JFA Home arrow Eski Sayılar

MFD Ana Sayfa
Tarandığı
Veritabanları
Son Sayı
Gelecek Sayı
Eski Sayılar
Sayılara Göre
Yazarlar
Yazı Kurulu
Bize Ulaşın
- - - - - - -
ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU
- - - - - - -
MFD Yazı Kılavuzu
MFD Görsel Belge Hazırlama Kılavuzu
- - - - - - -
MFD 11.-20. Ciltler Konu Dizini
MFD 1. - 10. Ciltler Konu Dizini
MFD 11.-20. Ciltler Yazar Dizini
MFD 1.-10. Ciltler Yazar Dizini
MFD 30 Yaşında
Bağlantılar
Arama
- - - - - - -
English
Eski Sayılar
Volume 33 - No 2 Print

Vol. 33 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Turgay (Türkay) ATEŞ

Articles / Makaleler
Orta Ölçekli Parkların Mikro İklimsel Etki Alanlarının Araştırılması:
Gezi Parkı, Maçka Parkı Ve Serencebey Parkı Örneği
Çağdaş KUŞÇU ŞİMŞEK
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.1

1-17

Evaluation Of Construct Elicitation As A Research Method To Obtain
Design-Relevant Data From Children
Sedef SÜNER, Çiğdem ERBUĞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.2
19-43

An Assessment Of Flood Risk Factors In Riverine Cities Of Turkey:
Lessons For Resilience And Urban Planning
Meltem ŞENOL BALABAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.3
45-71

Gaziantep Tarihi Su Sistemi Ve Su Yapıları
Meltem UÇAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.4

73-100

Rural Habitation In Syria: The Culture Of Traditional Architecture And
Its Role In The Reconstruction Process
M. Wesam AL ASALI, Iyas SHAHIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.6

101-119

A Critical Reading Of The Ottoman-Turkish Hammam
As A Representational Space Of Sexuality
Burkay PASİN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.9
121-138

Reading Vulnerabilities Through Urban Planning History:
An Earthquake-Prone City, Adapazarı Case From Turkey
Ezgi ORHAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.5
139-159

Anıtsal Yapıların Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesine Yönelik
Bir Model Önerisi
Esra YALDIZ, N. Gül ASATEKİN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.13
161-182

An Evaluation Of Heating Technology
In Anatolian Seljuk Period Hospitals (Darüşşifa)
Gülşen DİŞLİ, Zühal ÖZCAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.8
183-200

Çift Revaklı Sinan Camilerinde Modüler Sistem
Nil ORBEYİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.7201-225

“Silence Of Academy”:
Expressing Harassment Through Collective Design Process
Ece CANLI, Çiğdem KAYA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.10
227-245

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
Catalogue 01: Metu Master Of Urban Design
How To Value Heritage? What Are The Roles Of Place-Makers?
Mekânlar / Zamanlar / İnsanlar: Hamilik Ve Mimarlık Tarihi
Spaces / Times / Peoples: Patronage And Architectural History

 

Exhibition / Sergi
UD755 Parametric Urban Design Exhibition:
Weaving The City Through The Torn Urban Fabric
How To Value Heritage? What Are The Roles Of Place-Makers?
Kecheng Liu. Heritage Conservation & Management Projects

 
 
Volume 33 - No 1 Print

Vol. 33 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Rauf BEYRU
Gülden BERKMAN

Articles / Makaleler
Lean Design Management – An Evaluation Of Waste Items
For Architectural Design Process
Salih Kaan MAZLUM, Mehmet Koray PEKERİÇLİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.1

1-20

İmaret Kavramı Üzerinden Erken Osmanlı Ters T Planlı Zaviyeleri İle
Aşhanelerin İlişkisi: Osmanlı Aşhanelerinin Kökenine Dair Düşünceler
Ayşe BUDAK
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.2
21-36

Climate Change Adaptation In Serbia:
The Role Of Information Networks
Aleksandra STUPAR, Vladimir MIHAJLOV
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.3
37-59

Geography And The Capital Investment Costs Of Urban Energy Infrastructure:
The Case Of Electricity And Natural Gas Networks
Müzeyyen Anıl ŞENYEL, Jean-Michel GULDMANN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.7

61-86

Best Option For Reducing On-Campus Private Car-Based CO2 Emissions:
Reducing VKT Or Congestion?
Oruc ALTINTASI, Hediye TUYDES-YAMAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.4

87-105

Karl Popper’s Architectural Legacy:
An Intertextual Reading Of Collage City
Esin KÖMEZ DAĞLIOĞLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.6
107-119

Towards A New Honorific Column:
The Column Of Constantine In Early Byzantine Urban Landscape
Pelin YONCACI ARSLAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.5
121-145

Mimari Mirasın Korunmasında Uygulama Elemanlarının Yetiştirilmesine
Yönelik Yaygın Eğitim Uygulamaları
Nurdan KUBAN, Yegân KÂHYA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.8
147-167

Saqa Nefars:
A Historical Wooden Structure In The Vernacular Architecture Of Iran
Ahmad PIRZAD, Mahshid KAKOUEI and Kumaran SUBERAMANIAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.9
169-185

A Divided Capital: Residential Segregation In Ankara
Ela ATAÇ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.1.10187-205

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
Baykan GÜNAY
Şehircilik Yazıları

 
 
Volume 32 - No 2 Print

Vol. 32 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituary / Anma
Mehmet Nuri Arıkoğlu

Articles / Makaleler
Usage Of Design Thinking Tactics And Idea Generation Strategies
In A Brainstorming Session
Naz A.G.Z. BÖREKÇİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.1

1-17

Ege Taşrasında “Modern”in Mitleşmesi: Kemer (Bozdoğan, Aydın)
Ve Demirköprü (Salihli, Manisa) Baraj Siteleri Ve Lojmanları
Nilay ÜNSAL GÜLMEZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.2
19-43

The Use Of Incentives In Fostering Green Buildings
Selin GÜNDEŞ, Şiar Umut YILDIRIM
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.345-59

Critical Success Factors Of Partnering In The Building Design Process
Sevgi Zeynep DOĞAN, Pınar KILIÇ ÇALĞICI,
David ARDITI, Hüsnü Murat GÜNAYDIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.4

61-78

Bir (Kentsel) Ütopya Olarak “Ankara” Romanı
Yener BAŞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.6

79-98

Mütareke İstanbul’unda Konut Sorunu (1918-1922)
Safiye KIRANLAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.799-116

Designing The Unity: Türk Grup Espas And Architecture
In Postwar Turkey
Ezgi YAVUZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.9
117-132

Architectural Literary Analysis: Reading “The Death Of The Street”
Through Ballard’s Literature And Trancik’s “Lost Space”
Zeynep TUNA ULTAV, T. Nur ÇAĞLAR, S. Bahar DURMAZ DRINKWATER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.10
133-150

Design Thinking: A Model Development Based On Archived Documents
Abdullah AKPINAR, Mengyuan XU and Kerry R. BROOKS
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.5151-169

Mimarların Halkın Dilini Anlamasına Yönelik Bir Çalışma;
Mimar Ve Mimar Olmayan Benzerliği
Y. Berivan ÖZBUDAK AKCA, Ebru ERDOĞAN, Aysu AKALIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.8
171-189

Tarihselcilik-Tarihsicilik [Historicism]: Bir Mimarlık Terminoloji Tartışması
Ve 2000’ler Türkiyesinde Tarihsici Mimarlık
Neşe GURALLAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.11
191-204

 
Volume 32 - No 1 Print

Volume 32 Cover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Articles / Makaleler
Gezi Başkaldırısı Ertesinde Kent Mekânı Ve Siyasal Alanın
Yeni Dinamikleri
H. Tarık ŞENGÜL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.1

1-20

Evolution And Political Instrumentalization Of
Adjacent Area Regulation In Turkey As A Primitive Form Of
Annexation Practice
Burak BEYHAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.2

21-43

Pedestrians’ Perception Of Sub-Spaces Along Urban Roads As
Public Spaces –Case Of Eskişehir Road In Ankara
Ela ALANYALI ARAL, Özgen Osman DEMİRBAŞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.3
45-64

‘Tasarımcı Düşünce’ Geleneğinin Maceracı Yapısı Ve Kentsel Tasarım
Eğitimine Katkısı Üzerine Deneysel Bir Kentsel Tasarım Stüdyosu:
“İz Üstünde Taksim Meydanı”
Kezban Ayça ALANGOYA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.4

65-89

Mimarlık Ve Etik: Mesleki Etik Olur Mu?
Hossein SADRI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.5

91-104

İleri Yaşlardaki Türklerin Yaşam Çevreleri Ve Daha İyi Bir Yaşam
İçin Öneriler
Vacit İMAMOĞLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.6
105-119

The Changing Role Of Urban Heritage: Governance And
Stakeholders’ Perceptions In Turkey And The United Arab Emirates
Ayşe Ege YILDIRIM
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.7
121-145

The Making Of The Commercial Center In Tire
(14th – 16th Centuries)
Çağla CANER YÜKSEL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.8
147-164

A Hermeneutical Sketch Of Design Computation
Ethem GÜRER, Mine ÖZKAR, Gülen ÇAĞDAŞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.9165-183

A ‘Big’ Yes To Superficiality: Arlanda Hotel By
Bjarke Ingels Group
Deniz BALIK, Açalya ALLMER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.10
185-202

The Historical Transformation Of Urban Space Within
The Context Of Property-Society Relations In Muğla, Turkey
Feray KOCA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.11
203-228

How Urban Designers Perform: An International Perspective
On Actual Practice
Olgu ÇALIŞKAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.12
229-259

Reducing Local Vulnerabilities and Risks by Planning Decisions:
The Case of Fatih District in İstanbul
Pınar ERTAN SARACOĞLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.13
261-298

Book Review / Kitap Eleştirisi
Gezi Yazınında Gezi’nin Toplumsal Tabanı Tartışması
H. Tarık ŞENGÜL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.1.14
299-305

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları


307-310

Exhibition / Sergi
Gönül Tankut 10. Yıl Anma Sergisi /
Gönül Tankut Commemoration Exhibition
Güner’ce Tasarımlar / Güner’s Designs
311-317

 
Volume 31 - No 2 Print

Vol. 31 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan
Obituary / Anma
Özcan ESMER

Articles / Makaleler
Ebru KAMACI
2863 Sayılı KTVKK’nın Uluslararası Yasal Düzenlemeler Bağlamında Değerlendirilmesi
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.1

1-23

Yonca HÜROL
Reconsidering Ethics In The Tectonics Of Architecture Through The Tectonics Of Bodies In Love
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.2

25-41

Seda KULA SAY
Alexander Vallaury’s Late Works On İzmir, Thessaloniki  And Eminönü Customs Houses
And Notes On The Agenda Of Ottoman Architecture At The Turn Of The Century
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.3

43-64 

Ufuk SERİN
Bizans Ankarası Ve Kaybolan Bir Kültür Mirası: ‘St. Clement’ Kilisesi
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.4

65-92

Elif KOPARAL, Numan TUNA, A. Ertan İPLİKÇİ
Hellenistic Wine Press In Burgaz/Old Knidos
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.5

93-107

Hakan GÜRSU
Solar And Wind Powered Concept Boats:  The Example Of Volitan
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.6

109-123

Aslı ÇEKMİŞ, Orhan HACIHASANOĞLU
A Multiparadigm Approach To Interpretation In Architecture:
Exploring Ideological Meaning In Political Party Headquarters
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.7

125-137

Timuçin HARPUTLUGİL, A.Tanju GÜLTEKİN, Matthijs PRINS, Y. İlker TOPÇU
Architectural Design Quality Assessment Based On Analytic Hierarchy Process:
A Case Study
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.8
139-161 

Evren AYSEV DENEÇ
The Re-Production Of The Historical Center Of İstanbul In 2000s:
A Critical Account On Two Projects In Fener - Balat
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.9
163-188 

Nida NAYCI
Arkeolojik Alan Yönetiminde Sürdürülebilir Yaklaşımlar:
Aspat (Strobilos) Yönetim Planı Çalışmaları
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.10
189-207 

Serap KAYASÜ, Emine YETİŞKUL
Evolving Legal And Institutional Frameworks Of Neoliberal Urban Policies In Turkey
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.11209-222 

Serpil ÇERÇİ, Anthony HOETE
Binalarda Düşük Ve Sıfır Karbon (LZC) Teknolojilerinin Uygulanabilirliği Ve
Londra ‘Shoreditch İstasyonu’ Örneği
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.12
223-240

Symposia /Bilimsel Toplantılar241-242
Publications of METU Faculty of Architecture / ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları243-244
Exhibition / Sergi245-250
 

© 2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture