JFA Home arrow Eski Sayılar

MFD Ana Sayfa
Tarandığı
Veritabanları
Son Sayı
Gelecek Sayı
Eski Sayılar
Sayılara Göre
Yazarlar
Yazı Kurulu
Bize Ulaşın
- - - - - - -
ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU
- - - - - - -
MFD Yazı Kılavuzu
MFD Görsel Belge Hazırlama Kılavuzu
- - - - - - -
MFD 11.-20. Ciltler Konu Dizini
MFD 1. - 10. Ciltler Konu Dizini
MFD 11.-20. Ciltler Yazar Dizini
MFD 1.-10. Ciltler Yazar Dizini
MFD 30 Yaşında
Bağlantılar
Arama
- - - - - - -
English
Eski Sayılar
Volume 32 - No 2 Print

Vol. 32 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituary / Anma
Mehmet Nuri Arıkoğlu

Articles / Makaleler
Usage Of Design Thinking Tactics And Idea Generation Strategies
In A Brainstorming Session
Naz A.G.Z. BÖREKÇİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.1

1-17

Ege Taşrasında “Modern”in Mitleşmesi: Kemer (Bozdoğan, Aydın)
Ve Demirköprü (Salihli, Manisa) Baraj Siteleri Ve Lojmanları
Nilay ÜNSAL GÜLMEZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.2
19-43

The Use Of Incentives In Fostering Green Buildings
Selin GÜNDEŞ, Şiar Umut YILDIRIM
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.345-59

Critical Success Factors Of Partnering In The Building Design Process
Sevgi Zeynep DOĞAN, Pınar KILIÇ ÇALĞICI,
David ARDITI, Hüsnü Murat GÜNAYDIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.4

61-78

Bir (Kentsel) Ütopya Olarak “Ankara” Romanı
Yener BAŞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.6

79-98

Mütareke İstanbul’unda Konut Sorunu (1918-1922)
Safiye KIRANLAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.799-116

Designing The Unity: Türk Grup Espas And Architecture
In Postwar Turkey
Ezgi YAVUZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.9
117-132

Architectural Literary Analysis: Reading “The Death Of The Street”
Through Ballard’s Literature And Trancik’s “Lost Space”
Zeynep TUNA ULTAV, T. Nur ÇAĞLAR, S. Bahar DURMAZ DRINKWATER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.10
133-150

Design Thinking: A Model Development Based On Archived Documents
Abdullah AKPINAR, Mengyuan XU and Kerry R. BROOKS
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.5151-169

Mimarların Halkın Dilini Anlamasına Yönelik Bir Çalışma;
Mimar Ve Mimar Olmayan Benzerliği
Y. Berivan ÖZBUDAK AKCA, Ebru ERDOĞAN, Aysu AKALIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.8
171-189

Tarihselcilik-Tarihsicilik [Historicism]: Bir Mimarlık Terminoloji Tartışması
Ve 2000’ler Türkiyesinde Tarihsici Mimarlık
Neşe GURALLAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.11
191-204

 
Volume 32 - No 1 Print

Volume 32 Cover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Articles / Makaleler
Gezi Başkaldırısı Ertesinde Kent Mekânı Ve Siyasal Alanın
Yeni Dinamikleri
H. Tarık ŞENGÜL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.1

1-20

Evolution And Political Instrumentalization Of
Adjacent Area Regulation In Turkey As A Primitive Form Of
Annexation Practice
Burak BEYHAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.2

21-43

Pedestrians’ Perception Of Sub-Spaces Along Urban Roads As
Public Spaces –Case Of Eskişehir Road In Ankara
Ela ALANYALI ARAL, Özgen Osman DEMİRBAŞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.3
45-64

‘Tasarımcı Düşünce’ Geleneğinin Maceracı Yapısı Ve Kentsel Tasarım
Eğitimine Katkısı Üzerine Deneysel Bir Kentsel Tasarım Stüdyosu:
“İz Üstünde Taksim Meydanı”
Kezban Ayça ALANGOYA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.4

65-89

Mimarlık Ve Etik: Mesleki Etik Olur Mu?
Hossein SADRI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.5

91-104

İleri Yaşlardaki Türklerin Yaşam Çevreleri Ve Daha İyi Bir Yaşam
İçin Öneriler
Vacit İMAMOĞLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.6
105-119

The Changing Role Of Urban Heritage: Governance And
Stakeholders’ Perceptions In Turkey And The United Arab Emirates
Ayşe Ege YILDIRIM
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.7
121-145

The Making Of The Commercial Center In Tire
(14th – 16th Centuries)
Çağla CANER YÜKSEL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.8
147-164

A Hermeneutical Sketch Of Design Computation
Ethem GÜRER, Mine ÖZKAR, Gülen ÇAĞDAŞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.9165-183

A ‘Big’ Yes To Superficiality: Arlanda Hotel By
Bjarke Ingels Group
Deniz BALIK, Açalya ALLMER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.10
185-202

The Historical Transformation Of Urban Space Within
The Context Of Property-Society Relations In Muğla, Turkey
Feray KOCA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.11
203-228

How Urban Designers Perform: An International Perspective
On Actual Practice
Olgu ÇALIŞKAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.12
229-259

Reducing Local Vulnerabilities and Risks by Planning Decisions:
The Case of Fatih District in İstanbul
Pınar ERTAN SARACOĞLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.13
261-298

Book Review / Kitap Eleştirisi
Gezi Yazınında Gezi’nin Toplumsal Tabanı Tartışması
H. Tarık ŞENGÜL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.14
299-305

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları


307-310

Exhibition / Sergi
Gönül Tankut 10. Yıl Anma Sergisi /
Gönül Tankut Commemoration Exhibition
Güner’ce Tasarımlar / Güner’s Designs
311-317

 
Volume 31 - No 2 Print

Vol. 31 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan
Obituary / Anma
Özcan ESMER

Articles / Makaleler
Ebru KAMACI
2863 Sayılı KTVKK’nın Uluslararası Yasal Düzenlemeler Bağlamında Değerlendirilmesi
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.1

1-23

Yonca HÜROL
Reconsidering Ethics In The Tectonics Of Architecture Through The Tectonics Of Bodies In Love
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.2

25-41

Seda KULA SAY
Alexander Vallaury’s Late Works On İzmir, Thessaloniki  And Eminönü Customs Houses
And Notes On The Agenda Of Ottoman Architecture At The Turn Of The Century
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.3

43-64 

Ufuk SERİN
Bizans Ankarası Ve Kaybolan Bir Kültür Mirası: ‘St. Clement’ Kilisesi
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.4

65-92

Elif KOPARAL, Numan TUNA, A. Ertan İPLİKÇİ
Hellenistic Wine Press In Burgaz/Old Knidos
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.5

93-107

Hakan GÜRSU
Solar And Wind Powered Concept Boats:  The Example Of Volitan
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.6

109-123

Aslı ÇEKMİŞ, Orhan HACIHASANOĞLU
A Multiparadigm Approach To Interpretation In Architecture:
Exploring Ideological Meaning In Political Party Headquarters
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.7

125-137

Timuçin HARPUTLUGİL, A.Tanju GÜLTEKİN, Matthijs PRINS, Y. İlker TOPÇU
Architectural Design Quality Assessment Based On Analytic Hierarchy Process:
A Case Study
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.8
139-161 

Evren AYSEV DENEÇ
The Re-Production Of The Historical Center Of İstanbul In 2000s:
A Critical Account On Two Projects In Fener - Balat
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.9
163-188 

Nida NAYCI
Arkeolojik Alan Yönetiminde Sürdürülebilir Yaklaşımlar:
Aspat (Strobilos) Yönetim Planı Çalışmaları
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.10
189-207 

Serap KAYASÜ, Emine YETİŞKUL
Evolving Legal And Institutional Frameworks Of Neoliberal Urban Policies In Turkey
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.11209-222 

Serpil ÇERÇİ, Anthony HOETE
Binalarda Düşük Ve Sıfır Karbon (LZC) Teknolojilerinin Uygulanabilirliği Ve
Londra ‘Shoreditch İstasyonu’ Örneği
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.12
223-240

Symposia /Bilimsel Toplantılar241-242
Publications of METU Faculty of Architecture / ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları243-244
Exhibition / Sergi245-250
 
Volume 31 - No 1 Print

Vol. 31 No.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu'ndan

Obituaries / Anma
Güner MUTAF

Articles / Makaleler
Sevim ATEŞ CAN
Robert Oerley and Tuzla Mineral Springs
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.1

1-19

Gül ŞİMŞEK
River Rehabilitation With Cities In Mind: The Eskişehir Case
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.221-37

Neşe KÖSE, Nilgün Çolpan ERKAN
Kentsel Mekân Örgütlenmesinin Yaşlıların Kentsel Etkinlikleri Üzerindeki Etkisi,
İstanbul ve Viyana Örneği
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.339-66

A. Burak BÜYÜKCİVELEK
Empirical Analysis of the Spatial Distribution of Organised Food Retailers in
Ankara with Regard to Neighbourhoods’ Social, Economic and Physical Characteristics
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.4

67-95

Hidayet ARSLAN
Boğaziçi’nde 18. Yüzyıldan Kalma Bir İstanbul Evinin Durumu Hakkında Sanat Tarihi
Bağlamında Yeni Değerlendirmeler
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.5

97-117

Bostjan KERBLER
An Innovative Built Environment Form for Dwellings for the Elderly
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.6119-137

Bahar ŞENER
Investigating the Feasibility of Digitally Created Industrial Design Sketchbooks
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.7139-156

Bahar BEŞLİOĞLU
The Transmission of Accumulated Immaterial Senses in Architectural Education
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.8157-170

Filiz SÖNMEZ
Behind Domestic Life, A Postwar Middle-Class Home: The Miller House in Gainesville, FL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.9171-193

Özcan ALTABAN
Kamu Servislerinin Kentlerde Mekânsal Sunumu Üzerine Kuramsal-Kavramsal Çerçeveler
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.10195-214

Aykut COŞKUN, Çiğdem ERBUĞ
Designing for Behaviour Change: Smart Phone Applications as Persuaders of
Pro-Environmental Behaviours
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.11215-233

Publications of METU Faculty of Architecture / ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları

 

Exhibition / Sergi
50th Anniversary Exhibition: Readings on the METU Campus and its Buildings
By Altuğ And Behruz Çinici
50. Yıl Sergisi: Altuğ ve Behruz Çinici’nin ODTÜ Yerleşkesi Yapıları Üzerine Okumalar

 
 
Volume 30 - No 2 Print

Vol. 30 No.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu'ndan

Letter from the Editor / Derleyenden Mektup

Obituaries / Anma
Emre MADRAN
Haluk ALATAN

Articles / Makaleler
Rüveyda KÖMÜRLÜ, Aslı Pelin GÜRGÜN, David ARDITI
Drivers of Residential Developers’ Marketing Strategies Based on
buyer Preferences
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.1

1-16

Ayşe ÖZBİL
Modeling Walking Behavior in Cities Based on Street Network and
Land-Use Characteristics: The Case of İstanbul
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.2
17-33

Pınar KAYGAN
Understanding the Role of Organizations in the Occupational
Status of Industrial Designers Through the Exploration of Dress
and Appearance Norms
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.3

35-53

Johannis TSOUMAS
The Ideal of Handicrafts and the Modern Design Formation:
Coincidences and Failures
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.4

55-62

Pınar KILIÇ ÇALĞICI
Çevre Psikolojisi Kavramlarıyla bir Filmin Analizi: Thx 1138
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.5

63-80

F. Meral HALİFEOĞLU, Halide SERT, Süheyla YILMAZ
Tarihi Kurt Köprüsü (Mihraplı Köprü, Vezirköprü) Restorasyonu
Proje ve Uygulama Çalışmaları
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.6
81-104

Gökçe ŞİMŞEK, Esin ACAR, Nurdan ATALAN ÇAYIREZMEZ,
Ayşe ELİTOK KESİCİ
Exploring the Role of the City as a Learning Environment for
Heritage Education
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.7

105-135

Arzu BAŞARAN UYSAL
Katılımcı Senaryo Tekniği Yardımıyla Tarihi Kentsel Alan İçin
İyileştirme Stratejisinin Belirlenmesi
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.8
137-162

Ufuk Teoman AKSOY, Betül BEKTAŞ EKİCİ
TS 825 İklimsel Verilerinin Farklı Derece Gün Bölgeleri İçin
Uygunluğunun Değerlendirilmesi
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.9
163-179

Vladimir STEVANOVIC
A Reading of Interpretative Models of Minimalism in Architecture
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.10181-194

Gülru MUTLU TUNCA
A “Historical Project”: Doubling Indl Exhibition Catalogue
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.11195-214

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
Ali Cengizkan (der.), “ODTÜ Mimarlık Fakültesi Cep Kitapları Dizisi”
Vacit İmamoğlu, “Anadolu Sevgilim”
 
Exhibition / Sergi
Raci Bademli 10. Yıl Anma Sergisi
 

METU JFA Reviewers / ODTÜ MFD Hakemleri

 
 

© 2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture