CİLT 38 - No: 2

Yazı Kurulu’ndan

Editorial

Anma

Önder Şenyapılı
v-xiv .PDF
Arda Düzgüneş
xv-xxviii .PDF

Makaleler

Kapalı Yapıları İmdat Çıkışlarıyla Buluşturmak: Daedalos’un Labirentinden Vitruvius’un Yapıtına Uzanan Ontolojik İlişkiler DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.9
1-20 .PDF
Kıbrıs’ta bir Modern: Abdullah Onar, Konut ve Modern bir Yaşamın Tasarımı DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.8
21-46 .PDF
Tarsus Şer’iyye Sicillerinde Yer Alan Konut Tanımları Üzerinden Değerlendirmeler DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.6
47-66 .PDF
New or Transformed: Design Approaches of Antakya Houses in the French Mandate Period DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.5
67-90 .PDF
Financialization of Housing and Mortgage Debt Repayment Strategies of Households in Turkey DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.1
91-114 .PDF
Zorunlu Göç ve Dayanıklılık Planlaması: Türkiye’nin Suriye Zorunlu Göçü Deneyimi DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.2
115-144 .PDF
Afet Riski Yönetimi Kapsamında Kent Planlama; İstanbul Planları ve Uygulamalar DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.7
145-172 .PDF
Tarihi Dokuda Yarışma Yoluyla Üretilmiş Modern Mimarlık Ürünleri: Hükümet Konakları Örneği (1965-1985) DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.3
173-206 .PDF
Trabzon Bölgesi Kırsal Camileri: Yer-Yapı İlişkisi Üzerine Morfolojik bir Değerlendirme DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.4
207-240 .PDF
Design Management Capability Assessment from the Perspective of Companies Pursuing Different Business Strategies in Global Value Chains DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.2.10
241-262 .PDF

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları

Times/Peoples: Gender, Sexuality and Architectural History
263 .PDF
UTAK 2020 Dördüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Öngörü Bildiri Kitabı 8-10 Eylül 2020, Ankara
264 .PDF
Şehircilik Yazıları: Raci Bademli
264 .PDF
Topluma Adanmış bir Yaşam: Prof. Dr. Ömür Bakırer Armağanı
265 .PDF

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.