JFA Home arrow Archive arrow Volume 31 - No 1

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Volume 31 - No 1 Print

Vol. 31 No.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu'ndan

Obituaries / Anma
Güner MUTAF

Articles / Makaleler
Sevim ATEŞ CAN
Robert Oerley and Tuzla Mineral Springs
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.1

1-19

Gül ŞİMŞEK
River Rehabilitation With Cities In Mind: The Eskişehir Case
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.221-37

Neşe KÖSE, Nilgün Çolpan ERKAN
Kentsel Mekân Örgütlenmesinin Yaşlıların Kentsel Etkinlikleri Üzerindeki Etkisi,
İstanbul ve Viyana Örneği
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.339-66

A. Burak BÜYÜKCİVELEK
Empirical Analysis of the Spatial Distribution of Organised Food Retailers in
Ankara with Regard to Neighbourhoods’ Social, Economic and Physical Characteristics
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.4

67-95

Hidayet ARSLAN
Boğaziçi’nde 18. Yüzyıldan Kalma Bir İstanbul Evinin Durumu Hakkında Sanat Tarihi
Bağlamında Yeni Değerlendirmeler
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.5

97-117

Bostjan KERBLER
An Innovative Built Environment Form for Dwellings for the Elderly
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.6119-137

Bahar ŞENER
Investigating the Feasibility of Digitally Created Industrial Design Sketchbooks
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.7139-156

Bahar BEŞLİOĞLU
The Transmission of Accumulated Immaterial Senses in Architectural Education
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.8157-170

Filiz SÖNMEZ
Behind Domestic Life, A Postwar Middle-Class Home: The Miller House in Gainesville, FL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.9171-193

Özcan ALTABAN
Kamu Servislerinin Kentlerde Mekânsal Sunumu Üzerine Kuramsal-Kavramsal Çerçeveler
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.10195-214

Aykut COŞKUN, Çiğdem ERBUĞ
Designing for Behaviour Change: Smart Phone Applications as Persuaders of
Pro-Environmental Behaviours
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.1.11215-233

Publications of METU Faculty of Architecture / ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları

 

Exhibition / Sergi
50th Anniversary Exhibition: Readings on the METU Campus and its Buildings
By Altuğ And Behruz Çinici
50. Yıl Sergisi: Altuğ ve Behruz Çinici’nin ODTÜ Yerleşkesi Yapıları Üzerine Okumalar

 
 
< Prev

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture