JFA Home arrow Eski Sayılar

MFD Ana Sayfa
Tarandığı
Veritabanları
Son Sayı
Gelecek Sayı
Eski Sayılar
Sayılara Göre
Yazarlar
Yazı Kurulu
Bize Ulaşın
- - - - - - -
ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU
- - - - - - -
MFD Yazı Kılavuzu
MFD Görsel Belge Hazırlama Kılavuzu
- - - - - - -
MFD 11.-20. Ciltler Konu Dizini
MFD 1. - 10. Ciltler Konu Dizini
MFD 11.-20. Ciltler Yazar Dizini
MFD 1.-10. Ciltler Yazar Dizini
MFD 30 Yaşında
Bağlantılar
Arama
- - - - - - -
English
Eski Sayılar
Cilt 38 - No 2 Print

Cilt 38 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bu sayının tam metni kapak resmi veya buraya tıklanarak indirilebilir.

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Önder ŞENYAPILI
Arda DÜZGÜNEŞ

Articles / Makaleler
Kapalı Yapıları İmdat Çıkışlarıyla Buluşturmak:
Daedalos’un Labirentinden Vitruvius’un Yapıtına Uzanan Ontolojik İlişkiler
Barışcan DEMİR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.9

1-20

Kıbrıs’ta Bir Modern: Abdullah Onar, Konut Ve Modern Bir Yaşamın Tasarımı
Ezgi YAVUZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.821-46

Tarsus Şer’iyye Sicillerinde Yer Alan Konut Tanımları Üzerinden
Değerlendirmeler
Meltem UÇAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.6
47-66

New Or Transformed:
Design Approaches Of Antakya Houses In The French Mandate Period
Mert Nezih RİFAİOĞLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.5

67-90

Financialization Of Housing And Mortgage Debt Repayment Strategies Of
Households In Turkey
Ahmet Suvar ASLAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.1
91-114

Zorunlu Göç Ve Dayanıklılık Planlaması:
Türkiye’nin Suriye Zorunlu Göçü Deneyimi
Deniz ALTAY KAYA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.2
115-144

Afet Riski Yönetimi Kapsamında Kent Planlama;
İstanbul Planları Ve Uygulamalar
Ayşe ÖZYETGİN ALTUN, Hürriyet Gülsün ÖĞDÜL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.7
145-172

Tarihi Dokuda Yarışma Yoluyla Üretilmiş Modern Mimarlık Ürünleri:
Hükümet Konakları Örneği (1965-1985)
Tuba BÜLBÜL BAHTİYAR, Esra YALDIZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.3
173-206

Trabzon Bölgesi Kırsal Camileri:
Yer-Yapı İlişkisi Üzerine Morfolojik Bir Değerlendirme
Emriye KAZAZ, Ömer İskender TULUK
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.4
207-240

Design Management Capability Assessment From the Perspective of
Companies Pursuing Different Business Strategies in Global Value Chains
Bilgen TUNCER MANZAKOĞLU, Özlem ER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.10
241-262

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları

Mekânlar/Zamanlar/İnsanlar: Cinsiyet, Cinsellik Ve Mimarlık Tarihi
Spaces/Times/Peoples: Gender, Sexuality And Architectural History

UTAK 2020 Dördüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı:
Tasarım Ve Öngörü Bildiri Kitabı 8-10 Eylül 2020, Ankara

Şehircilik Yazıları: Raci Bademli

Topluma Adanmış Bir Yaşam: Prof. Dr. Ömür Bakırer Armağanı

 
 
Cilt 38 - No 1 Print

Cilt 38 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bu sayının tam metni kapak resmi veya buraya tıklanarak indirilebilir.

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Ahmet ACAR

Articles / Makaleler
Rebii Gorbon: Mimarlık Ve Seramik Arasında Bir Kariyer
Canse YÜZER, Gül CEPHANECİGİL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.6

1-22

The Performance-Based Interlinked Model (PBIM) In Architectural Design:
Exchanging Environmental, Structural And Spatial Parameters
In The Early Design Stage
Sevil YAZICI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.7

23-52

Fostering Creative Cognition In Design Education:
A Comparative Analysis Of Algorithmic And Heuristic Educational Methods
In Basic Design Education
Zeynep Çiğdem UYSAL ÜREY
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.9

53-80

Grasping The Discursivity In Istanbul, Yeldeğirmeni
Avşar KARABABA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.4

81-100

Sinemasal Anlatıda Mekân: Kubrick Filmlerinde Tuvalet Ve Banyolar
Büşra ÜNVER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.8101-124

Architecture Of Creative Becomings: Sou Fujimoto
Željka PJEŠIVAC
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.10125-138

Mimari Habitusun Eşiği Olarak İlk Yıl Mimari Tasarım Stüdyoları
Ela ÇİL, Sinem DEMİREL-ÖZER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.3139-160

Urban Politics And The Work And Labour Processes Of Architecture:
Survey Research With Young Architect-Workers In Turkey
Esra SERT, Gülşah AYKAÇ and Besim Can ZIRH
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.2
161-180

Residential Architecture As A Means Of Showcasing Western Modernization:
The Case Of Tehran (1963-1979)
Paria VALIZADEH
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.1
181-196

Unhiding The Hidden Portrait Of Pahlavi Women Builders In Sketching
The Iranian Modernity:
A Reassessment Of The Congress Of Women Architects
Baharak TABIBI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.5

197-212

Book Review / Kitap Eleştirisi
Truth, Change, Knowledge And Understanding
Jorge MEJÍA HERNÁNDEZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.11
213-218

 
Cilt 37 - No 2 Print

Cilt 37 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Articles / Makaleler
Atatürk Orman Çiftliği’nin Yönetim Ve Üretim Yapısındaki Değişimin
Mekansal Dönüşümüne Etkisi
Hilal AYCI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.1

1-33

A New Methodology For Analysis Of Spatial Interventions Towards
Sustainability In Social Housing Regeneration – The Case Of
Gyldenrisparken In Copenhagen
Nezih Burak BİCAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.2

35-58

Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Antalya Kaleiçi Ve Çevresi
Evren DAYAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.359-84

A Computable Vitality: Tange’s Architectural System For Skopje
Cansu TOLUNAY BERBER, Mine ÖZKAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.4

85-102

İyileştiren Dokunuş:
Kos [Adası], Roma Asklepion Tapınağı’na Kutsal Şifa Yolculuğu
Ufuk SOYÖZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.5
103-126

Morphological Diversity Of Ancient Minarets Architecture
In The Ziban Region (Algeria): The Question Of Form, Style And Character
Sami ZERARI, Leila SRITI and Vincenzo PACE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.6
127-152

Same Language Different Dialects: Expression Of The Modern Movement
In Ankara And Kaunas
Huriye ARMAĞAN DOĞAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.7
153-172

Architecture’s Struggle With Control:
A Discussion About “Frankfurt Kitchen” And “Food Dispenser” Projects
Bahar BEŞLİOĞLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.8
173-186

Evolution Of Turkish Movie Cluster: A Social Network Analysis Perspective
Burak BEYHAN, Hakan ERKILIÇ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.9187-216

Book Review / Kitap Eleştirisi
Mimarlığın Maddiliği
Rabia Çiğdem ÇAVDAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.10
217-220
 
Cilt 37 - No 1 Print

Cilt 37 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Articles / Makaleler
Description And Narration Of 14 Anatolian Cities In The 18th Century
Feyza AKDER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.8

1-26

Working Memory: An Evaluation Of The Past In The Design Process
Nicola DELLEDONNE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.627-50

Rediscovering Goethe’s Concept Of Polarity:
A New Direction For Architectural Morphogenesis
Sabri GÖKMEN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.5
51-72

Effective Communication Of User Research Outcomes
In Design For Well-Being:
Adaptation Of The Design Well-Being Matrix In A Pregnancy Case
Aslı GÜNAY
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.1

73-94

Presence Of Culture In Architectural Education:
A Case Study Of METU School Of Architecture
Yasira Naeem PASHA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.7

95-116

19. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul Gemicilik Şenlikleri:
Büyükada (Prinkipo) Regattaları Ve Adanın Dönüşümü
Bengi Su ERTÜRKMEN AKSOY, Neşe GURALLAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.2
117-148

Loss Of Intrinsic Qualities Of Urban Form And Local Social Processes
In The Face Of Globalisation: Case Of Karachi’s Old Town
Suneela AHMED
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.10
149-168

Bir Rumeli Kentinin Modernleşmesi: Üsküp 1839-1912
Gönül (Gunjul) BEKTAŞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.9169-198

İzmir Kent Bölgesinde İZBAN’ın Mahalle Nüfus Değişimine Etkisi
Metin ŞENBİL, Emine YETİŞKUL, Buğra GÖKÇE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.3199-224

İstanbul’daki Tarihi Bahçeler Ve Mimari Elemanlarının
Koruma Sorunlarının Saray Ve Kasır Bahçeleri Özelinde Değerlendirilmesi
Drahşan UĞURYOL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.4
225-252

Exhibition / Sergi
“Zamanı Gelmişti!”:
Başkent Ankara’nın İlk On Yılı Üzerine Bir Sergi Ve Bir Kitap
MELİS ACAR, AZİZE ELİF YABACI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.11

253-259
 
Cilt 36 - No 2 Print

Cilt 36 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Yıldırım YAVUZ

Articles / Makaleler
Clock Towers From The Ottoman Period In The
Territory of Today’s Montenegro
Rifat ALİHODŽİĆ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.6

1-28

Site-Specific Protest: Liberate Tate’s Performances At Tate Modern
Ekin PINAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.829-44

The Notion Of Becoming In Mass-Housing Complexes;
The Case Of Mortafa Housing, Mashhad, Iran
Nima TALEBIAN, Beril ÖZMEN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.9
45-72

Mimarlık Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin
Görsel-Mekânsal Becerileri Üzerine Bir Araştırma
Aktan ACAR, A. Şebnem SOYSAL ACAR, Elif ÜNVER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.10

73-92

Dış Ticaret Lojistiğinin Kentsel Mekâna Etkisi: Mersin Örneği
Fikret ZORLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.1

93-120

Connecting Rural Change And Local Crafts:
Rebranding Sock Knitting In Yenikaraağaç
Bilge Merve AKTAŞ, Ilgım VERYERİ ALACA, Burak GÜREL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.2
121-140

Enriching The Aesthetics Of Mobile Music Player Interactions
Through The Use Of Personal Clothing And Accessories As Interfaces
Güzin ŞEN, Bahar ŞENER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.3
141-164

The Physical Structure Of Tabriz In Shah Tahmasp Safavid’s Era
Based On Matrakci Miniature
Lida BALILAN ASL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.7
165-194

The Restitution Process In Conservation:
Discovering The History Of Şehit Ali Paşa Library
Seda Nehir GÜMÜŞLÜ AKGÜN, Ece SÖNMEZ PULAT, Bilal BİLGİLİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.5
195-220

Amasya Bimarhanesi’nin Tamamlanamayan Taçkapısı
Zeynep İNAN OCAK, Gülsün TANYELİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.4221-246

Book Review / Kitap Eleştirisi
Muhafaza / Mimarlık
Namık ERKAL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.11
247-250

Exhibition / Sergi
On the Same Page: 30 Years of Architectural History at METU


251-254
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 55 of 64

© 2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture