JFA Home arrow Archive arrow Volume 36 - No 1

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Volume 36 - No 1 Print

Vol. 36 No. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Articles / Makaleler
The Neighbourhood Mosque With Wooden Minaret In
Bosnia And Herzegovina From 16th And 17th Century:
Four Examples Of Restoration In Tuzla Region
Edin JAHIĆ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.6

1-22

Oyun Tabanlı Öğrenme İle Dijital Mirasın Yaygınlaştırılması
Güzden VARİNLİOĞLU, Gazihan ALANKUŞ, Ali ASLANKAN, Gökhan MURA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.923-40

Teaching Architectural Design Through Creative Practices
Laura LIZONDO-SEVILLA, Luis BOSCH-ROIG,
Carmen FERRER-RIBERA José Luis ALAPONT-RAMÓN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.841-60

Residential Relocation And Children’s Satisfaction With Mass Housing
Yücel Can SEVERCAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.1

61-84

Reading Architectural Utopia(nism)s: A Proposal
Gizem Deniz GÜNERİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.5

85-106

Kocaeli Tarihi Cami Örnekleri Üzerinden Planlı Koruma Kapsamında
Hasarsız Test Uygulamaları:
Çoban Mustafa Paşa Camii, Fevziye Camii Ve Pertev Paşa Camii
Emre KİSHALI, Neslihan TÜRKMENOĞLU BAYRAKTAR, Mehmet ŞENER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.2.6

107-136

Sıcak-Nemli İklimde Çift Kabuk Cephe Enerji Performansının İncelenmesi
Türkan GÖKSAL ÖZBALTA, Yusuf YILDIZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.2137-156

Bir Tasarımın İzinde: Yeni Bulgular Işığında Raimondo D’Aronco’nun
İlk İstanbul Projesi Dersaadet Ziraat Ve Sanayi Sergi-i Umumisi
Hatice ADIGÜZEL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.4
157-182

The Comprehension Of Place Awareness In A Historical Context:
Metaphors In Architectural Design Education
Esra ÖZKAN YAZGAN, Aysu AKALIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.7
183-202

Gendered Spaces:
The Impact Of The Cultural Aspects On The Spatial Organisation Of Spaces
Inside The Houses Of Amman During The Last Century
Bushra ZALLOOM
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.5

203-222

Urban Fissure:
The Spatial Manifestation Of The Istanbul Land Walls And Mural Zone
Funda BAŞ BÜTÜNER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.9
223-250

1912 İshakpaşa Yangını Ve Ayasofya Çevresinin Yeniden Düzenlenmesi
Sibel GÜRSES SÖĞÜT
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.3251-280 

Book Review / Kitap Eleştirisi
Islamic Architecture And Art In Croatia Ottoman And Contemporary Heritage
Rifat ALİHODŽİĆ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.1.10
281-283

Exhibition / Sergi
THE METU CAMPUS DOCUMENTED V: Representing Itself
May 2019, TU Delft
Ayşen SAVAŞ
285-295

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları

Şehircilik Yazıları
Ev Ve Anlamı
Eymir
Elektrikli Ev Aletleri İçin Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri:
Bakım, Onarım Ve Kaynakların Verimli Kullanımı
Retrospektif
UTAK 2018 Bildiri Kitabı: Tasarım Ve Umut
İnci Aslanoğlu İçin Bir Mimarlık Tarihi Dizimi

 
 

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture