu
Ufuk SOYÖZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.5
103-126

Morphological Diversity Of Ancient Minarets Architecture
In The Ziban Region (Algeria): The Question Of Form, Style And Character
Sami ZERARI, Leila SRITI and Vincenzo PACE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.6
127-152

Same Language Different Dialects: Expression Of The Modern Movement
In Ankara And Kaunas
Huriye ARMAĞAN DOĞAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.7
153-172

Architecture’s Struggle With Control:
A Discussion About “Frankfurt Kitchen” And “Food Dispenser” Projects
Bahar BEŞLİOĞLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.8
173-186

Evolution Of Turkish Movie Cluster: A Social Network Analysis Perspective
Burak BEYHAN, Hakan ERKILIÇ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.9187-216

Book Review / Kitap Eleştirisi
Mimarlığın Maddiliği
Rabia Çiğdem ÇAVDAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.10
217-220
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 55 of 66

© 2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture