Volume 9 - No 2 (1989)
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Editorial / Yazı Kurulundan 
Articles / Makaleler
Peter W. PARSONS
Reflections Upon The Great Theatre At Ephesus

109-116
Okan ÜSTÜNKÖK
Ten Years With Seventeen-Ten:
A Decade In The Conservation Of Traditional Vernacular Houses
117-124
A. Zekiye ÇELEBİOĞLU ABALI
'Oturdugu Ahır Sekisi, Çağırdıgı İstanbul Türküsü'
125-135
Ali TÜREL
1980 Sonrasında Konut Üretimindeki Gelişmeler
137-154
Anthony DUBOVSKY And Ralf WEBER
The Tower Of Babel And The Image Of The City
155-160
Duran TARAKLI
GAP: An Irrigation And Development Project In Turkey
161-177