JFA Home arrow Archive

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Archive
Volume 4 - No 1 (1978) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Yıldırım YAVUZ
M. Bedrettin Cömert Kaynakçası
7-30
Üstün ALSAÇ
Düşünsel Mimarlık: Rönesans Ütopyaları Aracılığıyla Bir Örnekleme
31-52
Emin Mahir BALCIOGLU
Güncellik Kazanan Bir Akım Olarak Çatkıcılık Ve M. J. Ginzburg'un
Katkıları Üzerine
53-64
Aydın GERMEN
Structuralism II
65-89
Haydar KARABEY
Kıyı Mekanının Tanımı, Ülkesel Kıyı Mekanının Düzenlenmesi İçin
Bir Yöntem Önerisi
91-116
Metin SÖZEN, Osman Nuri DÜLGERLER
Mimar Muzaffer'in Konya Öğretmen Lisesi
117-134
 
Volume 3 - No 2 (1977) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Cevat ERDER
Venedik Tüzüğü Tarihi Bir Anıt Gibi Korunmalıdır
167-190
Ülker ÇOPUR
A Model Of Building Inventory
191-199
Mustafa PULTAR
Structural Morphology As A Field Of Architectural Inquiry
201-213
Aydın GERMEN
Structuralism
215-236
Tansı ŞENYAPILI
Integration Through Mobility
237-252
İlhan TEKELİ, Leila ERDER
Time And Areal Aggregation Problems In Estimating Migration
253-272
Mete TURAN
2000 Yılına Dogru Çevre?
273-296
Jale Nejdet ERZEN
Türk Sanatında 'Yeni Eğilimler' Ve Sanat Bayramı
297-310
Günsel REND
Anadolu'daki Mihrapların Dili
311-315
 
Volume 3 - No 1 (1977) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Yıldırım YAVUZ
Mimar Kemaleddin'in Salah-ad Din Eyyubi Türbesi Tasarımı
5-15
H.H.Günhan DANIŞMAN
A Survey Of Turbine-Type Water-Mills In The Bolu Region Of
The Central Anatolian Plateau
17-37
Alfredo MEDIOLI, Suha ÖZKAN, Richard PLUNZ
The Grain Cycle And A Windmill At A Village On The Aegean
39-62
Cevat ERDER
Training Personnel For Architectural Conservation
63-83
Diane SUNAR, William A. LeCompte
People, Places And Physical Contact: A Study Of The Distribution
Of Touching Behavior
85-99
Deniz KANDİYOTİ
Some Implications Of Social Change For Housing Design
101-117
Ahmet C. ACAR
Intraurban Locational Process And The Spatial Behavior Of
Manufacturing Establishments
119-139
Selahattin ÖNÜR
'Mimarlıkta İkinci Kademe Eğitimi, Kuram, Araştırma, Uygulama'
Seminerinin Düşündürdükleri
141-162
 
Volume 2 - No 2 (1976) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Jale Nejdet ERZEN
Eğitimin Estetik Süreç Olarak Yorumu Ve Mimarlık Eğitimi

175-185
Ayşıl TÜKEL YAVUZ
Anadolu'da Eşodaklı Selçuklu Hanları
187-204
Vacit İMAMOĞLU
The Relation Between Room Organization And Spaciousness
205-214
Atilla BİLGÜTAY
İnce Basık Kabukların Çözümüne Bir Yaklaşım:
ODTÜ Ambar Önerileri
215-231
İbrahim CANBULAT, Mustafa PULTAR
An Algorithm For Plotting Computerized Hidden-Line Perspectives
233-246
Mehmet ASATEKİN
Endüstri Tasarımında Tasarım Ölçütlerine Bütünsel Bir Yaklaşım
247-263
Melih ERSOY
Toplumsal Yapı Ve Eğitim
265-274
İlhan TEKELİ
A Synthetic Approach To Regional Development Theories Part II
275-296
Aydın GERMEN
Review / Görüş
297-305
 
Volume 2 - No 1 (1976) Print
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
BaşYazı / Editorial 
Yıldırım YAVUZ
İkinci Meşrutiyet Döneminde Ulusal Mimari Üzerindeki
Batı Etkileri (1908-1918)

9-34
İnci ASLANOĞLU
Dışavurumcu Ve Usçu Devirlerinde Bruno Taut (1880-1938)
35-48
Şahap ÇAKIN
An Experimental Study Of Evaluation In Building Design
49-59
Sevgi AKTÜRE, Tansı ŞENYAPILI
Safranbolu'da Mekansal Yapının Gösterdiği Nitelikler Ve
Koruma Önerilerinin Düşündürdükleri
61-96
İlhan TEKELİ
A Synthetic Approach To Regional Development Theories Part I
97-112
Güner MUTAF, Selahattin ÖNÜR
Re-Design To Adapt
113-122
Kemal ÖZİNÖNÜ, Vincent TINTO
University Organization And Scientific Productivity In Turkey
123-138
Nuran HORTAÇSU
Moral Evaluation Of Conformity: A Comparative Study
139-149
Gülden BERKMAN
Analysis Of Interprovincial Service Flows For The Determination Of
Provincial Hierarchy In Turkey
151-170
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 56 - 62 of 62

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture