JFA Home arrow Archive

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Archive
Volume 2 - No 2 (1976) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Jale Nejdet ERZEN
Eğitimin Estetik Süreç Olarak Yorumu Ve Mimarlık Eğitimi

175-185
Ayşıl TÜKEL YAVUZ
Anadolu'da Eşodaklı Selçuklu Hanları
187-204
Vacit İMAMOĞLU
The Relation Between Room Organization And Spaciousness
205-214
Atilla BİLGÜTAY
İnce Basık Kabukların Çözümüne Bir Yaklaşım:
ODTÜ Ambar Önerileri
215-231
İbrahim CANBULAT, Mustafa PULTAR
An Algorithm For Plotting Computerized Hidden-Line Perspectives
233-246
Mehmet ASATEKİN
Endüstri Tasarımında Tasarım Ölçütlerine Bütünsel Bir Yaklaşım
247-263
Melih ERSOY
Toplumsal Yapı Ve Eğitim
265-274
İlhan TEKELİ
A Synthetic Approach To Regional Development Theories Part II
275-296
Aydın GERMEN
Review / Görüş
297-305
 
Volume 2 - No 1 (1976) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
BaşYazı / Editorial 
Yıldırım YAVUZ
İkinci Meşrutiyet Döneminde Ulusal Mimari Üzerindeki
Batı Etkileri (1908-1918)

9-34
İnci ASLANOĞLU
Dışavurumcu Ve Usçu Devirlerinde Bruno Taut (1880-1938)
35-48
Şahap ÇAKIN
An Experimental Study Of Evaluation In Building Design
49-59
Sevgi AKTÜRE, Tansı ŞENYAPILI
Safranbolu'da Mekansal Yapının Gösterdiği Nitelikler Ve
Koruma Önerilerinin Düşündürdükleri
61-96
İlhan TEKELİ
A Synthetic Approach To Regional Development Theories Part I
97-112
Güner MUTAF, Selahattin ÖNÜR
Re-Design To Adapt
113-122
Kemal ÖZİNÖNÜ, Vincent TINTO
University Organization And Scientific Productivity In Turkey
123-138
Nuran HORTAÇSU
Moral Evaluation Of Conformity: A Comparative Study
139-149
Gülden BERKMAN
Analysis Of Interprovincial Service Flows For The Determination Of
Provincial Hierarchy In Turkey
151-170
 
Volume 1 - No 2 (1975) Print
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Suha ÖZKAN
Türk-Alman Dostluk Yurdu Öneri Yarışması, 1916
177-210
Tansı ŞENYAPILI
KTO: Kent Tasımlayım Oyunları, Uygulama Olanakları
211-225
Mete TURAN
Vernacular Architecture And Environmental Influences:
An Analytic And A Comparative Study
227-246
Gönül TANKUT
Urban Transformation In The Eighteenth Century Ottoman City
247-262
Robert Paul McMILLEN
Colour Is A Form Of Transportation:
Notes On The Reality And Unreality Of Colour
263-270

Tarık OKYAY, Vildan YAZAR, Özcan ALTABAN
Housing And Environmental Standards As A Product Of
The Free Market Mechanism: An Example, Ankara

271-294
Murat BALAMİR
Kat Mülkiyeti Ve Kentleşmemiz
295-318
Jale Nejdet ERZEN
Sanat Tanımları Ve Sanatım Üzerine
319-327
 
Volume 1 - No 1 (1975) Print
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Önsöz / Preface 
Gönül ASLANOĞLU EVYAPAN
Anatolian Turkish Gardens
5-21
İnci ASLANOĞLU
Glasgow Sanat Ve Mimarlık Okulu Ve Charles Rennie Mackintosh
23-30
Mehmet ADAM
Design And Production Of Architectural And Other Products

31-44
Ayhan LeCOMPTE, Cengiz YETKEN
Physical Correlates Of Neighborliness In Apartment Buildings
45-53
Mehmet ASATEKİN
Postural And Physiological Criteria For Seating: A Review
55-83
Leila ERDER
Factory Districts In Bursa During The 1860's
85-99

Sevgi AKTÜRE
17. Yüzyıl Başından 19. Yüzyıl Ortasına Kadarki Dönemde
Anadolu Osmanlı Şehrinde Şehirsel Yapının Değişme Süreci

101-128
Özcan ESMER
Planlama Ve Uygulamada Sibernetik Yaklaşım
129-143
Güven GÜLÖKSÜZ
Rank-Size Distributions For Small Settlements In Turkey
145-151
İlhan TEKELİ
Göç Teorileri Ve Politikası Arasındaki İlişkiler
153-176
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 56 - 59 of 59

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture