Volume 4 - No 2 (1978)
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Sunuş / Introduction 
Pavel KORČÁK
The Goals And Means Of Preserving Vernacular Architecture
139-147
Gabriel ALOMAR
Western Mediterranean European Vernacular Architecture
149-157
Zeynep NAYIR
Arnavutköy Tarihi Çevre Özellikleri
159-177
Maija KAIRAMO
Features Of Vemacular Architecture In Finland
179-194
Orhan ALSAÇ
Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılmasında Gözönünde
Tutulması Gerekli İlkeler
195-200
Tuğrul AKÇURA
Fas Şehri Çevre Düzenleme Ve Medine'yi Koruma Düzeylerinde
Planlama Çalışması
201-216
Donald W. INSALL
Timber Buildings In Britain; And A Pioneer Historic Town Study
217-224