VOLUME 34 - No: 1

Editorial

Editorial

Article

Urban Transformations in İstanbul During the Term of Mayor Cemil Topuzlu DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.2
1-19 .PDF
The Impact of Architectural and Urban Patterns on The Behaviour of an Exhibited Angular Size-Illusion DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.10
21-41 .PDF
Setting the Stage for the Authority of the Roman Emperor: the Family Metaphor in the Aedicular Facades of Asia Minor DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.1
43-62 .PDF
Analysis of Perceived Safety in Urban Parks: a Field Study in Büyükpark and Hasanağa Park DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.7
63-84 .PDF
The Modern Woman Vis-À-Vis The Modern House: the Hallmarks of Modern Nationhood Through the 1920s-1940s Iran DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.8
85-105 .PDF
Mimarlığın Metinsel Temsilinde Retorik İnşa: Usûl-İ Mi’mârî-İ Osmanî DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.12
107-131 .PDF
Kırda bir Modernleşme Projesi Olarak Köy Enstitüleri: Aksu ve Gönen Örnekleri Üzerinden Yeni bir Anlamlandırma Denemesi DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.3
133-162 .PDF
The integration of Tall Buildings in Urban Environment: Considering the Key Sustainability Concepts DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.4
163-186 .PDF
The Masonry Techniques of a Historical Bridge in Hypokremnos (İçmeler) DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.6
187-207 .PDF
Designing in the Age of Network Society: the Role of Technology in Design Processes and Knowledge Generation DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.9
209-229 .PDF
Daha Yaşanabilir Kentler için Mikro Ölçek bir Yürünebilirlik Modeli DOI: 10.4305/METU.JFA.2016.2.11
231-265 .PDF
Türkiye Batı Ege Bölgesi’nde Sosyal ve Çevresel Değişime Karşı Hasar Görebilirlik Değerlendirmesi DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.5
267-289 .PDF

Exhibition Review

Exhibition Review: Notes on the Lightness of Baştarda DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.12
291-295 .PDF

Book Review

Kitap Eleştirisi: Kent Planlama DOI: 10.4305/METU.JFA.2017.1.11
297-300 .PDF

Publications of METU Faculty of Architecture

UTAK 2016 İkinci Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı Sorumluluk, Bağlam, Deneyim ve Tasarım Bildiri Kitabı
301 .PDF
MSTAS 2017 XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu
302 .PDF
1. Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi | Bildiriler Architectural History Conference/Turkey I | Proceedings
302 .PDF
Jale N. ERZEN Testimonial | Anı Kitabı
303 .PDF

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.