JFA Home

Volume 31 - No 2 Print

Vol. 31 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan
Obituary / Anma
Özcan ESMER

Articles / Makaleler
Ebru KAMACI
2863 Sayılı KTVKK’nın Uluslararası Yasal Düzenlemeler Bağlamında Değerlendirilmesi
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.1

1-23

Yonca HÜROL
Reconsidering Ethics In The Tectonics Of Architecture Through The Tectonics Of Bodies In Love
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.2

25-41

Seda KULA SAY
Alexander Vallaury’s Late Works On İzmir, Thessaloniki  And Eminönü Customs Houses
And Notes On The Agenda Of Ottoman Architecture At The Turn Of The Century
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.3

43-64 

Ufuk SERİN
Bizans Ankarası Ve Kaybolan Bir Kültür Mirası: ‘St. Clement’ Kilisesi
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.4

65-92

Elif KOPARAL, Numan TUNA, A. Ertan İPLİKÇİ
Hellenistic Wine Press In Burgaz/Old Knidos
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.5

93-107

Hakan GÜRSU
Solar And Wind Powered Concept Boats:  The Example Of Volitan
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.6

109-123

Aslı ÇEKMİŞ, Orhan HACIHASANOĞLU
A Multiparadigm Approach To Interpretation In Architecture:
Exploring Ideological Meaning In Political Party Headquarters
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.7

125-137

Timuçin HARPUTLUGİL, A.Tanju GÜLTEKİN, Matthijs PRINS, Y. İlker TOPÇU
Architectural Design Quality Assessment Based On Analytic Hierarchy Process:
A Case Study
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.8
139-161 

Evren AYSEV DENEÇ
The Re-Production Of The Historical Center Of İstanbul In 2000s:
A Critical Account On Two Projects In Fener - Balat
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.9
163-188 

Nida NAYCI
Arkeolojik Alan Yönetiminde Sürdürülebilir Yaklaşımlar:
Aspat (Strobilos) Yönetim Planı Çalışmaları
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.10
189-207 

Serap KAYASÜ, Emine YETİŞKUL
Evolving Legal And Institutional Frameworks Of Neoliberal Urban Policies In Turkey
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.11209-222 

Serpil ÇERÇİ, Anthony HOETE
Binalarda Düşük Ve Sıfır Karbon (LZC) Teknolojilerinin Uygulanabilirliği Ve
Londra ‘Shoreditch İstasyonu’ Örneği
DOI: 10.4305/METU.JFA.2014.2.12
223-240

Symposia /Bilimsel Toplantılar241-242
Publications of METU Faculty of Architecture / ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları243-244
Exhibition / Sergi245-250
 
Next >

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture