VOLUME 35 - No: 1

Editorial

Editorial

Obituary

İnci Aslanoğlu
v-xxv .PDF

Article

Zaman ve Mekân Kavramları Arasındaki Paradoksal İlişkinin “Bulut Atlası” Filmi Üzerinden Okunması DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.1
1-25 .PDF
İstanbul Tarihi Yarımada’da Ahşap Konut Mimarisinin Belgelenmesi: Geleneksel Haydar Mahallesi ve Koruma Sorunları DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.2
27-49 .PDF
Osmanlı’dan Ulus-Devlete Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde Mekâna Müdahale ve Kent Kimliğindeki Değişim-Mersin ve Volos Örneği DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.3
51-88 .PDF
Approaches to Climate Change in Spatial Planning and Design: International and Turkish Experiences DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.9
89-109 .PDF
Bir Biyopolitik Süreç Olarak Mekansal Damgalama: Hacıhüsrev Örneği DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.5
111-138 .PDF
Living in Purgatory: Homelessness Amidst Urban Regeneration in Salhane, İzmir DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.6
139-155 .PDF
Planlama Kurumunun Görmedikleri; Kimlik ve İbadet Mekânı Olarak Cemevleri DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.7
157-182 .PDF
The Construction of Commercial Space in Eighteenth-Century Istanbul: the Case of Büyük Yeni Han DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.8
183-200 .PDF
Setting the Key Issues and a Prioritization Strategy for Designing Sustainable Interior Environments DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.11
201-219 .PDF
Transformation from Representational Space To Tolerance Space: the Juxtaposition of Ideal and Real in the Urban Public Area DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.12
221-241 .PDF
Osmanlı Evleri Üzerine Yeniden Düşünmek: 18. Yüzyıldan Dahiliyeli-Hariciyeli Beş İstanbul Evi Örneği DOI: 10.4305/METU.JFA.2018.1.13
243-262 .PDF

Publications of METU Faculty of Architecture

Çatışma, Planlama ve Tasarım / Conflict, Planning and Design
263 .PDF
Diamonds in Sahara / METU Lodgings Documented
264 .PDF
Mapping Syrian Migration / Migrant Spaces in Ankara
265 .PDF
Şehircilik Yazıları
265 .PDF
Toplumsal Odaklı Kalkınma, Katılımcı Planlama ve Yaşam Kalitesi: Kars için Stratejik Plan Önerisi
266 .PDF
Türkiye’de Mekansal Stratejik Planlama ve Mahalle Ölçeğinde Katılım
266 .PDF

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.