Volume 25 - No 2

Volume 25 Cover

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Editorial / Yazı Kurulu’ndan  
Articles / Makaleler
Kutgün EYÜPGİLLER, Mine TOPÇUBAŞI ve Işıl POLAT
Kastamonu’da 19. Yüzyıl Ticaret Yapıları

1-20
Mehmet Çağlar MEŞHUR
Arazi ve Arsa Düzenlemesi (18. Madde Uygulaması) Sürecinin
Kentsel Mekân Oluşumu Açısından İrdelenmesi


21-38
Figen AKPINAR
Class Dimension of Housing Inequalities in the
New Era of Liberalization: A Case Study in Ankara
39-69
Musa ÖZALP ve Ebru Vesile ÖCALIR
Türkiye’deki Kentiçi Ulaşım Planlaması Çalışmalarının
Değerlendirilmesi
71-97
Bülent BATUMAN
Photography At Arms: “Early Republican Ankara”
From Nation-building to Politics of Nostalgia


99-117

Levent ŞENTÜRK
‘Molar Kafes’: Le Corbusier ve Modulor


119-132
Rodrigo Garcia ALVARADO
Analysis of Filmmaking Techniques for Architectural
Animations


133-149
Oya ŞENYURT
Geç Osmanlı İnşaat Ortamında “Binâ Emînliği”

151-169
Zeynep MENNAN
The Question of Non Standard Form

171-183
Book Reviews / Kitap Eleştirisi
Therese Tierney, “Abstract Space: Beneath the Media Surface”
Mine ÖZKÂR


185-188
Rich Gold, “The Plenitude: Creativity, Innovation and
Making Stuff”
Bahar ŞENER

188-192