MFD Yazı Kılavuzu

 

1. Yazı Sunma Biçimi 

Yazıların uzunluğuna ilişkin olarak üst sınırlama vardır:  8000 sözcüğün üstündeki yazılar kabul edilmez. Sözcük sayısı hesaplanırken yazının tüm bölümleri (özet ve kaynakça dahil olmak üzere) dikkate alınmalı ve toplam sözcük sayısı, Anahtar Sözcükler’den hemen sonra yazılmalıdır.

Yazarlar, Yazı Kılavuzu’nda belirtilen kurallara uymak zorundadır. Bu kurallara açık aykırılık teşkil eden başvurular, hakem incelemesine gönderilmeden geri çevrilir ve bu durum yazarlara e-posta yoluyla bildirilir.

ODTÜ MFD’de yayınlanmak üzere sunulacak yazılar, aşağıdaki bölümlerden oluşmalı ve elektronik sistem üzerinden yayın yönetmenlerine iletilmelidir. Elektronik sistem üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

 1. YAZARA AİT KİMLİK VE ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ
 2. YAZININ BAŞLIĞI, ÖZET VE ANAHTAR SÖZCÜKLER
 3. ANA METİN
 4. GÖNDERMELER (SONNOTLAR)
 5. KAYNAKLAR
 6. GÖRSEL BELGE ALT YAZILARI
 7. SİMGELER, KISALTMALAR
 8. HAKEM ÖNERİLERİ
 9. GÖRSEL BELGELER
 10. GÖRSELLERİ İÇEREN TÜM METİN (PDF)

Yazarın/yazarların adı/adları, bağlı olduğu/oldukları kurum ile yaşadığı/yaşadıkları şehir ve ülke bilgileri ile özgeçmiş(ler)ini içeren kimlik sayfası ayrı bir “MSword” dosyası olarak sunmalıdırlar.

Yukarıdaki listede, 2-7 arasındaki maddelerde belirtilen bölümler ise verilen sıralamayla tek bir “MSword” dosyası olarak hazırlanmalıdır. Bu dosyada, yazar(lar)ın kimliklerini açık edecek herhangi bir ifade kesinlikle yer almamalıdır. Ayrıca gönderilen MSword dosyası içerisindeki metadata bilgileri silinmelidir.

Sekizinci maddede belirtilen hakem önerileri de ayrı bir “MSword” dosyası olarak hazırlanmalıdır.

Görsel belgeler ise her biri ayrı  “jpeg” dosyaları olarak numaralandırılmış şekilde hazırlanmalı ve elektronik sistem üzerinden sunulmalıdır.

Hakem değerlendirme sürecinde kullanılmak üzere, onuncu maddede belirtilen, tüm görsel malzemenin (tablo, figür, resim vb.) metin içerisine yerleştirildiği ve makalenin ana metnini, özetini, kaynakça ve son notlarını içeren tek bir pdf dosyası da ayrıca sisteme yüklenmelidir. Bu dosyada da yazar isimlerini gösteren metadata bilgilerinin silinmesi önemlidir.

1.1 Yazar Özgeçmişi 

İngilizce olarak verilmesi gereken yazar özgeçmişleri 50 sözcüğü aşmamalıdır. Çok yazarlı makalelerde, her yazar için yazar özgeçmişi ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Bu özgeçmişin sonuna da yazar(lar)ın e-posta  adres(ler)i eklenmelidir.

Yazar(lar)ın özgeçmiş(ler)i, yazar(lar)a ait diğer kimlik bilgileri ile birlikte kimlik sayfasına eklenerek ayrı bir “word” dosyası olarak sisteme yüklenmelidir.

Kimlik bilgilerinin aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.

Yazar Özgeçmişi:

MERT EDİZ ŞENER; B.Arch, M.Sc., PhD.

Received his B.Arch and MSc. in Industrial design from Middle East Technical University, Faculty of Architecture in 1987 andin 1990 respectively. Earned his PhD. degree in architecture from the Design Informatics Chair of Delft University of Technology (1996). Major research interests include computational design, information and knowledge modelling and user friendly product design. mediz.sener@yahoo.com

Yazar Kurum Bilgisi*

Department of Architecture, Faculty of Art and Design, Kadir Has University, İstanbul, TURKEY.

*Yazar kurum bilgisi, yazarın ya da yazarların makalenin basıldığı dönemde aktif olarak çalışmakta oldukları kurumu göstermelidir.

1.2 Yazının Başlığı, Özet ve Anahtar Sözcükler

Yazıların başlıkları, mümkün olduğunca kısa ve yazının içeriğini yansıtan nitelikte olmalıdır.

 Yazılara İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı özet eklenmelidir. Yazının başlığının özetle birlikte çevirisi yapılmalıdır. Yazının niteliğine göre bu özet 200-800 sözcük uzunluğunda olmalı, 1000 sözcüğü aşmaması için özen gösterilmelidir. Özet; yazının amacına, temel saptama ve sonuçlarına açıklık getirmeli ve mecbur kalınmadıkça kaynak gösterimi içermemelidir.

Ayrıca iki dilde de hazırlanan anahtar sözcükler  yazının alanı ve içeriği hakkında bilgilendirici nitelikte olmalı ve sayısı 5’i geçmemeli, noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

Anahtar sözcüklerin ardından, yazının tüm bölümlerinde yer alan sözcüklerin toplam sayısı belirtilmelidir.

1.3 Ana Metin

Tüm yazılı bölümler bir “MSword” dosyasında, çift satır aralıklı “10 pt.” olarak, “değişiklikleri izleme sonlandırılmış” olarak iletilmelidir. Herhangi bir özel biçimsel düzenleme yapılmamalıdır.

Paragraf aralarında iki satır boşluk bırakılmalı ve blok düzeni kullanılmalı, içeri girmiş satır başı yapılmamalıdır. Metin belirli alt bölümlere ayrılmışsa, bu bölümler metnin sol kenarına konulan sayılarla belirtilir:

1. (bir sayı) : BÖLÜM (kalın [bold] büyük harf)
1.1 (iki sayı) : Kesim (kalın [bold] başlık yazımı (ilk harfler büyük)
1.1.1 (üç sayı) : Alt Başlık (olağan [regular] ilk harfler büyük)

Üçüncü düzey alt başlıktan daha ayrıntıya inilmez.

Bölüm başlıklarında ya da metin içinde alt çizgi, “çift” ya da ‘tek tırnak’, kalın harf ya da italik ile vurgu yapılmaz.

Tablolar “MSword” düzeni içinde oluşturulmuşsa metin içinde iletilebilir. Resimler gibi ayrı ayrı dosyalanmasına gerek yoktur. Ancak tablolar başka bir programda elde edilmiş ise, “pdf” ya da uygun çözünürlükte “jpeg”  düzeninde ayrı dosyalar halinde iletilmesi gereklidir. Tablo başlıkları tabloların bulunduğu yerlerde metin içinde verilebilir. Gösterimi Tablo 1.,2.,3... şeklinde olmalıdır.

1.3.1 Alıntılar

Metin içinde, kaynak göstermek koşuluyla bir cümleden  kısa ya da uzun alıntı yapılabilir. Olabildiğince doğrudan alıntıdan kaçınılması önerilmekle birlikte, yapılması gereken durumlarda; alıntılar çift tırnak içine alınmalı ve soldan 1 cm. içerden başlatılıp, “9 pt.” ve tek satır aralıklı olarak gösterilmelidir. Alıntı sonunda gönderme ya da kaynak açıklaması yapılır. Alıntılarda özgün metinde atlanan kesimler üç nokta ile belirtilir. Yazar, alıntıların arasına kendi görüşünü ekliyorsa bunu köşeli ayraç içine alarak belirtir.

ODTÜ MFD, dil kullanımı konusuna özen gösterir. Türkçe yazılarda, Türkçe karşılıkları olduğu halde, metin içinde yabancı dillerden aktarılmış sözcükler kullanılmamalıdır. MFD, yabancı dillerde üretilmiş kavram ve sözcüklere Türkçe’de karşılık üretilmesinin ülkemizdeki bilim insanlarının önemli bir sorumluluğu olduğu düşüncesinden hareket eder.  Genel ilke olarak, yazının dili dışındaki bir dilde ifade edilen sözcükler, metin içinde italik olarak yazılmalıdır. Türkçe yazılarda, yabancı dilde sözcük ya da kavram kullanımının gerekli olduğu hallerde, bu sözcük ve kavramlara karşılık olarak düşünülen Türkçe sözcükler ayraç içinde özgün sözcük ya da kavramın yanında verilmelidir.

Yabancı dildeki sözcük ve kavramların metin içinde gösterimi dışında, italik harf yalnızca dergi ve kitap isimlerinde kullanılır.

Türkçe’deki yer ve yapı isimleri aynen korunur.

Matematiksel gösterimlerde denklem, dizgi ve simgeleme işaretlerini kolaylaştıracak seçenekler yeğlenmelidir.

Örneğin:

Sampleexp [(x2 +y2 )1/2 yerine /a]

kullanmak, dizgiyi kolaylaştıracaktır. Denklemler, sağ yanda ayraç içinde numaralanmalı ve metinle bağlantıları bu numaralarla sağlanmalıdır. Yazar, göndermeler kullanarak konunun matematiksel açılımını metin dışına aktarmak yolunu seçebilir. Yaygın olmayan simgelerin ve isimlerin yazıda ilk geçtiği yerde altı çizilerek tanımları verilmelidir. 

1.3.2 Metin İçinde Kaynak Gösterme

A. Metin içinde açık kaynak gösterme

Olağan örnek:

ABD yapım kesiminde Riggleman (1933), 1875-1932 arasında üç ana dönem bulmuştur. Newman (1935) ve Derksen’e (1940) göre de Amerika’da 15-22 yıl arasında değişen uzun dönemli genel yapım ve konut yapımı dalgalanmaları izlenmektedir.

İki yazarı bulunan kaynak örneği:

… Ogden ve Richards (1923) …

İkiden fazla yazarı bulunan kaynaklarda; yalnızca ilk yazarın soyadı ile “ve diğerleri” kısaltması olan vd. kullanılır, örneğin:

… Ersoy vd. (2006) …

Sayfa numarası ya da numaraları gösterme:

… Reisoğlu (1966, 17-19) …

Aynı yazara ve aynı yıla ait birden fazla kaynak gösterme:

… Reisoğlu (1963a, 22-31; 1963b, 267) …

B.  Metin içinde kapalı kaynak gösterme

Olağan örnek:

Gelirlerdeki kısa dönemli değişmelerin istemi kolayca etkileyemeyeceği, yaygın bir kanıdır (Guttentag, 1961).

İki yazarı bulunan kaynak:

… (Ogden ve Richards, 1923).

İkiden fazla yazarı bulunan kaynak örneği:

… (Ersoy vd., 2006).

Sayfa numarası ya da numaraları gösterme:

… (Reisoğlu, 1966, 17-19, 38).

Aynı yazara ve yıla ait birden fazla kaynak gösterme:

… (Reisoğlu, 1963a, 22-31; 1963b, 267).

Birden fazla kaynak gösterme:

… (Newman, 1935, 18-23; Derksen, 1940, 124).

 1. Çevrimiçi [online] kaynaklar

İnternet üzerinden temin edilen kaynaklarda, metin içinde yazar ya da kurum isminin ardından yayın yılı bilgisi verilerek atıf yapılır:

         ... (World Urbanization Prospects, 2008).

Atıf yapılan çevrimiçi eser Kaynaklar Bölümü’nde listelenirken,  ilgili “URL”nin tamamı eksiksiz olarak verilmeli ve söz konusu kaynağa en son hangi tarihte erişildiği de belirtilmelidir. Bunun dışında, varsa şayet, yazar(lar)ın isim(ler)i, tarih, yayınlayan kuruluş, vb. diğer bilgiler de belirtilmelidir. Çevrimiçi kaynaklar, diğer kaynaklar ile birlikte kaynaklar listesinin içinde, alfabetik sıralamanın gerektirdiği yerde verilmelidir.  

1.4 Göndermeler (Sonnotlar)

Göndermeler, metin içinde sürdürülen tartışma ve düşünce akışına bir yan tartışma yolu açmak, ek bilgi sunmak ya da bazı durumlarda doğrudan kaynak belirtmek amacıyla kullanılır.

Göndermeler, metin içinde ilgili olduğu tümcenin son sözcüğüne sayı ile (1)(2)(3) şeklinde eklenir.

Göndermelerin kendileri kesinlikle ilgili oldukları metin sayfasının altında ya da yanında yer almaz. Sayfa altında değil yazının  sonunda,  metinde belirtilen sıralamaya uygun şekilde yer alır.  Metin sonunda göndermeler listelenirken 1.,2.,3.  şeklinde numaralandırılmalıdır.

Göndermelerde başvurulan kaynakların gösterilme biçimi de metin içinde yer alanlar ile aynı olmak zorundadır ve kaynakçaya eklenmelidir.

Göndermeler, zorunlu hallerde kullanılmalıdır. Yazarlar, kullanacakları gönderme sayısını en azda tutmaya özen göstermelidir. Yazıdaki tartışmaya esaslı bir katkısı olmayan yan tartışmalar yapmak için göndermelere başvurulmamalıdır. Yayın derleyenleri, gerekli gördükleri hallerde yazarlardan gönderme sayısını azaltmalarını isteyebilirler.

Tezlerden üretilen makaleler ile daha önce basılmamış konferans ya da kongre sunuşlarına dayanan makalelerde, tez ya da sunuşa ilişkin bilgi ilk dipnotta belirtilmelidir.

1.5 Kaynaklar

Kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik düzende verilir. Kitap, makale, söyleşi gibi ayrımlar yapılmaz.

A. Kitapların kaynak olarak gösterimi:

 1. Olağan durum (tek yazar)
  ALLPORT, G.W. (1973) Pattern and Growth in Personality, Holt, Reinhardt and Winston, New York.

 2. İki yazar
  OGDEN, C.K., RICHARDS, I.A. (1923) The Meaning of Meaning, Harcourt Brace, New York.

 3. İkiden fazla yazar
  PRASAD, N., RANGHIERI, F., SHAH, F., TROHANIS, Z., KESSLER, E., SINHA, R. (2009) Climate Resilient Cities: A Primer on Reducing Vulnerabilities to Disasters, World Bank, Washington DC.

 4. Yazar adı bulunmayan kitap
  The Lottery (1923) J. Watts, London.

 5. Çeviri kitap
  BILLINGTON, D.P. (1965) Concrete Shell Structures, Betonarme Kabuk Yapılar, çev. H. Kabataş ve M. Pultar (1975) İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul.

 6. Derleme kitap
  YAVUZ, A., UĞUREL, Ü.N., der. (1984) Tarih İçinde Ankara, Seminer Bildirileri (28-30 Eylül 1981) Mimarlık Fakültesi, ODTÜ, Ankara.

 7. Bir kurum tarafından yazılmış ve yayınlanmış kitap
  DİE (1972) 1970 Binalar Sayımı, yayın no: 647, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara.

 8. Derlenmiş bir kitap içinde yer alan makale
  YAVUZ Y. (1984) 1923-1928 Ankara’sında Konut Sorunu ve Konut Gelişmesi, Tarih İçinde Ankara, Seminer Bildirileri (28-30 Eylül 1981) der. A. Yavuz, Ü.N. Uğurel, Mimarlık Fakültesi, ODTÜ, Ankara; 235-56.

  BRONTON, P. (1969) Behavior, Body Mechanics and Discomfort, Sitting Posture, ed. E. Grandjean, Taylor and Francis, London; 315-32.

 9. Raporlar
  STONE, P.T., THOMPSON, G.S. (1970) Seating for Motor Vehicles, report no: MVR-3, Loughborough College of Technology, Loughborough.

 10. Tezler
  FRIEDMAN, S.M. (1969) Relationship Between Cognitive Complexity, Interpersonal Dimensions and Spatial Preferences and Properties, yayınlanmamış Doktora Tezi, University of California, Berkeley.

  BEKTÖRE, İ.S. (1986) Formation of Apartment Blocks in Squatter Areas as a Distinct Aspect of Unauthorised Urban Housing Stock, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ, Ankara.

B. Süreli yayınların kaynak olarak gösterimi:

 1. Dergi cilt ve sayı bilgisi olan kaynaklar
  KAVAS, K.R. (2012) A Critical Review of the Roman Atrium House: Reading the Material Evidence on ‘Atrium’, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi 29(2) 143-55.

 2. Yalnızca dergi sayı bilgisi olan kaynaklar
  BARAKAT, H. (1969) A Process of Encounter between Utopia and Reality, The British Journal of Sociology (20) 1-10.

C. Çevrimiçi [online] Kaynakların Gösterimi:

World Urbanization Prospects (2008) The 2011 Revision Population Database. [http://esa.un.org/unup/] Erişim Tarihi (11.01.2013).

1.6 Görsel Belge Alt Yazıları

Görsel belge (resim, plan, harita, grafik, vb.) altyazıları, ana metin içinde ve kaynaklardan sonra gelecek şekilde toplu olarak verilmelidir. Bu liste hazırlanırken, yazıda kullanılan tüm görsel belgelerin metin içinde verildikleri sıraya uygun olarak ve Resim 1.,2.,3., gibi gösterilerek alt yazılarının verilmesine özen gösterilmelidir. Dergimizce, tablo dışındaki tüm görsel malzemeler Resim olarak adlandırılmakta ve makalede yer alış sırasına göre numaralandırılmaktadır. Resimlerin metin içindeki göndermeleri (Resim 2) şeklinde yapılmalı, eğer cümle içinde geçiyorsa yine Resim 2 şeklinde kalın olarak [bold] yazılmalıdır. Resimlerin metin içinde gönderme dizilişleri yapılırken birkaç yerde göndermenin tekrar etmesi gerekliyse, resmin numarası, resmin ilk görünmesinin istendiği yere yakın olarak verilmelidir.  

Görsel belgelerin kaynakları, altyazılarda Yazı Kılavuzu’nun ilgili bölümünde belirtilen kurallara göre verilir. Örneğin: Resim 1. 1943 Isparta İmar Planı (Isparta Valiliği, 1991)

1.7 Simgeler ve Kısaltmalar

Yazıda yapılan tüm özel kısaltmalar ile formüllerde kullanılan simgeler liste olarak düzenlenip, görsel belge alt yazılarından sonra gelecek şekilde yazıya eklenir. Yazıda ibid., op.cit., loc.cit., gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır.

 “&” işareti yalnızca yayınevi ve özel kurum isimlerinde (varsa) kullanılır, metin içinde kullanılmamalıdır.

“Milattan önce” ve “milattan sonra” tanımlamalarının kısaltmaları olarak MÖ ve MS kullanılır. İngilizce yazılarda bu kısaltmalar, BCE ve CE olarak kullanılır.

Tümce başına gelen tüm rakamlar, yazı ile belirtilir. Örneğin, tümce başında yer alması gereken “20. Yüzyıl” ya da “XX. Yüzyıl” gibi ifadeler; açık olarak “Yirminci Yüzyıl” şeklinde yazılır.

1.8  Hakem Önerileri

Başvuru sahipleri, yazılarını akademik olarak değerlendirebileceklerini düşündükleri 2 (iki) uzmanı hakem olarak önermelidirler. Hakem önerilerini içeren “word” dosyasında, önerilen hakemlerin iletişim bilgilerine de yer verilmelidir. Yayın derleyenleri, hakem atamalarını yaparken yazarların önerilerini dikkate almakla birlikte, bu önerilere bağlı kalmak zorunda değildirler.

1.9 Görsel Belgeler

ODTÜ MFD’de sunulan yazılarda aranan özgünlük görsel belgeler için de geçerlidir. Yazar(lar)dan çizim, çizge, eskiz, fotoğraf, harita vb. belgelerin asıllarını sunmaları istenir. Yayınlanmış görsel belgelerin sahiplerinden yazılı izin olmaksızın yayınlanabilmeleri için teknik konularda 10 yıllık, güzel sanat konularında 50 yıllık bir zaman aşımı gereklidir.

Uluslararası yayın hakkı anlaşmalarının ve ulusal telif hakkı ve basın yasalarının ODTÜ MFD’nde uygulandığının yazarlarca da bilinmesi gerekmektedir. ODTÜ MFD’nde yayınlanan her türlü özgün yazı, resim, çizge, vb’nin telif hakkı yazarındır ve yazarın izni olmadan başkası tarafından kullanılamaz. Başka bir kişi ya da kurum tarafından üretilmiş ise, bu belgeleri yayınlamak üzere yazarın ilgili kişi ya da kurumdan yazılı izin alması ve bu izni ODTÜ MFD’ne sunması esastır.

Resim, fotoğraf, plan, harita, çizim, grafik gibi görsel malzemeler, mümkünse “jpeg” olarak ayrı dosyalar şeklinde teslim edilmelidir. Görsel malzemeleri içeren dosyaların isimlerinin, metindeki görsel belgelerin sıralanma numaralarına göre verilmesi gereklidir (Resim 1., Resim 2., Resim 3., vb.). Resimlerin yatay kenarı en az 10 cm ve çözünürlükleri “300 dpi” olmalı, bir başka deyişle kısa kenar en az 1200 “pixel” olmalı, ve resimler taranırken ya da çekilirken çözünürlüğe uygun olacak şekilde yapılmalıdır. Yeniden boyutlandırarak “pixel” sayısına müdahale edilmemelidir.

Farklı programlarda elde edilen grafik ve çizim gibi görsel malzemelerin sözü edilen çözünürlük ölçülerine uygun bir şekilde aktarılarak “jpeg” veya baskı kalitesinde “pdf” dosyasına dönüştürülmesi gereklidir. Görsellerin tümünün tek bir “MSword” dosyası içinde teslim edilmesi kabul edilmemektedir. “Word” dosyası üzerinde çizim araçları kullanılarak oluşturulmuş grafikler varsa, bunların da “pdf” formatına dönüştürülmesi beklenir.

Eğer çok sayıda resim ya da şeklin bir araya gelmesi sonucu bir tablo oluşturulmasını, ya da bir görselin birçok resimden oluşmasını gerektiren bir durum varsa, bunların içindeki resimlerin ayrı ayrı gönderilmesine gerek yoktur. Bu gibi durumlarda, söz konusu görsel malzemenin istenen şekilde birleştirilerek tek bir görsel olarak (“jpeg” formatında ) iletilmesi mümkündür. Bu yapılacaksa, derginin sayfa boyutu gözetilerek, tam sayfa içinde en fazla 18 cm x 24 cm.lik alanda okunaklı olmasına dikkat edilmelidir. Görsellerin birleştirilmesi gerek bu tür durumlarda da  çözünürlük ölçütlerinin gözetilmesi beklenir.

Yazarlardan, kullanacakları görsel malzeme sayısını, ölçülü ve verimli biçimde tutmaları beklenir. Gerekli görülen durumlarda yazarlardan görsel malzeme sayısını azaltmaları istenebilir. Görsel malzemelerin nasıl hazırlanacağına ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren kılavuza ODTÜ MFD sanal ağ sayfasından ulaşabilirsiniz.

2. KABUL SONRASI

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi’nde yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların yazarlarına e-posta yoluyla bilgilendirme yapılır. Bu aşamadan sonra yazarlar ile iletişime geçilerek yazıların, hızlı ve sorunsuz bir biçimde yayına hazırlanması için yazarların yapması gereken konular bildirilir. Yazıların yayına hazırlanması aşamasında tespit edilen sorun ve eksikliklerin giderilmesinde birincil sorumluluk yazarlara aittir.

Dizgisi tamamlanan yazılar son gözden geçirme için yazarlara gönderilir. Yazarların en geç bir hafta içinde gözden geçirmelerini tamamlaması ve gözden geçirilmiş metni iletmeleri beklenir. Son gözden geçirme aşamasında, sadece biçimsel müdahalelere izin verilir. Bu aşamada, yazıların içeriğini ciddi biçimde etkileyecek değişikliklere izin verilmez. Bu tür değişikliklerde ısrar edilmesi halinde, Yazı Kurulu, yazının değişmiş halini tekrar hakem değerlendirmesine gönderme yetkisine sahiptir.  

Yazışmalar İçin İletişim Bilgileri

Elektronik sisteme kayıt olan ve yazılarını elektronik sistem üzerinden dergiye ulaştıran yazarlar, yazılarının durumunu dergi web sayfasıüzerinden izleyebilirler. Yazarlar ayrıca, web sayfası üzerinden e-posta yoluyla da dergi ile iletişime geçebilirler. Bunlar dışındaki konular için dergi iletişim bilgileri aşağıda verilmektedir.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi
Mimarlık Fakültesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dumlupınar Bulvarı No.1 06800, Ankara, TÜRKİYE

Tel: (90.312) 210 7038

e-mail: jfa@metu.edu.tr

http://metujfa.arch.metu.edu.tr/

http://jfa.arch.metu.edu.t

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.