JFA Home arrow Archive

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Archive
Volume 36 - No 1 Print

Vol. 36 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Articles / Makaleler
The Neighbourhood Mosque With Wooden Minaret In
Bosnia And Herzegovina From 16th And 17th Century:
Four Examples Of Restoration In Tuzla Region
Edin JAHIĆ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.6

1-22

Oyun Tabanlı Öğrenme İle Dijital Mirasın Yaygınlaştırılması
Güzden VARİNLİOĞLU, Gazihan ALANKUŞ, Ali ASLANKAN, Gökhan MURA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.923-40

Teaching Architectural Design Through Creative Practices
Laura LIZONDO-SEVILLA, Luis BOSCH-ROIG,
Carmen FERRER-RIBERA José Luis ALAPONT-RAMÓN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.841-60

Residential Relocation And Children’s Satisfaction With Mass Housing
Yücel Can SEVERCAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.1

61-84

Reading Architectural Utopia(nism)s: A Proposal
Gizem Deniz GÜNERİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.5

85-106

Kocaeli Tarihi Cami Örnekleri Üzerinden Planlı Koruma Kapsamında
Hasarsız Test Uygulamaları:
Çoban Mustafa Paşa Camii, Fevziye Camii Ve Pertev Paşa Camii
Emre KİSHALI, Neslihan TÜRKMENOĞLU BAYRAKTAR, Mehmet ŞENER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.6

107-136

Sıcak-Nemli İklimde Çift Kabuk Cephe Enerji Performansının İncelenmesi
Türkan GÖKSAL ÖZBALTA, Yusuf YILDIZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.2137-156

Bir Tasarımın İzinde: Yeni Bulgular Işığında Raimondo D’Aronco’nun
İlk İstanbul Projesi Dersaadet Ziraat Ve Sanayi Sergi-i Umumisi
Hatice ADIGÜZEL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.4
157-182

The Comprehension Of Place Awareness In A Historical Context:
Metaphors In Architectural Design Education
Esra ÖZKAN YAZGAN, Aysu AKALIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.7
183-202

Gendered Spaces:
The Impact Of The Cultural Aspects On The Spatial Organisation Of Spaces
Inside The Houses Of Amman During The Last Century
Bushra ZALLOOM
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.5

203-222

Urban Fissure:
The Spatial Manifestation Of The Istanbul Land Walls And Mural Zone
Funda BAŞ BÜTÜNER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.9
223-250

1912 İshakpaşa Yangını Ve Ayasofya Çevresinin Yeniden Düzenlenmesi
Sibel GÜRSES SÖĞÜT
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.3251-280 

Book Review / Kitap Eleştirisi
Islamic Architecture And Art In Croatia Ottoman And Contemporary Heritage
Rifat ALİHODŽİĆ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.10
281-283

Exhibition / Sergi
THE METU CAMPUS DOCUMENTED V: Representing Itself
May 2019, TU Delft
Ayşen SAVAŞ
285-295

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları

Şehircilik Yazıları
Ev Ve Anlamı
Eymir
Elektrikli Ev Aletleri İçin Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri:
Bakım, Onarım Ve Kaynakların Verimli Kullanımı
Retrospektif
UTAK 2018 Bildiri Kitabı: Tasarım Ve Umut
İnci Aslanoğlu İçin Bir Mimarlık Tarihi Dizimi

 
 
Volume 35 - No 2 Print

Vol. 35 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Sümer GÜREL

Articles / Makaleler
Repair Phases Of Suleymaniye Complex In Damascus
Neriman ŞAHİN GÜÇHAN, Ayşe Esin KULELİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.3

1-28

Alpullu Şeker Fabrikası Ve İşçi Konutları
Ayşe DURUKAN KOPUZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.729-54

Spaces By People: An Urban Design Approach To Everyday Life
Duygu CİHANGER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.255-76

The Mutual Relationship Between Regional Income And Deforestation:
A Study On Turkey
Zeynep ELBURZ, K. Mert ÇUBUKÇU and Peter NIJKAMP
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.4

77-87

Tasarım Eğitiminde Duyusal Farkındalık Ve Yaratıcılık İlişkisi Üzerine
Dilara ONUR, Tülay ZORLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.1

89-118

Product Design Concept Evaluation By Using Analytical Hierarchy
And Analytical Network Processes
Hüseyin Özkal ÖZSOY, Çiğdem YILMAZ ÖZSOY
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.8
119-146

Special Section
Planning, Urban Management And Heritage In Turkey And China
John PENDLEBURY, Osman BALABAN, section editors
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.10
147-149

Place Identity And Creative District Regeneration:
The Case Of 798 In Beijing And M50 In Shanghai Art Zones
Marichela SEPE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.15
151-171

Searching For Economic And Cosmopolitan Roots: The Historical Discourse Of
“Hankou Merchant Port Nostalgia” In The Central Chinese City Of Wuhan 武汉
Andrew M. LAW, Qianqian QIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.14
173-195

Places From The Past Lost In New Towns: Hong Kong’s Old Villages
Terry Van DIJK, Gerd WEITKAMP
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.5197-220

Political Economy Of Renewal Of Heritage Places In Turkey
Özgün ÖZÇAKIR, Güliz BİLGİN ALTINÖZ and Anna MIGNOSA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.10221-250

Financing The Preservation Of Historical Buildings In Turkey
Evrim ULUSAN, Melih ERSOY
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.4251-267 

Book Review / Kitap Eleştirisi
Dada Kılavuz 1913-1923, Münih, Zürih, Berlin, Paris
Bilge BAL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.11
269-272

 
Volume 35 - No 1 Print

Vol. 35 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
İnci ASLANOĞLU

Articles / Makaleler
Zaman Ve Mekân Kavramları Arasındaki Paradoksal İlişkinin
“Bulut Atlası” Filmi Üzerinden Okunması
Ebru ERDOĞAN, Zeynep YILDIZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.1

1-25

İstanbul Tarihi Yarımada’da Ahşap Konut Mimarisinin Belgelenmesi:
Geleneksel Haydar Mahallesi Ve Koruma Sorunları
Tülay ÇOBANCAOĞLU, Koray GÜLER ve Gülce GÜLEYCAN OKYAY
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.2
27-49

Osmanlı’dan Ulus-Devlete Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde Mekâna Müdahale
Ve Kent Kimliğindeki Değişim-Mersin Ve Volos Örneği
Tülin SELVİ ÜNLÜ, Emel GÖKSU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.3
51-88

Approaches To Climate Change In Spatial Planning And Design:
International And Turkish Experiences
Bahar GEDİKLİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.9

89-109

Bir Biyopolitik Süreç Olarak Mekansal Damgalama: Hacıhüsrev Örneği
Egemen YILGÜR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.5

111-138

Living In Purgatory:
Homelessness Amidst Urban Regeneration In Salhane, İzmir
Gülsüm BAYDAR, Cansu KARAKIZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.6
139-155

Planlama Kurumunun Görmedikleri; Kimlik Ve İbadet Mekânı Olarak Cemevleri
Erhan KURTARIR, Ayşe Nur ÖKTEN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.7157-182

The Construction Of Commercial Space In Eighteenth-Century Istanbul:
The Case Of Büyük Yeni Han
Ahmet YAŞAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.8
183-200

Setting The Key Issues And A Prioritization Strategy For Designing
Sustainable Interior Environments
Halime DEMİRKAN, Yasemin AFACAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.11
201-219

Transformation From Representational Space To Tolerance Space:
The Juxtaposition Of Ideal And Real In The Urban Public Area
İnci BASA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.12
221-241

Osmanlı Evleri Üzerine Yeniden Düşünmek:
18. Yüzyıldan Dahiliyeli-Hariciyeli Beş İstanbul Evi Örneği
Hatice Gökçen ÖZKAYA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.13
243-262

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
Çatışma, Planlama Ve Tasarım
Diamonds In Sahara
Mapping Syrian Migration
Şehircilik Yazıları
Toplumsal Odaklı Kalkınma, Katılımcı Planlama Ve Yaşam Kalitesi
Türkiye’de Mekansal Stratejik Planlama Ve Mahalle Ölçeğinde Katılım
263-266

 
Volume 34 - No 2 Print

Vol. 34 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Necdet TEYMUR

Articles / Makaleler
Architecture Of Depth:
Gravicells As A Critical Spatial Practice In The 21st Century
Jung E. CHOI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.8

1-12

Inspiration, Guidance And Justification:
An Interactive Information System To Assist Design Decisions
With User Research Data
Gülşen TÖRE YARGIN, Çiğdem ERBUĞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.9

13-33

Scale-Model And Simulation-Based Assessments For Design Alternatives Of
Daylight Redirecting Systems In A Side-lighting Educational Room
Lars O. GROBE, Burçin HANCI GEÇİT, Zeynep SEVİNÇ, Gülce ALTINKAYA,
Gizem AKSAKARYA, Meltem ERGİN, Yasemin ÖZTÜRK, Tuğçe KAZANASMAZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.1

35-58

Planlama Sürecine Kentsel Arkeolojik Değerlerin Dâhil Edilmesi Sorunsalı:
Tarsus Tarihi Kent Merkezi
Burak BELGE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.11

59-91

Kentsel Korumada Detaylandırılmış Koruma Potansiyel Matrisinin
Kullanılabilirliği
Aygün ERDOĞAN, Mete Korhan ÖZKÖK
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.6

93-123

Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa (Taş) Medresesinin
İşlevsel Sürdürülebilirliğinin Analizi
Ş. Ebru OKUYUCU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.2
125-152

Rebuilding Of Beyoğlu-İstiklal Street: A Comparative Analysis Of
Urban Transformation Through Sections Along The Street 2004-2014
İlke TEKİN, Asiye AKGÜN GÜLTEKİN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.12
153-179

Tourism-Firm Differentiation And Place Differentiation
In The Sun-Sea-Sand Tourism City Of Antalya
Hilal ERKUŞ-ÖZTÜRK, Pieter TERHORST
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.10
181-202

Challenges For Regional Governance In Turkey:
The Role Of Development Agencies
Ebru ERTUGAL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.7
203-224

Kentsel Kavşaklardaki Elektronik Denetim Sistemlerinin Trafik Kazalarına Etkisi:
Ankara Örneği
Ömür KAYGISIZ, Nebi SÜMER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.3
225-244

Alışveriş Merkezlerinin Türkiye’deki Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Rumeysa CEYLAN, Buket Ayşegül ÖZBAKIR, Işıl EROL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.4245-264

Book Review / Kitap Eleştirisi
Building Modern Turkey: State, Space And Ideology In The Early Republic
T. Elvan ALTAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.13
265-267

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
11 Kalemden Bir Zamanlar Ankara

METUDSYM2016 Proceedings:
Designing Urban Design, Towards a Holistic Perspective269-270

 
Volume 34 - No 1 Print

Vol. 34 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Articles / Makaleler
Urban Transformations In İstanbul During The Term Of Mayor Cemil Topuzlu
Birge YILDIRIM OKTA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.2

1-19

The Impact Of Architectural And Urban Patterns On The Behaviour Of
An Exhibited Angular Size-Illusion
Djordje DJORDJEVIC, Gordana DJUKANOVIC
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.10
21-41

Setting The Stage For The Authority Of The Roman Emperor:
The Family Metaphor In The Aedicular Facades Of Asia Minor
İdil ÜÇER KARABABA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.1
43-62

Analysis Of Perceived Safety In Urban Parks:
A Field Study In Büyükpark And Hasanağa Park
İlknur TÜRKSEVEN DOĞRUSOY, Rengin ZENGEL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.7

63-84

The Modern Woman Vis-À-Vis The Modern House:
The Hallmarks Of Modern Nationhood Through The 1920s-1940s Iran
Sima NABIZADEH, Türkan ULUSU URAZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.8

85-105

Mimarlığın Metinsel Temsilinde Retorik İnşa: Usûl-İ Mi’mârî-İ Osmanî
Serap DURMUŞ, Şengül ÖYMEN GÜR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.12107-131

Kırda Bir Modernleşme Projesi Olarak Köy Enstitüleri:
Aksu Ve Gönen Örnekleri Üzerinden Yeni Bir Anlamlandırma Denemesi
Sıdıka ÇETİN, Ahmet KAHYA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.3
133-162

The Integration Of Tall Buildings In Urban Environment:
Considering The Key Sustainability Concepts
Tulû TOHUMCU, A. Berrin ÇAKMAKLI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.4
163-186

The Masonry Techniques Of A Historical Bridge In Hypokremnos (İçmeler)
Funda UYGUN GENÇER, Mine HAMAMCIOĞLU TURAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.6187-207

Designing In The Age Of Network Society:
The Role Of Technology In Design Processes And Knowledge Generation
Marco BRUNO
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.9
209-229

Daha Yaşanabilir Kentler İçin Mikro Ölçek Bir Yürünebilirlik Modeli
Müge AKKAR ERCAN, Züleyha Sara BELGE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.11231-265

Türkiye Batı Ege Bölgesi’nde Sosyal Ve Çevresel Değişime Karşı
Hasar Görebilirlik Değerlendirmesi
Senem KOZAMAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.5
267-289

Book Review / Kitap Eleştirisi
Exhibition Review: Notes On The Lightness Of Baştarda
Sevil ENGİNSOY EKİNCİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.12

 


291-295

Kitap Eleştirisi: Kent Planlama
Ela ALANYALI ARAL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.11297-300

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
UTAK 2016 İkinci Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı
Sorumluluk, Bağlam, Deneyim Ve Tasarım Bildiri Kitabı

MSTAS 2017 XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu

1. Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi | Bildiriler
Architectural History Conference/Turkey I | Proceedings

Jale N. ERZEN Testimonial | Anı Kitabı

 

301-303
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 55 of 59

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture