VOLUME 40 - No: 2

Editorial

Editorial

Article

Tracing The Emergence Of A Peripheral Waterfront Neighborhood In Istavroz-Beylerbeyi On The Bosphorus Shores (1760-1805) DOI: 10.4305/METU.JFA.2023.2.1
1-25 .PDF
Sinemada Mekân Ve Cinsiyet: Sciamma Ve Patriyarkal Arkitektoniğin İskelesi DOI: 10.4305/METU.JFA.2023.2.2
27-51 .PDF
Mekânın Özneleş[tir]Meye Yönelik Yapılandırıcı İşlevi: Kayseri Kentinde Mekânsal Deneyim Üzerine Tarihsel Bir Çözümleme DOI: 10.4305/METU.JFA.2023.2.3
53-77 .PDF
Roles Of Industrial Designers In Innovationbased Companies: The Case Of ODTÜ Teknokent DOI: 10.4305/METU.JFA.2023.2.4
79-97 .PDF
How Industry And Urban Form Co-Evolve: The Case Of The Silk Industry Town Of Shengze, China DOI: 10.4305/METU.JFA.2023.2.5
99-122 .PDF
Tanzimat Sonrasında Selanik’in Gelişimi Ve İdadi Mektebi DOI: 10.4305/METU.JFA.2023.2.6
123-151 .PDF
The East In The West: Still Existing Victorian Turkish Baths In The British Isles DOI: 10.4305/METU.JFA.2023.2.7
153-171 .PDF
Challenges And Opportunities In Participatory Urban Design: Highlights From The Turkish Cases DOI: 10.4305/METU.JFA.2023.2.8
173-192 .PDF
Konya Şer’iye Sicillerinde Yer Alan Konutlara Yönelik Tipoloji Araştırması (1738-1743) DOI: 10.4305/METU.JFA.2023.2.9
193-211 .PDF

Book Review

Sinema Ve Mimarlık Arakesitinde Kurgusal Mekân, Tarihsellik Ve Sanat DOI: 10.4305/METU.JFA.2023.2.10
213-217 .PDF

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.