JFA Home arrow Archive arrow Volume 38 - No 2

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Volume 38 - No 2 Print

Vol. 38 No. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Full text of this issue can be downloaded by clicking on the cover image or here.

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Önder ŞENYAPILI
Arda DÜZGÜNEŞ

Articles / Makaleler
Kapalı Yapıları İmdat Çıkışlarıyla Buluşturmak:
Daedalos’un Labirentinden Vitruvius’un Yapıtına Uzanan Ontolojik İlişkiler
Barışcan DEMİR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.9

1-20

Kıbrıs’ta Bir Modern: Abdullah Onar, Konut Ve Modern Bir Yaşamın Tasarımı
Ezgi YAVUZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.821-46

Tarsus Şer’iyye Sicillerinde Yer Alan Konut Tanımları Üzerinden
Değerlendirmeler
Meltem UÇAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.6
47-66

New Or Transformed:
Design Approaches Of Antakya Houses In The French Mandate Period
Mert Nezih RİFAİOĞLU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.5

67-90

Financialization Of Housing And Mortgage Debt Repayment Strategies Of
Households In Turkey
Ahmet Suvar ASLAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.1
91-114

Zorunlu Göç Ve Dayanıklılık Planlaması:
Türkiye’nin Suriye Zorunlu Göçü Deneyimi
Deniz ALTAY KAYA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.2
115-144

Afet Riski Yönetimi Kapsamında Kent Planlama;
İstanbul Planları Ve Uygulamalar
Ayşe ÖZYETGİN ALTUN, Hürriyet Gülsün ÖĞDÜL
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.7
145-172

Tarihi Dokuda Yarışma Yoluyla Üretilmiş Modern Mimarlık Ürünleri:
Hükümet Konakları Örneği (1965-1985)
Tuba BÜLBÜL BAHTİYAR, Esra YALDIZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.3
173-206

Trabzon Bölgesi Kırsal Camileri:
Yer-Yapı İlişkisi Üzerine Morfolojik Bir Değerlendirme
Emriye KAZAZ, Ömer İskender TULUK
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.4
207-240

Design Management Capability Assessment From the Perspective of
Companies Pursuing Different Business Strategies in Global Value Chains
Bilgen TUNCER MANZAKOĞLU, Özlem ER
DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.10
241-262

Publications of METU Faculty of Architecture /
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları

Mekânlar/Zamanlar/İnsanlar: Cinsiyet, Cinsellik Ve Mimarlık Tarihi
Spaces/Times/Peoples: Gender, Sexuality And Architectural History

UTAK 2020 Dördüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı:
Tasarım Ve Öngörü Bildiri Kitabı 8-10 Eylül 2020, Ankara

Şehircilik Yazıları: Raci Bademli

Topluma Adanmış Bir Yaşam: Prof. Dr. Ömür Bakırer Armağanı

 
 

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture