JFA Home arrow Archive

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Archive
Volume 5 - No 1 (1979) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Hülya YÜREKLİ
Türk Evi'nin Karakteristiklerinin Dış Gözlem İle Saptanması İçin
Bir Yöntem
5-13
Gül ASATEKİN, Zeynep EREN
Halkın Koruma Olgusuna Tepki Ve/Veya Katkısının Belirlenmesi
Konusunda Kültür Bakanlığı Deneyimi: Yeni Foça'da Anket Çalışması
Ve Sonuçları
15-36
Aydın GERMEN
The Endurance Of Earth As Building Material And The Discreet But
Continuous Charm Of Adobe
37-68
M. Murat ERDİM
Adıyaman'dan Bir Kerpiç Ev
69-77
Metin SÖZEN, Osman Nuri DÜLGERLER
Konya Evlerinden Örnekler
79-100
Barry RUSSELL
The Vernacular, The Industrialised Vernacular And Other
Convenient Myths
101-107
 
Volume 4 - No 2 (1978) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Sunuş / Introduction 
Pavel KORČÁK
The Goals And Means Of Preserving Vernacular Architecture
139-147
Gabriel ALOMAR
Western Mediterranean European Vernacular Architecture
149-157
Zeynep NAYIR
Arnavutköy Tarihi Çevre Özellikleri
159-177
Maija KAIRAMO
Features Of Vemacular Architecture In Finland
179-194
Orhan ALSAÇ
Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılmasında Gözönünde
Tutulması Gerekli İlkeler
195-200
Tuğrul AKÇURA
Fas Şehri Çevre Düzenleme Ve Medine'yi Koruma Düzeylerinde
Planlama Çalışması
201-216
Donald W. INSALL
Timber Buildings In Britain; And A Pioneer Historic Town Study
217-224
 
Volume 4 - No 1 (1978) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Yıldırım YAVUZ
M. Bedrettin Cömert Kaynakçası
7-30
Üstün ALSAÇ
Düşünsel Mimarlık: Rönesans Ütopyaları Aracılığıyla Bir Örnekleme
31-52
Emin Mahir BALCIOGLU
Güncellik Kazanan Bir Akım Olarak Çatkıcılık Ve M. J. Ginzburg'un
Katkıları Üzerine
53-64
Aydın GERMEN
Structuralism II
65-89
Haydar KARABEY
Kıyı Mekanının Tanımı, Ülkesel Kıyı Mekanının Düzenlenmesi İçin
Bir Yöntem Önerisi
91-116
Metin SÖZEN, Osman Nuri DÜLGERLER
Mimar Muzaffer'in Konya Öğretmen Lisesi
117-134
 
Volume 3 - No 2 (1977) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Cevat ERDER
Venedik Tüzüğü Tarihi Bir Anıt Gibi Korunmalıdır
167-190
Ülker ÇOPUR
A Model Of Building Inventory
191-199
Mustafa PULTAR
Structural Morphology As A Field Of Architectural Inquiry
201-213
Aydın GERMEN
Structuralism
215-236
Tansı ŞENYAPILI
Integration Through Mobility
237-252
İlhan TEKELİ, Leila ERDER
Time And Areal Aggregation Problems In Estimating Migration
253-272
Mete TURAN
2000 Yılına Dogru Çevre?
273-296
Jale Nejdet ERZEN
Türk Sanatında 'Yeni Eğilimler' Ve Sanat Bayramı
297-310
Günsel REND
Anadolu'daki Mihrapların Dili
311-315
 
Volume 3 - No 1 (1977) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Yıldırım YAVUZ
Mimar Kemaleddin'in Salah-ad Din Eyyubi Türbesi Tasarımı
5-15
H.H.Günhan DANIŞMAN
A Survey Of Turbine-Type Water-Mills In The Bolu Region Of
The Central Anatolian Plateau
17-37
Alfredo MEDIOLI, Suha ÖZKAN, Richard PLUNZ
The Grain Cycle And A Windmill At A Village On The Aegean
39-62
Cevat ERDER
Training Personnel For Architectural Conservation
63-83
Diane SUNAR, William A. LeCompte
People, Places And Physical Contact: A Study Of The Distribution
Of Touching Behavior
85-99
Deniz KANDİYOTİ
Some Implications Of Social Change For Housing Design
101-117
Ahmet C. ACAR
Intraurban Locational Process And The Spatial Behavior Of
Manufacturing Establishments
119-139
Selahattin ÖNÜR
'Mimarlıkta İkinci Kademe Eğitimi, Kuram, Araştırma, Uygulama'
Seminerinin Düşündürdükleri
141-162
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 56 - 64 of 64

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture