JFA Home arrow Archive arrow Volume 27 - No 1

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Volume 27 - No 1 Print

Volume 27 Cover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituary / Anma

 v-vi

Articles / Makaleler
Dicle AYDIN, Esra YALDIZ
Yeniden Kullanima Adaptasyonda Bina Performansinin
Kullanicilar Üzerinden Değerlendirilmesi
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.1

1-22

Taeke M. de JONG
The Role Of Art In Science
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.2


23-44

Evin ERDER
Sustainable Conservation Issues Of Four 14th And 15th
Century Mosques In Ankara:
Ahi Elvan Mosque, Örtmeli, Sabunî And Poyraji Mesjids
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.3

45-66

Samer AKKACH
Leisure Gardens, Secular Habits:
The Culture Of Recreation In Ottoman Damascus
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.4

67-80

Meryem BOSTAN, Fatma ERDOĞANARAS,
Nilgün GÖRER TAMER
Ankara Metropoliten Alanı’nda İmalat Sanayinin Yer
Değiştirme Süreci Ve Özellikleri
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.5

81-102

Devrim YÜCEL BESİM, Marco KIESSEL,
Asu TOZAN KIESSEL
Postmodernist Hotel-Casino Complexes In Northern
Cyprus
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.6

103-123

Saadet TOKER, Tuba KOCATÜRK and Ali İhsan ÜNAY
Structural Assessment And Strengthening Of
Atatürk’s Mausoleum, Anıtkabir
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.7
125-138

Ayşen SAVAŞ
House Museum:
A New Function For Old Buildings
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.8
139-160

Oğuz IŞIK and M. Melih PINARCIOĞLU
Back To The Year When It All Started:
Local Determinants Of Party Preferences
In 2002 Turkish Elections
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.9

161-183

Emine YETİŞKUL, Metin ŞENBİL
Kentsel Ulaşım Sektöründe Enerji Verimliliği:
Uluslararası Bir Karşılaştırma
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.10
185-200

Z. Müge AKKAR ERCAN
How To Shape Up Conservation-Led Regeneration Initiatives
Regarding Community Needs?
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.11
201-221 

Kaya MERT ve Ebru Vesile ÖCALIR
Konya’da Bisiklet Ulaşımı:
Planlama Ve Uygulama Süreçlerinin Karşılaştırılması
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.12
223-240

Ali Murat TANYER and Tuğba PEMBEGÜL
Post Occupancy Evaluation In The Practice Of Architecture:
A Case Study Of Lütfi Kırdar Convention And
Exhibition Centre
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.13

241-265

Ahenk YILMAZ
Memorialization As The Art Of Memory:
A Method To Analyse Memorials
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.14
267-280

D. Burcu ERCİYAS, Ahmet ÇİNİCİ
The Hexagonal Basin At Komana:
A Preliminary Architectural Study
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.1.15
281-296

Book Review / Kitap Eleştirisi
Neriman ŞAHİN GÜÇHAN, A.Esin KULELİ,
“Şam  Süleymaniye Külliyesi Ve Koruma Sorunları”
Ömür BAKIRER

 


297-303

Yıldırım YAVUZ, Ali CENGİZKAN, Afife BATUR,
"Mimar Kemalettin’in Düşündürdükleri"
Paolo GİRARDELLİ

 

297-303
 

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture