JFA Home arrow Eski Sayılar arrow Cilt 23 - No 2

MFD Ana Sayfa
Tarandığı
Veritabanları
Son Sayı
Gelecek Sayı
Eski Sayılar
Sayılara Göre
Yazarlar
Yazı Kurulu
Bize Ulaşın
- - - - - - -
ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU
- - - - - - -
MFD Yazı Kılavuzu
MFD Görsel Belge Hazırlama Kılavuzu
- - - - - - -
MFD 11.-20. Ciltler Konu Dizini
MFD 1. - 10. Ciltler Konu Dizini
MFD 11.-20. Ciltler Yazar Dizini
MFD 1.-10. Ciltler Yazar Dizini
MFD 30 Yaşında
Bağlantılar
Arama
- - - - - - -
English
Cilt 23 - No 2 Print
Cilt 23 Kapak

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndaniv

Articles / Makaleler
Adnan BARLAS And Olgu ÇALIŞKAN
Virtual Space As A Public Sphere: Rethinking The Political And
Professional Agenda Of Spatial Planning And Design

1-20
Koray ÖZCAN
Anadolu'da Selçuklu Kentsel Sistemi Ve Mekansal Kademelenme
21-62
Tolga ÜNLÜ
Kentsel Mekanda Değişimin Yönetilmesi
63-92
Gediz URAK And Işıl AKSULU
Documentation For Preservation Of The Ferhat Water Canal In Amasya
93-112
Neslihan ASUTAY-EFFENBERGER
Konya Alaeddin Camisi Yapım Evreleri Üzerine Düşünceler
 
113-122
File / Dosya (Guest Editors: Umut TOKER And Zeynep TOKER)
Interview
An Interview With Professor Nabeel Hamdi, Oxford Brookes University,
Oxford, United Kingdom On “Community Design Today”
125-130
Henri SANOFF
Multiple Views Of Participatory Design

131-143
David SEAMON
Making Community And Place: Commonalities And Contrasts
In The Work Of Daniel Kemmis And Christopher Alexander


145-153
Umut TOKER And Zeynep TOKER
Community Design In Its Pragmatist Age: Increasing Popularity
And Changing Outcomes
155-166

Book Reviews
"Gottfried Semper: Ein Architekt Des 19. Jahrhunderts"
Harry Francis MALLGRAVE

“Enchanting A Disenchanting World, Revolutionizing The Means Of Consumption”
George RITZER 

“Bilimsel Eleştiri Hakkının Yanlış Kullanıldığı Bir Örnek Üzerine”
Gonca BÜYÜKMIHÇI

“Eleştiriye Yanıt Hakkının Kullanılmasının Bilimsel Koşulları Üzerine”
Vacit İMAMOĞLU

 

167-169

 

170-171

 

171-179

 

180-185

Announcement
AESOP PRIZE AWARD For Best Published Paper Over 2005
Rewarded At The Global Planning Conference,
Mexico City 2006, July 13
 


187-190
 
< Prev   Next >

2005 Middle East Technical University Faculty of Architecture