JFA Home arrow Archive arrow Volume 26 - No 2

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Volume 26 - No 2 Print

Volume 26 Cover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

 iv

Articles / Makaleler
Koray ÖZCAN
Sürdürülebilir Kentsel Korumanın Olabilirliği Üzerine Bir
Yaklaşım Önerisi: Konya Tarihi Kent Merkezi Örneği
DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.1

1-18

Neriman ŞAHİN GÜÇHAN and Esra KURUL
A History of the Development of Conservation Measures in
Turkey: From The Mid 19th Century Until 2004
DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.2
19-44

Duygu SABAN ÖKESLİ
Hermann Jansen’s Planning Principles And His Urban Legacy
In Adana
DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.3

45-68

Ayşin SEV and Aydan ÖZGEN
Space Efficiency in High-rise Office Buildings
DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.4

69-89

Vacit İMAMOĞLU and Çağrı İMAMOĞLU
Wall Paintings of Necip Özalp House in Gesi
DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.591-102

Oya ŞENYURT
Onsekizinci Yüzyıl Osmanlı Başkentinde Taşçı Örgütlenmesi
DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.6103-122

Nilgün OLGUNTÜRK and Halime DEMİRKAN
Ergonomics And Universal Design In Interior Architecture
Education
DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.7
123-138

Metin ŞENBİL
Forecasting Information and Telecommunications
Technologies in an Era of Change: What are the
Implications for Personal Travel?
DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.8

139-152

Çağrı İMAMOĞLU
The Role Of Schemas In Understanding Places
DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.9153-174

Mete TURAN
Reconstructing the Balloon Frame: A Study in the History
of Architectonics
DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.10
175-209

Şeniz ÇIKIŞ
‘Modern Konut’ Olarak XIX. Yüzyıl İzmir Konutu: Biçimsel
ve Kavramsal Ortaklıklar
DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.11
211-233 

Arzu GÖNENÇ SORGUÇ, ICHIRO HAGIWARA and
Semra ARSLAN SELÇUK
Origamics in Architecture: A Medium of Inquiry or Design
in Architecture
DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.12

235-247

M. Sacit PEKAK
Kappadokia Bölgesi Osmanli Dönemi Kiliseleri:
Örnekler, Sorunlar, Öneriler
DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.13
249-277

Nuri Cihan KAYAÇETİN and Ali Murat TANYER
Exploring Knowledge Management in the Practice of
Architecture: A Pilot Study in the Turkish Capital
DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.14
279-308

Zeynep MENNAN
From Simple to Complex Configuration: Sustainability of
Gestalt Principles of Visual Perception Within the Complexity
Paradigm
DOI: 10.4305/METU.JFA.2009.2.15

309-323
 

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture