JFA Home arrow Archive

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Archive
Volume 37 - No 1 Print

Vol. 37 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Articles / Makaleler
Description And Narration Of 14 Anatolian Cities In The 18th Century
Feyza AKDER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.8

1-26

Working Memory: An Evaluation Of The Past In The Design Process
Nicola DELLEDONNE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.627-50

Rediscovering Goethe’s Concept Of Polarity:
A New Direction For Architectural Morphogenesis
Sabri GÖKMEN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.5
51-72

Effective Communication Of User Research Outcomes
In Design For Well-Being:
Adaptation Of The Design Well-Being Matrix In A Pregnancy Case
Aslı GÜNAY
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.1

73-94

Presence Of Culture In Architectural Education:
A Case Study Of METU School Of Architecture
Yasira Naeem PASHA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.7

95-116

19. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul Gemicilik Şenlikleri:
Büyükada (Prinkipo) Regattaları Ve Adanın Dönüşümü
Bengi Su ERTÜRKMEN AKSOY, Neşe GURALLAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.2
117-148

Loss Of Intrinsic Qualities Of Urban Form And Local Social Processes
In The Face Of Globalisation: Case Of Karachi’s Old Town
Suneela AHMED
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.10
149-168

Bir Rumeli Kentinin Modernleşmesi: Üsküp 1839-1912
Gönül (Gunjul) BEKTAŞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.9169-198

İzmir Kent Bölgesinde İZBAN’ın Mahalle Nüfus Değişimine Etkisi
Metin ŞENBİL, Emine YETİŞKUL, Buğra GÖKÇE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.3199-224

İstanbul’daki Tarihi Bahçeler Ve Mimari Elemanlarının
Koruma Sorunlarının Saray Ve Kasır Bahçeleri Özelinde Değerlendirilmesi
Drahşan UĞURYOL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.4
225-252

Exhibition / Sergi
“Zamanı Gelmişti!”:
Başkent Ankara’nın İlk On Yılı Üzerine Bir Sergi Ve Bir Kitap
MELİS ACAR, AZİZE ELİF YABACI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2020.1.11

253-259
 
Volume 36 - No 2 Print

Vol. 36 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Yıldırım YAVUZ

Articles / Makaleler
Clock Towers From The Ottoman Period In The
Territory of Today’s Montenegro
Rifat ALİHODŽİĆ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.6

1-28

Site-Specific Protest: Liberate Tate’s Performances At Tate Modern
Ekin PINAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.829-44

The Notion Of Becoming In Mass-Housing Complexes;
The Case Of Mortafa Housing, Mashhad, Iran
Nima TALEBIAN, Beril ÖZMEN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.9
45-72

Mimarlık Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin
Görsel-Mekânsal Becerileri Üzerine Bir Araştırma
Aktan ACAR, A. Şebnem SOYSAL ACAR, Elif ÜNVER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.10

73-92

Dış Ticaret Lojistiğinin Kentsel Mekâna Etkisi: Mersin Örneği
Fikret ZORLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.1

93-120

Connecting Rural Change And Local Crafts:
Rebranding Sock Knitting In Yenikaraağaç
Bilge Merve AKTAŞ, Ilgım VERYERİ ALACA, Burak GÜREL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.2
121-140

Enriching The Aesthetics Of Mobile Music Player Interactions
Through The Use Of Personal Clothing And Accessories As Interfaces
Güzin ŞEN, Bahar ŞENER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.3
141-164

The Physical Structure Of Tabriz In Shah Tahmasp Safavid’s Era
Based On Matrakci Miniature
Lida BALILAN ASL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.7
165-194

The Restitution Process In Conservation:
Discovering The History Of Şehit Ali Paşa Library
Seda Nehir GÜMÜŞLÜ AKGÜN, Ece SÖNMEZ PULAT, Bilal BİLGİLİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.5
195-220

Amasya Bimarhanesi’nin Tamamlanamayan Taçkapısı
Zeynep İNAN OCAK, Gülsün TANYELİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.4221-246

Book Review / Kitap Eleştirisi
Muhafaza / Mimarlık
Namık ERKAL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.11
247-250

Exhibition / Sergi
On the Same Page: 30 Years of Architectural History at METU


251-254
 
Volume 36 - No 1 Print

Vol. 36 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Articles / Makaleler
The Neighbourhood Mosque With Wooden Minaret In
Bosnia And Herzegovina From 16th And 17th Century:
Four Examples Of Restoration In Tuzla Region
Edin JAHIĆ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.6

1-22

Oyun Tabanlı Öğrenme İle Dijital Mirasın Yaygınlaştırılması
Güzden VARİNLİOĞLU, Gazihan ALANKUŞ, Ali ASLANKAN, Gökhan MURA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.923-40

Teaching Architectural Design Through Creative Practices
Laura LIZONDO-SEVILLA, Luis BOSCH-ROIG,
Carmen FERRER-RIBERA José Luis ALAPONT-RAMÓN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.841-60

Residential Relocation And Children’s Satisfaction With Mass Housing
Yücel Can SEVERCAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.1

61-84

Reading Architectural Utopia(nism)s: A Proposal
Gizem Deniz GÜNERİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.5

85-106

Kocaeli Tarihi Cami Örnekleri Üzerinden Planlı Koruma Kapsamında
Hasarsız Test Uygulamaları:
Çoban Mustafa Paşa Camii, Fevziye Camii Ve Pertev Paşa Camii
Emre KİSHALI, Neslihan TÜRKMENOĞLU BAYRAKTAR, Mehmet ŞENER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.6

107-136

Sıcak-Nemli İklimde Çift Kabuk Cephe Enerji Performansının İncelenmesi
Türkan GÖKSAL ÖZBALTA, Yusuf YILDIZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.2137-156

Bir Tasarımın İzinde: Yeni Bulgular Işığında Raimondo D’Aronco’nun
İlk İstanbul Projesi Dersaadet Ziraat Ve Sanayi Sergi-i Umumisi
Hatice ADIGÜZEL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.4
157-182

The Comprehension Of Place Awareness In A Historical Context:
Metaphors In Architectural Design Education
Esra ÖZKAN YAZGAN, Aysu AKALIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.7
183-202

Gendered Spaces:
The Impact Of The Cultural Aspects On The Spatial Organisation Of Spaces
Inside The Houses Of Amman During The Last Century
Bushra ZALLOOM
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.5

203-222

Urban Fissure:
The Spatial Manifestation Of The Istanbul Land Walls And Mural Zone
Funda BAŞ BÜTÜNER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.9
223-250

1912 İshakpaşa Yangını Ve Ayasofya Çevresinin Yeniden Düzenlenmesi
Sibel GÜRSES SÖĞÜT
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.3251-280 

Book Review / Kitap Eleştirisi
Islamic Architecture And Art In Croatia Ottoman And Contemporary Heritage
Rifat ALİHODŽİĆ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.10
281-283

Exhibition / Sergi
THE METU CAMPUS DOCUMENTED V: Representing Itself
May 2019, TU Delft
Ayşen SAVAŞ
285-295

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları

Şehircilik Yazıları
Ev Ve Anlamı
Eymir
Elektrikli Ev Aletleri İçin Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri:
Bakım, Onarım Ve Kaynakların Verimli Kullanımı
Retrospektif
UTAK 2018 Bildiri Kitabı: Tasarım Ve Umut
İnci Aslanoğlu İçin Bir Mimarlık Tarihi Dizimi

 
 
Volume 35 - No 2 Print

Vol. 35 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Sümer GÜREL

Articles / Makaleler
Repair Phases Of Suleymaniye Complex In Damascus
Neriman ŞAHİN GÜÇHAN, Ayşe Esin KULELİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.3

1-28

Alpullu Şeker Fabrikası Ve İşçi Konutları
Ayşe DURUKAN KOPUZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.729-54

Spaces By People: An Urban Design Approach To Everyday Life
Duygu CİHANGER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.255-76

The Mutual Relationship Between Regional Income And Deforestation:
A Study On Turkey
Zeynep ELBURZ, K. Mert ÇUBUKÇU and Peter NIJKAMP
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.4

77-87

Tasarım Eğitiminde Duyusal Farkındalık Ve Yaratıcılık İlişkisi Üzerine
Dilara ONUR, Tülay ZORLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.1

89-118

Product Design Concept Evaluation By Using Analytical Hierarchy
And Analytical Network Processes
Hüseyin Özkal ÖZSOY, Çiğdem YILMAZ ÖZSOY
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.8
119-146

Special Section
Planning, Urban Management And Heritage In Turkey And China
John PENDLEBURY, Osman BALABAN, section editors
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.10
147-149

Place Identity And Creative District Regeneration:
The Case Of 798 In Beijing And M50 In Shanghai Art Zones
Marichela SEPE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.15
151-171

Searching For Economic And Cosmopolitan Roots: The Historical Discourse Of
“Hankou Merchant Port Nostalgia” In The Central Chinese City Of Wuhan 武汉
Andrew M. LAW, Qianqian QIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.14
173-195

Places From The Past Lost In New Towns: Hong Kong’s Old Villages
Terry Van DIJK, Gerd WEITKAMP
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.5197-220

Political Economy Of Renewal Of Heritage Places In Turkey
Özgün ÖZÇAKIR, Güliz BİLGİN ALTINÖZ and Anna MIGNOSA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.10221-250

Financing The Preservation Of Historical Buildings In Turkey
Evrim ULUSAN, Melih ERSOY
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.4251-267 

Book Review / Kitap Eleştirisi
Dada Kılavuz 1913-1923, Münih, Zürih, Berlin, Paris
Bilge BAL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.11
269-272

 
Volume 35 - No 1 Print

Vol. 35 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
İnci ASLANOĞLU

Articles / Makaleler
Zaman Ve Mekân Kavramları Arasındaki Paradoksal İlişkinin
“Bulut Atlası” Filmi Üzerinden Okunması
Ebru ERDOĞAN, Zeynep YILDIZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.1

1-25

İstanbul Tarihi Yarımada’da Ahşap Konut Mimarisinin Belgelenmesi:
Geleneksel Haydar Mahallesi Ve Koruma Sorunları
Tülay ÇOBANCAOĞLU, Koray GÜLER ve Gülce GÜLEYCAN OKYAY
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.2
27-49

Osmanlı’dan Ulus-Devlete Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde Mekâna Müdahale
Ve Kent Kimliğindeki Değişim-Mersin Ve Volos Örneği
Tülin SELVİ ÜNLÜ, Emel GÖKSU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.3
51-88

Approaches To Climate Change In Spatial Planning And Design:
International And Turkish Experiences
Bahar GEDİKLİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.9

89-109

Bir Biyopolitik Süreç Olarak Mekansal Damgalama: Hacıhüsrev Örneği
Egemen YILGÜR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.5

111-138

Living In Purgatory:
Homelessness Amidst Urban Regeneration In Salhane, İzmir
Gülsüm BAYDAR, Cansu KARAKIZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.6
139-155

Planlama Kurumunun Görmedikleri; Kimlik Ve İbadet Mekânı Olarak Cemevleri
Erhan KURTARIR, Ayşe Nur ÖKTEN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.7157-182

The Construction Of Commercial Space In Eighteenth-Century Istanbul:
The Case Of Büyük Yeni Han
Ahmet YAŞAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.8
183-200

Setting The Key Issues And A Prioritization Strategy For Designing
Sustainable Interior Environments
Halime DEMİRKAN, Yasemin AFACAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.11
201-219

Transformation From Representational Space To Tolerance Space:
The Juxtaposition Of Ideal And Real In The Urban Public Area
İnci BASA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.12
221-241

Osmanlı Evleri Üzerine Yeniden Düşünmek:
18. Yüzyıldan Dahiliyeli-Hariciyeli Beş İstanbul Evi Örneği
Hatice Gökçen ÖZKAYA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.13
243-262

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
Çatışma, Planlama Ve Tasarım
Diamonds In Sahara
Mapping Syrian Migration
Şehircilik Yazıları
Toplumsal Odaklı Kalkınma, Katılımcı Planlama Ve Yaşam Kalitesi
Türkiye’de Mekansal Stratejik Planlama Ve Mahalle Ölçeğinde Katılım
263-266

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 55 of 61

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture