JFA Home arrow Archive arrow Volume 28 - No 2

JFA Home
Abstracting/Indexing Info
Current Issue
Advance Online Publication
Archive
Authors By Issue
Editorial Board
Contact Us
- - - - - - -
ONLINE SUBMISSION
- - - - - - -
JFA Guide For Contributors
JFA Guide For Visual Materials
- - - - - - -
JFA Subject Index for Volumes 11-20
JFA Subject Index for Volumes 1-10
JFA Author Index for Volumes 11-20
JFA Author Index for Volumes 1-10
JFA 30 Years of Publication
Links
Search
- - - - - - -
Türkçe
Volume 28 - No 2 Print

Volume 28 Cover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan

Obituaries / Anma
Behruz ÇİNİCİ
Alaaddin EGEMEN

A Small Album as Tribute

Articles / Makaleler
Mehmet Rıfat AKBULUT, Seher BAŞLIK
Transformation of Perception of the Gecekondu Phenomenon
DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.2.1

1-44

Şeniz ÇIKIŞ
Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi İzmir Konutu: Yerellik ve Melezlik
DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.2.245-61

Şule KILIÇ YILDIZ
A Review of Byzantine Studies and Architectural Historiography  
in Turkey Today
DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.2.3
63-80

Gökçe ŞİMŞEK
Defining the Urban Environment of Aydın in the 20th Century
Through the Memoirs of Zeki Mesud Alsa
DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.2.4

81-103

Özlem KARAKUL
An Integrated Approach to Conservation Based on the
Interrelations of Tangible and Intangible Cultural Properties
DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.2.5

105-125

Ö. Burcu ÖZDEMİR SARI
Macro Implications of Households’ Reinvestment Behaviour in
Existing Housing Stock
DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.2.6
127-143

Selva SUMAN
Questioning an “Icon Of Change”: The Nuruosmaniye
Complex and the Writing of Ottoman Architectural History
DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.2.7
145-166

Marko KIESSEL, Devrim YÜCEL-BESİM, Asu TOZAN
The New Architectural Classicism in Northern Cyprus
DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.2.8167-180

Mualla ERKILIÇ
Conceptual Challenges Between Universal Design and Disability
in Relation to the Body, Impairment, and the Environment
Where Does the Issue of Disability Stand in the Philosophy of UD?
DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.2.9

181-203

Special File / Dosya
Birgül ÇOLAKOĞLU, Konuk Derleyen
Özel Dosya: Mimarlıkta Sayısal Tasarım 2010: Teknolojiler,
Yöntemler ve Bilgi Yönetimi İşlemsel: Bilim-Tasarım-Düşünce
ve Mimarlık
DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.2.10


205-208

Çağrı Hakan ZAMAN, Mine ÖZKAR, Gülen ÇAĞDAŞ
Towards Hands-On Computing in Design: An Analysis of the
Haptic Dimension of Model Making
DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.2.11

 


209-226

Şule TAŞLI PEKTAŞ, Halime DEMİRKAN
Experiences with Moodle as a Communication Tool for
Design Teamwork: A Users’ Perspective
DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.2.12
227-241

Fırat ÖZGENEL, Arzu GÖNENÇ SORGUÇ
Sayısal Ortamda, Tasarımın Deneyimlenmesi İçin Arayüzlerin
Geliştirilmesi: Bir Ön-Tasarım Parametresi Olarak Ses
DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.2.13

 


243-253

Leman Figen GÜL
İşbirlikli Mimari Tasarım Eğitiminde Sanal Dünya Kullanımı
DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.2.14255-267

Elif ERDOĞAN, Arzu GÖNENÇ SORGUÇ
Hesaplamalı Modeller Aracılığıyla Mimari ve Doğal Biçim
Türetim İlkelerini İlişkilendirmek
DOI: 10.4305/METU.JFA.2011.2.15
269-281
 

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture