Volume 20 - No 1-2 (2000)
Volume 20 Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Editorial / Yazı Kurulu'ndan 
Articles / Makaleler
Johan LAGAE
‘Le Petit Belge A Voulu Faire Grand’ / The Troublesome
Construction Of The ‘Résidence Du Gouverneur Général
Du Congo Belge’ In Leopoldville, 1922-1960
5-27
Ali CENGİZKAN
Türkiye’de Fabrika İşçi Konutları: Silahtarağa Elektrik Santrali
29-55
Ercüment ERMAN
Bir Ahşap Yapı Kültürünün Yokoluşu: Gölyaka
57-76
Ahmet ERSEN, Alper ÜNLÜ, Ahmet GÜLEÇ
Façade Conservation Of An Early 20th Century Apartment Building
In İstanbul
77-92