Volume 22 - No 1

Volume 22 Cover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial
Yazı Kurulu’ndan
iv
Obituaries
Anma
v-xxi
Bir Kurucu Kişilik Olarak Esat Turak /
İlhan Tekeli

Gönül Tankut’un Akademik Kimliği/
Murat Balamir

Gönül Tankut İçin / Baykan Günay

For Gönül Tankut / Ayşe Gedik
Gönül Tankut Üzerine / İlhan Tekeli
Gönül Tankut Bibliyografyası

  
Alison B. SNYDER
Traversing an Anatolian Village: Views From the Inside
1-25
Neriman ŞAHİN GÜÇHAN, Ali İhsan ÜNAY, Hasan BÖKE
ve Fuat GÖKÇE
Diyarbakır Kent Surları Koruma Sorunları
27-55
Canan PARLA
Diyarbakır Surları ve Kent Tarihi
57-84
İlhan TEKELİ
Türkiye’de Nüfusun Mekansal Dağılımında Yaşanan Gelişmeler:
(1935-2000)
85-102
Book Reviews
“Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews, 1430-1950”
Ali YAYCIOĞLU
103-106