JFA Home arrow Archive arrow Volume 32 - No 2

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Volume 32 - No 2 Print

Vol. 32 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituary / Anma
Mehmet Nuri Arıkoğlu

Articles / Makaleler
Usage Of Design Thinking Tactics And Idea Generation Strategies
In A Brainstorming Session
Naz A.G.Z. BÖREKÇİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.1

1-17

Ege Taşrasında “Modern”in Mitleşmesi: Kemer (Bozdoğan, Aydın)
Ve Demirköprü (Salihli, Manisa) Baraj Siteleri Ve Lojmanları
Nilay ÜNSAL GÜLMEZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.2
19-43

The Use Of Incentives In Fostering Green Buildings
Selin GÜNDEŞ, Şiar Umut YILDIRIM
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.345-59

Critical Success Factors Of Partnering In The Building Design Process
Sevgi Zeynep DOĞAN, Pınar KILIÇ ÇALĞICI,
David ARDITI, Hüsnü Murat GÜNAYDIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.4

61-78

Bir (Kentsel) Ütopya Olarak “Ankara” Romanı
Yener BAŞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.6

79-98

Mütareke İstanbul’unda Konut Sorunu (1918-1922)
Safiye KIRANLAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.799-116

Designing The Unity: Türk Grup Espas And Architecture
In Postwar Turkey
Ezgi YAVUZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.9
117-132

Architectural Literary Analysis: Reading “The Death Of The Street”
Through Ballard’s Literature And Trancik’s “Lost Space”
Zeynep TUNA ULTAV, T. Nur ÇAĞLAR, S. Bahar DURMAZ DRINKWATER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.10
133-150

Design Thinking: A Model Development Based On Archived Documents
Abdullah AKPINAR, Mengyuan XU and Kerry R. BROOKS
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.5151-169

Mimarların Halkın Dilini Anlamasına Yönelik Bir Çalışma;
Mimar Ve Mimar Olmayan Benzerliği
Y. Berivan ÖZBUDAK AKCA, Ebru ERDOĞAN, Aysu AKALIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.8
171-189

Tarihselcilik-Tarihsicilik [Historicism]: Bir Mimarlık Terminoloji Tartışması
Ve 2000’ler Türkiyesinde Tarihsici Mimarlık
Neşe GURALLAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2015.2.11
191-204

 

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture