ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 0258-5316

 

ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin, yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan hakemli bir süreli yayın organıdır. ODTÜ MFD; insan-çevre ilişkileri ile tasarım ve planlama alanlarında, kurama ve uygulamaya dönük tüm katkılara açık olup, bu alanlarda akademik bilgi birikimine katkı yapan çok sayıda makaleye erişim imkanı sunmaktadır.

ODTÜ MFD, Türkçe ya da İngilizce olarak kaleme alınmış yazıları kabul etmektedir. Dergi'ye iletilen yazıların, başka bir yayın organında daha önceden yayınlanmamış olduğu veya bir başka yayın organına, eş zamanlı olarak, yayınlanmak üzere sunulmadığı varsayılır.

Yazı Kurulu, yayınlanan yazılarda yer alan görüş ve düşüncelerden sorumlu değildir.

ODTÜ MFD, izleyen ilgi alanlarında üretilen yayına dönük katkılara açıktır: mimarlık ve şehircilik, planlama ve tasarım, koruma ve onarım, yapı ve yapı sistemleri teknolojileri ve tasarımı, ürün tasarımı ve teknolojileri alanlarındaki kuram-uygulama ve tarih çalışmaları ile bu alanlarla ilişkili disiplinler arası konu ve çalışmalar.

Bu alanlarda üretilen,
1. Özgün kuramsal yazılar; 
2. Özgün araştırma yazıları;
3. Belgeler ve yorumlar;
4. Uygulamalar ya da uygulamaya dönük yazılar;
5. Eğitim çalışmaları, derlemeler, eleştiri ve değerlendirme yazıları; 
6. Kitap eleştirileri;

ODTÜ MFD’ye yayınlanmak üzere sunulabilir.

Başka yazarların çalışmalarının çevirisi niteliğinde olan yazılar kabul edilmez. ODTÜ MFD'ne sunulan yazıların, Yazı Kılavuzunda belirtilen kural ve ilkelere uygun olarak hazırlanmaları gerekmektedir. Bu koşulu sağlamayan başvurular, yazar(lar)a iade edilir.

ÇEVRİMİÇİ YAZI BAŞVURU SİSTEMİ

ODTÜ MFD’nin çevrimiçi yazı başvuru sistemi uygulamaya geçmiştir! Çevrimiçi başvuru sistemine; https://metujfa.arch.metu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2013 yılı Mart ayı başından itibaren, Dergimiz yazı başvurularını, internet üzerinden kabul etmeye başlamıştır. Yeni sistem, yazıların hakemlik süreçleri ile yayına hazırlama süreçlerini kolaylaştırmakta,  Derleyen ve Yazı Kurulu Üyelerine gerek yazarlar gerek hakemler ile elektronik ortam üzerinden vakit kaybetmeksizin iletişim kurma olanağı sunmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: 2013 yılı Mart ayından itibaren, internet üzerinden yapılmayan yazı başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır. Yazı Kurulumuz, yazarlardan, yeni sistemi kullanmalarını ve normal posta ya da eposta yoluyla iletmiş oldukları yazılarının değerlendirmeye alınmasında ısrarcı olmamalarını rica etmektedir.

Yazışmalar:
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı 06800, Ankara, TÜRKİYE 
Tel: (90.312) 210 70 38 Fax: (90.312) 210 22 97
e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it