JFA Home arrow Eski Sayılar arrow Cilt 36 - No 2

MFD Ana Sayfa
Tarandığı
Veritabanları
Son Sayı
Gelecek Sayı
Eski Sayılar
Sayılara Göre
Yazarlar
Yazı Kurulu
Bize Ulaşın
- - - - - - -
ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU
- - - - - - -
MFD Yazı Kılavuzu
MFD Görsel Belge Hazırlama Kılavuzu
- - - - - - -
MFD 11.-20. Ciltler Konu Dizini
MFD 1. - 10. Ciltler Konu Dizini
MFD 11.-20. Ciltler Yazar Dizini
MFD 1.-10. Ciltler Yazar Dizini
MFD 30 Yaşında
Bağlantılar
Arama
- - - - - - -
English
Cilt 36 - No 2 Print

Cilt 36 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Yıldırım YAVUZ

Articles / Makaleler
Clock Towers From The Ottoman Period In The
Territory of Today’s Montenegro
Rifat ALİHODŽİĆ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.6

1-28

Site-Specific Protest: Liberate Tate’s Performances At Tate Modern
Ekin PINAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.829-44

The Notion Of Becoming In Mass-Housing Complexes;
The Case Of Mortafa Housing, Mashhad, Iran
Nima TALEBIAN, Beril ÖZMEN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.9
45-72

Mimarlık Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin
Görsel-Mekânsal Becerileri Üzerine Bir Araştırma
Aktan ACAR, A. Şebnem SOYSAL ACAR, Elif ÜNVER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.10

73-92

Dış Ticaret Lojistiğinin Kentsel Mekâna Etkisi: Mersin Örneği
Fikret ZORLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.1

93-120

Connecting Rural Change And Local Crafts:
Rebranding Sock Knitting In Yenikaraağaç
Bilge Merve AKTAŞ, Ilgım VERYERİ ALACA, Burak GÜREL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.2
121-140

Enriching The Aesthetics Of Mobile Music Player Interactions
Through The Use Of Personal Clothing And Accessories As Interfaces
Güzin ŞEN, Bahar ŞENER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.3
141-164

The Physical Structure Of Tabriz In Shah Tahmasp Safavid’s Era
Based On Matrakci Miniature
Lida BALILAN ASL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.7
165-194

The Restitution Process In Conservation:
Discovering The History Of Şehit Ali Paşa Library
Seda Nehir GÜMÜŞLÜ AKGÜN, Ece SÖNMEZ PULAT, Bilal BİLGİLİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.5
195-220

Amasya Bimarhanesi’nin Tamamlanamayan Taçkapısı
Zeynep İNAN OCAK, Gülsün TANYELİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.4221-246

Book Review / Kitap Eleştirisi
Muhafaza / Mimarlık
Namık ERKAL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2019.2.11
247-250

Exhibition / Sergi
On the Same Page: 30 Years of Architectural History at METU


251-254
 
< Prev   Next >

© 2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture