JFA Home arrow Archive

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Archive
Volume 6 - No 2 (1980) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
An Interview With David STEA On 3-P's Of Environmental Cognition;
Perception, Positivism, Participation
101-128
Cengiz BEKTAŞ İle Mimarlıkta Kuramsal Sorunlar Ve Katılım Üzerine
Bir Söyleşi
129-142
Ömür BAKIRER
A Study On The Use Of Brickbonds In Anatolian Seljuk Architecture
143-181
Bülent ÖZGÜÇ, Mustafa PULTAR
A Dynamic Software System For The Architectural Brief Of
The Political Science Faculty
183-198
Salih MEMECAN
Çizgi Ve Çevre
199-222
INDEX / DİZİN223-265
 
Volume 6 - No 1 (1980) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Editorial / Derleyenin Görüşü 
Articles / Makaleler
An Interview With Geoffrey BROADBENT On Meaning in Architecture
7-30
Mete TURAN
İnsan-Çevre İlişkisine Eleştirel Bir Bakış
31-54
Emel TEYMUR, Necdet TEYMUR
Understanding Society And Environment: As A 'System'?
55-66
Bülent ÖZGÜÇ
Grid And Polygon Representations In Computer-Aided Architectural
Design
67-80
Fahrettin TOLUN
Almanya Ve Fransa'dan Çizgiler 1954-1960
81-96
 
Volume 5 - No 2 (1979) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
An Interview With Amos RAPOPORT On Vernacular Architecture113-126
Suha ÖZKAN, Mete TURAN, Okan ÜSTÜNKÖK
Institutionalised Architecture, Vernacular Architecture And
Vernacularism In Historical Perspective
127-156
Suha ÖZKAN, A. Nihad Vedad TEK
Mimar M. Vedad Bey Konağı
157-183
Afife BATUR, Atilla YÜCEL, Nur FERSAN
İstanbul'da Ondokuzuncu Yüzyıl Sıra Evleri: Koruma Ve Yeniden
Kullanım İçin Bir Monografik Araştırma
185-205
Frank Arneil WALKER
A Look Back At The Two Cultures Debate: Architecture As An
Educational Paradigm
207-226
Bozkurt GÜVENÇ
'Buruk Acı/Hurma Tadı' Japon Sanatı
227-268
Bülent ÖZGÜÇ, Mustafa PULTAR
A Computer Graphic Program For Architectural Drafting
269-285
 
Volume 5 - No 1 (1979) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Hülya YÜREKLİ
Türk Evi'nin Karakteristiklerinin Dış Gözlem İle Saptanması İçin
Bir Yöntem
5-13
Gül ASATEKİN, Zeynep EREN
Halkın Koruma Olgusuna Tepki Ve/Veya Katkısının Belirlenmesi
Konusunda Kültür Bakanlığı Deneyimi: Yeni Foça'da Anket Çalışması
Ve Sonuçları
15-36
Aydın GERMEN
The Endurance Of Earth As Building Material And The Discreet But
Continuous Charm Of Adobe
37-68
M. Murat ERDİM
Adıyaman'dan Bir Kerpiç Ev
69-77
Metin SÖZEN, Osman Nuri DÜLGERLER
Konya Evlerinden Örnekler
79-100
Barry RUSSELL
The Vernacular, The Industrialised Vernacular And Other
Convenient Myths
101-107
 
Volume 4 - No 2 (1978) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Sunuş / Introduction 
Pavel KORČÁK
The Goals And Means Of Preserving Vernacular Architecture
139-147
Gabriel ALOMAR
Western Mediterranean European Vernacular Architecture
149-157
Zeynep NAYIR
Arnavutköy Tarihi Çevre Özellikleri
159-177
Maija KAIRAMO
Features Of Vemacular Architecture In Finland
179-194
Orhan ALSAÇ
Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılmasında Gözönünde
Tutulması Gerekli İlkeler
195-200
Tuğrul AKÇURA
Fas Şehri Çevre Düzenleme Ve Medine'yi Koruma Düzeylerinde
Planlama Çalışması
201-216
Donald W. INSALL
Timber Buildings In Britain; And A Pioneer Historic Town Study
217-224
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 56 - 67 of 67

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture