Advance Online Publication

 

Advance Online Publication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENTS
İÇİNDEKİLER

Places From The Past Lost In New Towns: Hong Kong’s Old Villages
Terry Van DIJK, Gerd WEITKAMP
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.5

Searching For Economic And Cosmopolitan Roots:
The Historical Discourse Of “Hankou Merchant Port Nostalgia”
In The Central Chinese City Of Wuhan 武汉
Andrew M. LAW, Qianqian QIN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.14

Place Identity And Creative District Regeneration:
The Case Of 798 In Beijing And M50 In Shanghai Art Zones
Marichela SEPE
DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.2.15

Zaman Ve Mekân Kavramları Arasındaki Paradoksal İlişkinin
“Bulut Atlası” Filmi Üzerinden Okunması
Ebru ERDOĞAN, Zeynep YILDIZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.1

İstanbul Tarihi Yarımada’da Ahşap Konut Mimarisinin Belgelenmesi:
Geleneksel Haydar Mahallesi Ve Koruma Sorunları
Tülay ÇOBANCAOĞLU, Koray GÜLER ve Gülce GÜLEYCAN OKYAY
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.2

Osmanlı’dan Ulus-Devlete Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde
Mekâna Müdahale Ve Kent Kimliğindeki Değişim-Mersin Ve Volos Örneği
Tülin SELVİ ÜNLÜ, Emel GÖKSU
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.3

Financing The Preservation Of Historical Buildings In Turkey
Evrim ULUSAN, Melih ERSOY
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.4

Bir Biyopolitik Süreç Olarak Mekansal Damgalama: Hacıhüsrev Örneği
Egemen YILGÜR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.5

Living In Purgatory:
Homelessness Amidst Urban Regeneration In Salhane, İzmir
Gülsüm BAYDAR, Cansu KARAKIZ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.6

Planlama Kurumunun Görmedikleri;
Kimlik Ve İbadet Mekânı Olarak Cemevleri
Erhan KURTARIR, Ayşe Nur ÖKTEN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.7

The Construction Of Commercial Space In Eighteenth-Century İstanbul:
The Case Of Büyük Yeni Han
Ahmet YAŞAR
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.8

Approaches To Climate Change In Spatial Planning And Design:
International And Turkish Experiences
Bahar GEDİKLİ
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.9

Political Economy Of Renewal Of Heritage Places In Turkey
Özgün ÖZÇAKIR, Güliz BİLGİN ALTINÖZ and Anna MIGNOSA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.10

Setting The Key Issues And A Prioritization Strategy
For Designing Sustainable Interior Environments
Halime DEMİRKAN, Yasemin AFACAN
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.11

Transformation From Representational Space To Tolerance Space:
The Juxtaposition Of Ideal And Real In The Urban Public Area
İnci BASA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.12

Osmanlı Evleri Üzerine Yeniden Düşünmek:
18. Yüzyıldan Dahiliyeli-Hariciyeli Beş İstanbul Evi Örneği
Hatice Gökçen ÖZKAYA
DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.13