Volume 8 - No 2 (1988)
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Editorial / Yazı Kurulundan 
Articles / Makaleler
Gönül TANKUT
Ankara'nın Başkent Olma Süreci
93-104
Charles K. POLONYI
In Support of 'Ankara 2015'
105-114
Gülsüm NALBANTOĞLU
The Birth Of An Aesthetic Discourse In Ottoman Architecture
115-122
Yıldırım YAVUZ
Batılılaşma Döneminde Osmanlı Sağlık Kuruluşları
123-142
Neslihan T. DOSTOĞLU
Utopia And Determinism: Architectural Deterministic Thinking
In Urban Utopias
143-152
Sibel BOZDOĞAN
Place, Craft And The Ambiguity Of High-Tech
153-160
Chris ABEL
Analogical Models In Architecture And Urban Design
161-187
Gönül A. EVYAPAN
İngiliz Peyzaj Anlayışına Bir Bakış
189-193
Günter SCHMITZ
Manipulations Of The Circle:
An Introduction To Traditional Closed-Loop String Figures
195-211