JFA Home arrow Archive arrow Volume 30 - No 2

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Volume 30 - No 2 Print

Vol. 30 No.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu'ndan

Letter from the Editor / Derleyenden Mektup

Obituaries / Anma
Emre MADRAN
Haluk ALATAN

Articles / Makaleler
Rüveyda KÖMÜRLÜ, Aslı Pelin GÜRGÜN, David ARDITI
Drivers of Residential Developers’ Marketing Strategies Based on
buyer Preferences
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.1

1-16

Ayşe ÖZBİL
Modeling Walking Behavior in Cities Based on Street Network and
Land-Use Characteristics: The Case of İstanbul
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.2
17-33

Pınar KAYGAN
Understanding the Role of Organizations in the Occupational
Status of Industrial Designers Through the Exploration of Dress
and Appearance Norms
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.3

35-53

Johannis TSOUMAS
The Ideal of Handicrafts and the Modern Design Formation:
Coincidences and Failures
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.4

55-62

Pınar KILIÇ ÇALĞICI
Çevre Psikolojisi Kavramlarıyla bir Filmin Analizi: Thx 1138
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.5

63-80

F. Meral HALİFEOĞLU, Halide SERT, Süheyla YILMAZ
Tarihi Kurt Köprüsü (Mihraplı Köprü, Vezirköprü) Restorasyonu
Proje ve Uygulama Çalışmaları
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.6
81-104

Gökçe ŞİMŞEK, Esin ACAR, Nurdan ATALAN ÇAYIREZMEZ,
Ayşe ELİTOK KESİCİ
Exploring the Role of the City as a Learning Environment for
Heritage Education
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.7

105-135

Arzu BAŞARAN UYSAL
Katılımcı Senaryo Tekniği Yardımıyla Tarihi Kentsel Alan İçin
İyileştirme Stratejisinin Belirlenmesi
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.8
137-162

Ufuk Teoman AKSOY, Betül BEKTAŞ EKİCİ
TS 825 İklimsel Verilerinin Farklı Derece Gün Bölgeleri İçin
Uygunluğunun Değerlendirilmesi
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.9
163-179

Vladimir STEVANOVIC
A Reading of Interpretative Models of Minimalism in Architecture
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.10181-194

Gülru MUTLU TUNCA
A “Historical Project”: Doubling Indl Exhibition Catalogue
DOI: 10.4305/METU.JFA.2013.2.11195-214

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
Ali Cengizkan (der.), “ODTÜ Mimarlık Fakültesi Cep Kitapları Dizisi”
Vacit İmamoğlu, “Anadolu Sevgilim”
 
Exhibition / Sergi
Raci Bademli 10. Yıl Anma Sergisi
 

METU JFA Reviewers / ODTÜ MFD Hakemleri

 
 

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture