JFA Home arrow Archive

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Archive
Volume 37 - No 2 Print

Vol. 37 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Articles / Makaleler
Atatürk Orman Çiftliği’nin Yönetim Ve Üretim Yapısındaki Değişimin
Mekansal Dönüşümüne Etkisi
Hilal AYCI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.1

1-33

A New Methodology For Analysis Of Spatial Interventions Towards
Sustainability In Social Housing Regeneration – The Case Of
Gyldenrisparken In Copenhagen
Nezih Burak BİCAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.2

35-58

Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Antalya Kaleiçi Ve Çevresi
Evren DAYAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.359-84

A Computable Vitality: Tange’s Architectural System For Skopje
Cansu TOLUNAY BERBER, Mine ÖZKAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.4

85-102

İyileştiren Dokunuş:
Kos [Adası], Roma Asklepion Tapınağı’na Kutsal Şifa Yolculuğu
Ufuk SOYÖZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.5
103-126

Morphological Diversity Of Ancient Minarets Architecture
In The Ziban Region (Algeria): The Question Of Form, Style And Character
Sami ZERARI, Leila SRITI and Vincenzo PACE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.6
127-152

Same Language Different Dialects: Expression Of The Modern Movement
In Ankara And Kaunas
Huriye ARMAĞAN DOĞAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.7
153-172

Architecture’s Struggle With Control:
A Discussion About “Frankfurt Kitchen” And “Food Dispenser” Projects
Bahar BEŞLİOĞLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.8
173-186

Evolution Of Turkish Movie Cluster: A Social Network Analysis Perspective
Burak BEYHAN, Hakan ERKILIÇ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.9187-216

Book Review / Kitap Eleştirisi
Mimarlığın Maddiliği
Rabia Çiğdem ÇAVDAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.2.10
217-220
 
Volume 37 - No 1 Print

Vol. 37 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Articles / Makaleler
Description And Narration Of 14 Anatolian Cities In The 18th Century
Feyza AKDER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.8

1-26

Working Memory: An Evaluation Of The Past In The Design Process
Nicola DELLEDONNE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.627-50

Rediscovering Goethe’s Concept Of Polarity:
A New Direction For Architectural Morphogenesis
Sabri GÖKMEN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.5
51-72

Effective Communication Of User Research Outcomes
In Design For Well-Being:
Adaptation Of The Design Well-Being Matrix In A Pregnancy Case
Aslı GÜNAY
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.1

73-94

Presence Of Culture In Architectural Education:
A Case Study Of METU School Of Architecture
Yasira Naeem PASHA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.7

95-116

19. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul Gemicilik Şenlikleri:
Büyükada (Prinkipo) Regattaları Ve Adanın Dönüşümü
Bengi Su ERTÜRKMEN AKSOY, Neşe GURALLAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.2
117-148

Loss Of Intrinsic Qualities Of Urban Form And Local Social Processes
In The Face Of Globalisation: Case Of Karachi’s Old Town
Suneela AHMED
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.10
149-168

Bir Rumeli Kentinin Modernleşmesi: Üsküp 1839-1912
Gönül (Gunjul) BEKTAŞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.9169-198

İzmir Kent Bölgesinde İZBAN’ın Mahalle Nüfus Değişimine Etkisi
Metin ŞENBİL, Emine YETİŞKUL, Buğra GÖKÇE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.3199-224

İstanbul’daki Tarihi Bahçeler Ve Mimari Elemanlarının
Koruma Sorunlarının Saray Ve Kasır Bahçeleri Özelinde Değerlendirilmesi
Drahşan UĞURYOL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.4
225-252

Exhibition / Sergi
“Zamanı Gelmişti!”:
Başkent Ankara’nın İlk On Yılı Üzerine Bir Sergi Ve Bir Kitap
MELİS ACAR, AZİZE ELİF YABACI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.11

253-259
 
Volume 36 - No 2 Print

Vol. 36 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Yıldırım YAVUZ

Articles / Makaleler
Clock Towers From The Ottoman Period In The
Territory of Today’s Montenegro
Rifat ALİHODŽİĆ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.6

1-28

Site-Specific Protest: Liberate Tate’s Performances At Tate Modern
Ekin PINAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.829-44

The Notion Of Becoming In Mass-Housing Complexes;
The Case Of Mortafa Housing, Mashhad, Iran
Nima TALEBIAN, Beril ÖZMEN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.9
45-72

Mimarlık Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin
Görsel-Mekânsal Becerileri Üzerine Bir Araştırma
Aktan ACAR, A. Şebnem SOYSAL ACAR, Elif ÜNVER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.10

73-92

Dış Ticaret Lojistiğinin Kentsel Mekâna Etkisi: Mersin Örneği
Fikret ZORLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.1

93-120

Connecting Rural Change And Local Crafts:
Rebranding Sock Knitting In Yenikaraağaç
Bilge Merve AKTAŞ, Ilgım VERYERİ ALACA, Burak GÜREL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.2
121-140

Enriching The Aesthetics Of Mobile Music Player Interactions
Through The Use Of Personal Clothing And Accessories As Interfaces
Güzin ŞEN, Bahar ŞENER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.3
141-164

The Physical Structure Of Tabriz In Shah Tahmasp Safavid’s Era
Based On Matrakci Miniature
Lida BALILAN ASL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.7
165-194

The Restitution Process In Conservation:
Discovering The History Of Şehit Ali Paşa Library
Seda Nehir GÜMÜŞLÜ AKGÜN, Ece SÖNMEZ PULAT, Bilal BİLGİLİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.5
195-220

Amasya Bimarhanesi’nin Tamamlanamayan Taçkapısı
Zeynep İNAN OCAK, Gülsün TANYELİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.4221-246

Book Review / Kitap Eleştirisi
Muhafaza / Mimarlık
Namık ERKAL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.11
247-250

Exhibition / Sergi
On the Same Page: 30 Years of Architectural History at METU


251-254
 
Volume 36 - No 1 Print

Vol. 36 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Articles / Makaleler
The Neighbourhood Mosque With Wooden Minaret In
Bosnia And Herzegovina From 16th And 17th Century:
Four Examples Of Restoration In Tuzla Region
Edin JAHIĆ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.6

1-22

Oyun Tabanlı Öğrenme İle Dijital Mirasın Yaygınlaştırılması
Güzden VARİNLİOĞLU, Gazihan ALANKUŞ, Ali ASLANKAN, Gökhan MURA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.923-40

Teaching Architectural Design Through Creative Practices
Laura LIZONDO-SEVILLA, Luis BOSCH-ROIG,
Carmen FERRER-RIBERA José Luis ALAPONT-RAMÓN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.841-60

Residential Relocation And Children’s Satisfaction With Mass Housing
Yücel Can SEVERCAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.1

61-84

Reading Architectural Utopia(nism)s: A Proposal
Gizem Deniz GÜNERİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.5

85-106

Kocaeli Tarihi Cami Örnekleri Üzerinden Planlı Koruma Kapsamında
Hasarsız Test Uygulamaları:
Çoban Mustafa Paşa Camii, Fevziye Camii Ve Pertev Paşa Camii
Emre KİSHALI, Neslihan TÜRKMENOĞLU BAYRAKTAR, Mehmet ŞENER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.6

107-136

Sıcak-Nemli İklimde Çift Kabuk Cephe Enerji Performansının İncelenmesi
Türkan GÖKSAL ÖZBALTA, Yusuf YILDIZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.2137-156

Bir Tasarımın İzinde: Yeni Bulgular Işığında Raimondo D’Aronco’nun
İlk İstanbul Projesi Dersaadet Ziraat Ve Sanayi Sergi-i Umumisi
Hatice ADIGÜZEL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.4
157-182

The Comprehension Of Place Awareness In A Historical Context:
Metaphors In Architectural Design Education
Esra ÖZKAN YAZGAN, Aysu AKALIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.7
183-202

Gendered Spaces:
The Impact Of The Cultural Aspects On The Spatial Organisation Of Spaces
Inside The Houses Of Amman During The Last Century
Bushra ZALLOOM
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.5

203-222

Urban Fissure:
The Spatial Manifestation Of The Istanbul Land Walls And Mural Zone
Funda BAŞ BÜTÜNER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.9
223-250

1912 İshakpaşa Yangını Ve Ayasofya Çevresinin Yeniden Düzenlenmesi
Sibel GÜRSES SÖĞÜT
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.3251-280 

Book Review / Kitap Eleştirisi
Islamic Architecture And Art In Croatia Ottoman And Contemporary Heritage
Rifat ALİHODŽİĆ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.10
281-283

Exhibition / Sergi
THE METU CAMPUS DOCUMENTED V: Representing Itself
May 2019, TU Delft
Ayşen SAVAŞ
285-295

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları

Şehircilik Yazıları
Ev Ve Anlamı
Eymir
Elektrikli Ev Aletleri İçin Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri:
Bakım, Onarım Ve Kaynakların Verimli Kullanımı
Retrospektif
UTAK 2018 Bildiri Kitabı: Tasarım Ve Umut
İnci Aslanoğlu İçin Bir Mimarlık Tarihi Dizimi

 
 
Volume 35 - No 2 Print

Vol. 35 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Sümer GÜREL

Articles / Makaleler
Repair Phases Of Suleymaniye Complex In Damascus
Neriman ŞAHİN GÜÇHAN, Ayşe Esin KULELİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.3

1-28

Alpullu Şeker Fabrikası Ve İşçi Konutları
Ayşe DURUKAN KOPUZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.729-54

Spaces By People: An Urban Design Approach To Everyday Life
Duygu CİHANGER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.255-76

The Mutual Relationship Between Regional Income And Deforestation:
A Study On Turkey
Zeynep ELBURZ, K. Mert ÇUBUKÇU and Peter NIJKAMP
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.4

77-87

Tasarım Eğitiminde Duyusal Farkındalık Ve Yaratıcılık İlişkisi Üzerine
Dilara ONUR, Tülay ZORLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.1

89-118

Product Design Concept Evaluation By Using Analytical Hierarchy
And Analytical Network Processes
Hüseyin Özkal ÖZSOY, Çiğdem YILMAZ ÖZSOY
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.8
119-146

Special Section
Planning, Urban Management And Heritage In Turkey And China
John PENDLEBURY, Osman BALABAN, section editors
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.10
147-149

Place Identity And Creative District Regeneration:
The Case Of 798 In Beijing And M50 In Shanghai Art Zones
Marichela SEPE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.15
151-171

Searching For Economic And Cosmopolitan Roots: The Historical Discourse Of
“Hankou Merchant Port Nostalgia” In The Central Chinese City Of Wuhan 武汉
Andrew M. LAW, Qianqian QIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.14
173-195

Places From The Past Lost In New Towns: Hong Kong’s Old Villages
Terry Van DIJK, Gerd WEITKAMP
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.5197-220

Political Economy Of Renewal Of Heritage Places In Turkey
Özgün ÖZÇAKIR, Güliz BİLGİN ALTINÖZ and Anna MIGNOSA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.10221-250

Financing The Preservation Of Historical Buildings In Turkey
Evrim ULUSAN, Melih ERSOY
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.4251-267 

Book Review / Kitap Eleştirisi
Dada Kılavuz 1913-1923, Münih, Zürih, Berlin, Paris
Bilge BAL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.11
269-272

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 55 of 62

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture