Volume 11 - No 1-2 (1991)
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Editorial / Yazı Kurulu’ndan 
Articles / Makaleler
Ali Uzay PEKER
The Monumental Iwan: A Symbolic Space Or A Functional Device?
5-19
Melih ERSOY
Göç Ve Konut
21-39
Ayşıl YAVUZ
Mirçinge Han Ve Selçuklu Dönemi Eşodaklı Kervansarayları
Arasındaki Yeri
41-55
Alpay ÖZDURAL
Analysis Of The Geometry Of Stalactites:
Buruciye Medresesi In Sivas
57-71
Aydan BALAMİR, Gül ASATEKİN
Ulusal Kimlik Sorusu Üzerine Karşıt Düşünceler Ve Konut Mimarisi
73-88

METU JFA Index: Volumes 1-10
ODTÜ MFD Dizin: Cilt 1-10

89-99
METU JFA Author Index: Volumes 1-10
ODTÜ MFD Yazarlar Dizini: Cilt 1-10
101-110
METU JFA Subject Index: Volumes 1-10
ODTÜ MFD Konu Dizini: Cilt 1-10
121-130