JFA Home arrow Archive

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Archive
Volume 34 - No 2 Print

Vol. 34 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Necdet TEYMUR

Articles / Makaleler
Architecture Of Depth:
Gravicells As A Critical Spatial Practice In The 21st Century
Jung E. CHOI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.8

1-12

Inspiration, Guidance And Justification:
An Interactive Information System To Assist Design Decisions
With User Research Data
Gülşen TÖRE YARGIN, Çiğdem ERBUĞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.9

13-33

Scale-Model And Simulation-Based Assessments For Design Alternatives Of
Daylight Redirecting Systems In A Side-lighting Educational Room
Lars O. GROBE, Burçin HANCI GEÇİT, Zeynep SEVİNÇ, Gülce ALTINKAYA,
Gizem AKSAKARYA, Meltem ERGİN, Yasemin ÖZTÜRK, Tuğçe KAZANASMAZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.1

35-58

Planlama Sürecine Kentsel Arkeolojik Değerlerin Dâhil Edilmesi Sorunsalı:
Tarsus Tarihi Kent Merkezi
Burak BELGE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.11

59-91

Kentsel Korumada Detaylandırılmış Koruma Potansiyel Matrisinin
Kullanılabilirliği
Aygün ERDOĞAN, Mete Korhan ÖZKÖK
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.6

93-123

Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa (Taş) Medresesinin
İşlevsel Sürdürülebilirliğinin Analizi
Ş. Ebru OKUYUCU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.2
125-152

Rebuilding Of Beyoğlu-İstiklal Street: A Comparative Analysis Of
Urban Transformation Through Sections Along The Street 2004-2014
İlke TEKİN, Asiye AKGÜN GÜLTEKİN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.12
153-179

Tourism-Firm Differentiation And Place Differentiation
In The Sun-Sea-Sand Tourism City Of Antalya
Hilal ERKUŞ-ÖZTÜRK, Pieter TERHORST
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.10
181-202

Challenges For Regional Governance In Turkey:
The Role Of Development Agencies
Ebru ERTUGAL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.7
203-224

Kentsel Kavşaklardaki Elektronik Denetim Sistemlerinin Trafik Kazalarına Etkisi:
Ankara Örneği
Ömür KAYGISIZ, Nebi SÜMER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.3
225-244

Alışveriş Merkezlerinin Türkiye’deki Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Rumeysa CEYLAN, Buket Ayşegül ÖZBAKIR, Işıl EROL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.4245-264

Book Review / Kitap Eleştirisi
Building Modern Turkey: State, Space And Ideology In The Early Republic
T. Elvan ALTAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.13
265-267

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
11 Kalemden Bir Zamanlar Ankara

METUDSYM2016 Proceedings:
Designing Urban Design, Towards a Holistic Perspective269-270

 
Volume 34 - No 1 Print

Vol. 34 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Articles / Makaleler
Urban Transformations In İstanbul During The Term Of Mayor Cemil Topuzlu
Birge YILDIRIM OKTA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.2

1-19

The Impact Of Architectural And Urban Patterns On The Behaviour Of
An Exhibited Angular Size-Illusion
Djordje DJORDJEVIC, Gordana DJUKANOVIC
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.10
21-41

Setting The Stage For The Authority Of The Roman Emperor:
The Family Metaphor In The Aedicular Facades Of Asia Minor
İdil ÜÇER KARABABA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.1
43-62

Analysis Of Perceived Safety In Urban Parks:
A Field Study In Büyükpark And Hasanağa Park
İlknur TÜRKSEVEN DOĞRUSOY, Rengin ZENGEL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.7

63-84

The Modern Woman Vis-À-Vis The Modern House:
The Hallmarks Of Modern Nationhood Through The 1920s-1940s Iran
Sima NABIZADEH, Türkan ULUSU URAZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.8

85-105

Mimarlığın Metinsel Temsilinde Retorik İnşa: Usûl-İ Mi’mârî-İ Osmanî
Serap DURMUŞ, Şengül ÖYMEN GÜR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.12107-131

Kırda Bir Modernleşme Projesi Olarak Köy Enstitüleri:
Aksu Ve Gönen Örnekleri Üzerinden Yeni Bir Anlamlandırma Denemesi
Sıdıka ÇETİN, Ahmet KAHYA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.3
133-162

The Integration Of Tall Buildings In Urban Environment:
Considering The Key Sustainability Concepts
Tulû TOHUMCU, A. Berrin ÇAKMAKLI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.4
163-186

The Masonry Techniques Of A Historical Bridge In Hypokremnos (İçmeler)
Funda UYGUN GENÇER, Mine HAMAMCIOĞLU TURAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.6187-207

Designing In The Age Of Network Society:
The Role Of Technology In Design Processes And Knowledge Generation
Marco BRUNO
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.9
209-229

Daha Yaşanabilir Kentler İçin Mikro Ölçek Bir Yürünebilirlik Modeli
Müge AKKAR ERCAN, Züleyha Sara BELGE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.11231-265

Türkiye Batı Ege Bölgesi’nde Sosyal Ve Çevresel Değişime Karşı
Hasar Görebilirlik Değerlendirmesi
Senem KOZAMAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.5
267-289

Book Review / Kitap Eleştirisi
Exhibition Review: Notes On The Lightness Of Baştarda
Sevil ENGİNSOY EKİNCİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.12

 


291-295

Kitap Eleştirisi: Kent Planlama
Ela ALANYALI ARAL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.11297-300

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
UTAK 2016 İkinci Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı
Sorumluluk, Bağlam, Deneyim Ve Tasarım Bildiri Kitabı

MSTAS 2017 XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu

1. Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi | Bildiriler
Architectural History Conference/Turkey I | Proceedings

Jale N. ERZEN Testimonial | Anı Kitabı

 

301-303
 
Volume 33 - No 2 Print

Vol. 33 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Turgay (Türkay) ATEŞ

Articles / Makaleler
Orta Ölçekli Parkların Mikro İklimsel Etki Alanlarının Araştırılması:
Gezi Parkı, Maçka Parkı Ve Serencebey Parkı Örneği
Çağdaş KUŞÇU ŞİMŞEK
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.1

1-17

Evaluation Of Construct Elicitation As A Research Method To Obtain
Design-Relevant Data From Children
Sedef SÜNER, Çiğdem ERBUĞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.2
19-43

An Assessment Of Flood Risk Factors In Riverine Cities Of Turkey:
Lessons For Resilience And Urban Planning
Meltem ŞENOL BALABAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.3
45-71

Gaziantep Tarihi Su Sistemi Ve Su Yapıları
Meltem UÇAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.4

73-100

Rural Habitation In Syria: The Culture Of Traditional Architecture And
Its Role In The Reconstruction Process
M. Wesam AL ASALI, Iyas SHAHIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.6

101-119

A Critical Reading Of The Ottoman-Turkish Hammam
As A Representational Space Of Sexuality
Burkay PASİN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.9
121-138

Reading Vulnerabilities Through Urban Planning History:
An Earthquake-Prone City, Adapazarı Case From Turkey
Ezgi ORHAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.5
139-159

Anıtsal Yapıların Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesine Yönelik
Bir Model Önerisi
Esra YALDIZ, N. Gül ASATEKİN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.13
161-182

An Evaluation Of Heating Technology
In Anatolian Seljuk Period Hospitals (Darüşşifa)
Gülşen DİŞLİ, Zühal ÖZCAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.8
183-200

Çift Revaklı Sinan Camilerinde Modüler Sistem
Nil ORBEYİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.7201-225

“Silence Of Academy”:
Expressing Harassment Through Collective Design Process
Ece CANLI, Çiğdem KAYA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.10
227-245

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
Catalogue 01: Metu Master Of Urban Design
How To Value Heritage? What Are The Roles Of Place-Makers?
Mekânlar / Zamanlar / İnsanlar: Hamilik Ve Mimarlık Tarihi
Spaces / Times / Peoples: Patronage And Architectural History

 

Exhibition / Sergi
UD755 Parametric Urban Design Exhibition:
Weaving The City Through The Torn Urban Fabric
How To Value Heritage? What Are The Roles Of Place-Makers?
Kecheng Liu. Heritage Conservation & Management Projects

 
 
Volume 33 - No 1 Print

Vol. 33 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Rauf BEYRU
Gülden BERKMAN

Articles / Makaleler
Lean Design Management – An Evaluation Of Waste Items
For Architectural Design Process
Salih Kaan MAZLUM, Mehmet Koray PEKERİÇLİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.1

1-20

İmaret Kavramı Üzerinden Erken Osmanlı Ters T Planlı Zaviyeleri İle
Aşhanelerin İlişkisi: Osmanlı Aşhanelerinin Kökenine Dair Düşünceler
Ayşe BUDAK
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.2
21-36

Climate Change Adaptation In Serbia:
The Role Of Information Networks
Aleksandra STUPAR, Vladimir MIHAJLOV
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.3
37-59

Geography And The Capital Investment Costs Of Urban Energy Infrastructure:
The Case Of Electricity And Natural Gas Networks
Müzeyyen Anıl ŞENYEL, Jean-Michel GULDMANN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.7

61-86

Best Option For Reducing On-Campus Private Car-Based CO2 Emissions:
Reducing VKT Or Congestion?
Oruc ALTINTASI, Hediye TUYDES-YAMAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.4

87-105

Karl Popper’s Architectural Legacy:
An Intertextual Reading Of Collage City
Esin KÖMEZ DAĞLIOĞLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.6
107-119

Towards A New Honorific Column:
The Column Of Constantine In Early Byzantine Urban Landscape
Pelin YONCACI ARSLAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.5
121-145

Mimari Mirasın Korunmasında Uygulama Elemanlarının Yetiştirilmesine
Yönelik Yaygın Eğitim Uygulamaları
Nurdan KUBAN, Yegân KÂHYA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.8
147-167

Saqa Nefars:
A Historical Wooden Structure In The Vernacular Architecture Of Iran
Ahmad PIRZAD, Mahshid KAKOUEI and Kumaran SUBERAMANIAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.9
169-185

A Divided Capital: Residential Segregation In Ankara
Ela ATAÇ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.10187-205

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
Baykan GÜNAY
Şehircilik Yazıları

 
 
Volume 32 - No 2 Print

Vol. 32 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituary / Anma
Mehmet Nuri Arıkoğlu

Articles / Makaleler
Usage Of Design Thinking Tactics And Idea Generation Strategies
In A Brainstorming Session
Naz A.G.Z. BÖREKÇİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.1

1-17

Ege Taşrasında “Modern”in Mitleşmesi: Kemer (Bozdoğan, Aydın)
Ve Demirköprü (Salihli, Manisa) Baraj Siteleri Ve Lojmanları
Nilay ÜNSAL GÜLMEZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.2
19-43

The Use Of Incentives In Fostering Green Buildings
Selin GÜNDEŞ, Şiar Umut YILDIRIM
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.345-59

Critical Success Factors Of Partnering In The Building Design Process
Sevgi Zeynep DOĞAN, Pınar KILIÇ ÇALĞICI,
David ARDITI, Hüsnü Murat GÜNAYDIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.4

61-78

Bir (Kentsel) Ütopya Olarak “Ankara” Romanı
Yener BAŞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.6

79-98

Mütareke İstanbul’unda Konut Sorunu (1918-1922)
Safiye KIRANLAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.799-116

Designing The Unity: Türk Grup Espas And Architecture
In Postwar Turkey
Ezgi YAVUZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.9
117-132

Architectural Literary Analysis: Reading “The Death Of The Street”
Through Ballard’s Literature And Trancik’s “Lost Space”
Zeynep TUNA ULTAV, T. Nur ÇAĞLAR, S. Bahar DURMAZ DRINKWATER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.10
133-150

Design Thinking: A Model Development Based On Archived Documents
Abdullah AKPINAR, Mengyuan XU and Kerry R. BROOKS
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.5151-169

Mimarların Halkın Dilini Anlamasına Yönelik Bir Çalışma;
Mimar Ve Mimar Olmayan Benzerliği
Y. Berivan ÖZBUDAK AKCA, Ebru ERDOĞAN, Aysu AKALIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.8
171-189

Tarihselcilik-Tarihsicilik [Historicism]: Bir Mimarlık Terminoloji Tartışması
Ve 2000’ler Türkiyesinde Tarihsici Mimarlık
Neşe GURALLAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.11
191-204

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 55 of 56

© 2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture