JFA Home arrow Archive arrow Volume 34 - No 2

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Volume 34 - No 2 Print

Vol. 34 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Necdet TEYMUR

Articles / Makaleler
Architecture Of Depth:
Gravicells As A Critical Spatial Practice In The 21st Century
Jung E. CHOI
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.8

1-12

Inspiration, Guidance And Justification:
An Interactive Information System To Assist Design Decisions
With User Research Data
Gülşen TÖRE YARGIN, Çiğdem ERBUĞ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.9

13-33

Scale-Model And Simulation-Based Assessments For Design Alternatives Of
Daylight Redirecting Systems In A Side-lighting Educational Room
Lars O. GROBE, Burçin HANCI GEÇİT, Zeynep SEVİNÇ, Gülce ALTINKAYA,
Gizem AKSAKARYA, Meltem ERGİN, Yasemin ÖZTÜRK, Tuğçe KAZANASMAZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.1

35-58

Planlama Sürecine Kentsel Arkeolojik Değerlerin Dâhil Edilmesi Sorunsalı:
Tarsus Tarihi Kent Merkezi
Burak BELGE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.11

59-91

Kentsel Korumada Detaylandırılmış Koruma Potansiyel Matrisinin
Kullanılabilirliği
Aygün ERDOĞAN, Mete Korhan ÖZKÖK
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.6

93-123

Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa (Taş) Medresesinin
İşlevsel Sürdürülebilirliğinin Analizi
Ş. Ebru OKUYUCU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.2
125-152

Rebuilding Of Beyoğlu-İstiklal Street: A Comparative Analysis Of
Urban Transformation Through Sections Along The Street 2004-2014
İlke TEKİN, Asiye AKGÜN GÜLTEKİN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.12
153-179

Tourism-Firm Differentiation And Place Differentiation
In The Sun-Sea-Sand Tourism City Of Antalya
Hilal ERKUŞ-ÖZTÜRK, Pieter TERHORST
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.10
181-202

Challenges For Regional Governance In Turkey:
The Role Of Development Agencies
Ebru ERTUGAL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.7
203-224

Kentsel Kavşaklardaki Elektronik Denetim Sistemlerinin Trafik Kazalarına Etkisi:
Ankara Örneği
Ömür KAYGISIZ, Nebi SÜMER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.3
225-244

Alışveriş Merkezlerinin Türkiye’deki Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Rumeysa CEYLAN, Buket Ayşegül ÖZBAKIR, Işıl EROL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.4245-264

Book Review / Kitap Eleştirisi
Building Modern Turkey: State, Space And Ideology In The Early Republic
T. Elvan ALTAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.13
265-267

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
11 Kalemden Bir Zamanlar Ankara

METUDSYM2016 Proceedings:
Designing Urban Design, Towards a Holistic Perspective269-270

 

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture