VOLUME 11 - No: 1-2

Editorial

Editorial

Article

The Monumental Iwan: a Symbolic Space or a Functional Device?
5-19 .PDF
Göç ve Konut
21-39 .PDF
Mirçinge Han ve Selçuklu Dönemi Eşodaklı Kervansarayları Arasındaki Yeri
41-55 .PDF
Analysis of the Geometry of Stalactites: Buruciye Medresesi in Sivas
57-71 .PDF
Ulusal Kimlik Sorusu Üzerine Karşıt Düşünceler ve Konut Mimarisi
73-88 .PDF

Index

METU JFA Index: Volumes 1-10 ODTÜ MFD Dizin: Cilt 1-10
89-99 .PDF
METU JFA Author Index: Volumes 1-10 ODTÜ MFD Yazarlar Dizini: Cilt 1-10
101-110 .PDF
METU JFA Subject Index: Volumes 1-10 ODTÜ MFD Konu Dizini: Cilt 1-10
121-130 .PDF

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.