JFA Home arrow Archive arrow Volume 27 - No 2

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Volume 27 - No 2 Print

Volume 27 Cover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Articles / Makaleler
Nilgün Sultan YÜCEER
Yatay Gölge Elemanı Tasarımına Bir Yaklaşım ve
Adana Örneği
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.1

1-13

G. Giorgio GASCO
Bruno Taut and the Program for the Protection of Monuments
in Turkey (1937-38): Three Case Studies:
Ankara, Edirne And Bursa
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.2

15-36

Güliz KORKMAZ TİRKEŞ
Spatial Choices of Middle Classes
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.3

37-59

Ömer İskender TULUK
Erken 20. Yüzyıl Evlerinde Banyo Teknolojisi
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.4

61-82

Berin F. GÜR and Onur YÜNCÜ
An Integrated Pedagogy for 1/1 Learning
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.583-94

G. Pelin SARIOĞLU ERDOĞDU
A Comparative Analysis of Entry to Home Ownership Profiles:
Turkey and the Netherlands
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.6
95-124

Serkan GÜNEŞ
Yeraltı Mekanı ve Kavramının Toplum ve İmgelem Üzerine
Etkisi
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.7
125-139 

Nilüfer TALU
Modernlik Söylemi: Endişeli Bakışlarda Modern Birey
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.8141-171

Çağatay KESKİNOK
Urban Planning Experience of Turkey in the 1930s
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.9173-188

Tülay ZORLU, Ayşe SAĞSÖZ
Müstakil Konut Sitelerinde Kullanıcı Tercihlerine Bağlı Fiziksel   
Müdahaleler: Trabzon Örneği
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.10
189-206

Ahmet ERSEN, Erol GÜRDAL, Ahmet GÜLEÇ,
Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, Işıl POLAT PEKMEZCİ,
İrem VERDÖN
An Evaluation of the Binders and Aggregates Used in Artificial
Stone Architectural Claddings and Elements in
Late 19th-Early 20th Centuries
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.11207-221

Vacit İMAMOĞLU
Sofa as the Expression of Elegance in Traditional Kayseri Houses
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.12223-238 

Leyla ALPAGUT
Atatürk Orman Çiftliği’nde Ernst Egli’nin İzleri: Planlama,
Bira Fabrikası, Konutlar ve “Geleneksel” Bir Hamam
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.13
239-264

File / Dosya (Guest Editor: Owain Pedgley)
Owain PEDGLEY
Special File: Futures for Materials and Industrial Design Education
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.14
265-269

Elvin KARANA
How Do Materials Obtain Their Meanings?
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.15271-285

Valentina ROGNOLI
A Broad Survey on Expressive-sensorial Characterization of
Materials for Design Education
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.16
287-300

Hengfeng ZUO
The Selection of Materials to Match Human Sensory Adaptation
and Aesthetic Expectation in Industrial Design
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.17

 


301-319

Ilse VAN KESTEREN
A User-centred Materials Selection Approach for
Product Designers
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.18

 


321-338

Owain PEDGLEY
Invigorating Industrial Design Materials and
Manufacturing Education
DOI: 10.4305/METU.JFA.2010.2.19

 


339-360
 

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture