Volume 9 - No 1 (1989)
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Editorial / Yazı Kurulundan 
In Memoriam / Eşber Yolal Anısına 
Articles / Makaleler
Suna GÜVEN
The Swan-Song Of A Roman Dictator:
Sulla's Offering To Fortuna Primigenia
17-36
Yuri P. BOCHAROV
Metamorphosis Of Architect-Developer Relations In
The USSR (1918-1989)
37-44
Melih ERSOY
Türkiye'de Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri
45-66
Baykan GÜNAY
An Interview With Alison And Peter SMITHSON
67-104