JFA Home arrow Archive

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Archive
Volume 1 - No 2 (1975) Print
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Suha ÖZKAN
Türk-Alman Dostluk Yurdu Öneri Yarışması, 1916
177-210
Tansı ŞENYAPILI
KTO: Kent Tasımlayım Oyunları, Uygulama Olanakları
211-225
Mete TURAN
Vernacular Architecture And Environmental Influences:
An Analytic And A Comparative Study
227-246
Gönül TANKUT
Urban Transformation In The Eighteenth Century Ottoman City
247-262
Robert Paul McMILLEN
Colour Is A Form Of Transportation:
Notes On The Reality And Unreality Of Colour
263-270

Tarık OKYAY, Vildan YAZAR, Özcan ALTABAN
Housing And Environmental Standards As A Product Of
The Free Market Mechanism: An Example, Ankara

271-294
Murat BALAMİR
Kat Mülkiyeti Ve Kentleşmemiz
295-318
Jale Nejdet ERZEN
Sanat Tanımları Ve Sanatım Üzerine
319-327
 
Volume 1 - No 1 (1975) Print
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Önsöz / Preface 
Gönül ASLANOĞLU EVYAPAN
Anatolian Turkish Gardens
5-21
İnci ASLANOĞLU
Glasgow Sanat Ve Mimarlık Okulu Ve Charles Rennie Mackintosh
23-30
Mehmet ADAM
Design And Production Of Architectural And Other Products

31-44
Ayhan LeCOMPTE, Cengiz YETKEN
Physical Correlates Of Neighborliness In Apartment Buildings
45-53
Mehmet ASATEKİN
Postural And Physiological Criteria For Seating: A Review
55-83
Leila ERDER
Factory Districts In Bursa During The 1860's
85-99

Sevgi AKTÜRE
17. Yüzyıl Başından 19. Yüzyıl Ortasına Kadarki Dönemde
Anadolu Osmanlı Şehrinde Şehirsel Yapının Değişme Süreci

101-128
Özcan ESMER
Planlama Ve Uygulamada Sibernetik Yaklaşım
129-143
Güven GÜLÖKSÜZ
Rank-Size Distributions For Small Settlements In Turkey
145-151
İlhan TEKELİ
Göç Teorileri Ve Politikası Arasındaki İlişkiler
153-176
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 56 - 57 of 57

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture