Volume 10 - No 1-2 (1990)
Cover
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
 
Editorial / Yazı Kurulundan 
Articles / Makaleler
Gülsün TANYELİ, Uğur TANYELİ
Osmanlı Yüzer Köprüleri
5-17
Suna GÜVEN
A Vision Of Imperial Unity: The Temple Of Venus And Roma
19-30
Alpay ÖZDURAL
Gıyaseddin Jemshid El-Kashi And Stalactites
31-49
Ilmo VALJAKKA
On The Occasion Of The Exhibition 'Poetics Of Urban Architecture'
51-62
Abdulaziz AL-SAATI
Mondrian: Neo-Plasticism And Its Influence In Architecture
63-74
Özcan ALTABAN
1980'li Yıllarda İngiliz Planlama Deneyimleri
75-101