Dergi Hakkında

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, yılda iki kez, Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

ODTÜ MFD mimarlık, planlama, kentsel tasarım, kentsel çalışmalar, kültürel miras çalışmaları, yapı teknolojileri ve ürün, sistem, hizmet ve deneyim tasarımı alanlarında, tercihen eleştirel bakış açısıyla ve alana katkı yapma amacıyla hazırlanan özgün araştırma makalelerine öncelik verir. Dergide yayınlanacak yazıların İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanmaları gerekmektedir.

Dergiye iletilen yazıların, başka bir yayın ortamında daha önceden yayınlanmamış veya eş zamanlı olarak, bir başka yayın ortamına yayınlanmak üzere sunulmamış olması beklenmektedir.

Yazı Kurulu, yayınlanan yazılarda yer alan görüş ve düşüncelerden sorumlu değildir.

Dergiye gönderilecek yazıların aşağıdaki kategorilerden birine uygun olması beklenmektedir;
1. Özgün araştırma makaleleri
2. Derleme makaleler
3. Güncel konular hakkında kısa görüş ve değerlendirme yazıları (sadece davetli makaleler)
4. Kitap ve sergi incelemeleri

Tüm başvurular iki taraflı anonim hakem değerlendirme sürecine tabidir.

Kapsam ve kurallara uygun olmayan başvurular hakem sürecine alınmadan reddedilmektedir. Çok spesifik ve sınırlı bir yerel bağlama odaklanan yazılar ile bulguları genellenebilir nitelikte olmayan kapsamı sınırlı araştırma yazıları; dil kalitesi düşük yazılar ve daha önce yayınlanmış çalışmaların çevirileri ilk başvuru aşamasında geri çevrilir.

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların yazı kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olmalıdır.
Dergi kurallarına uymayan yazılar ilk başvuru aşamasında geri çevrilir.

Dergi Hakkinda

Tarandığı İndeks ve Veritabanları

Arts and Humanities Citation Index (AHCI), Clarivate

Scopus, Elsevier

The Avery Index to Architectural Periodicals, Columbia University

The Architectural Periodicals Index (API), The Royal Institute of British Architects (The RIBA)

The Design and Applied Arts Index (DAAI), ProQuest

Art & Architecture Complete, EBSCO

Art Source, EBSCO

The International Construction Database (ICONDA),  International Council for Research and

Innovation in Building and Construction (CIB)

Önceki Editörler

Mete Turan
(1975-1981)

Argun Evyapan
(1986-1988)

Murat Balamir
(1988-2001)

Ali Cengizkan
(2001-2013)

H. Çağatay Keskinok
(2013-2015)

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.