Volume 5 - No 1 (1979)
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Hülya YÜREKLİ
Türk Evi'nin Karakteristiklerinin Dış Gözlem İle Saptanması İçin
Bir Yöntem
5-13
Gül ASATEKİN, Zeynep EREN
Halkın Koruma Olgusuna Tepki Ve/Veya Katkısının Belirlenmesi
Konusunda Kültür Bakanlığı Deneyimi: Yeni Foça'da Anket Çalışması
Ve Sonuçları
15-36
Aydın GERMEN
The Endurance Of Earth As Building Material And The Discreet But
Continuous Charm Of Adobe
37-68
M. Murat ERDİM
Adıyaman'dan Bir Kerpiç Ev
69-77
Metin SÖZEN, Osman Nuri DÜLGERLER
Konya Evlerinden Örnekler
79-100
Barry RUSSELL
The Vernacular, The Industrialised Vernacular And Other
Convenient Myths
101-107